Den glömda Bahrain

Upproret i Bahrain är glömt. Det verkar inte finnas på varken någon stat eller partis dagordning. Få minns nu att den syriska regimen stödde också undertryckandet av upproret i Bahrain och dess stöd till den saudisk-amerikansk militära interventionen (Syrien hoppades vinna Saudiarabien och Persiska vikens samarbetsråds (GCC) medlemmars gunst och få deras stöd vid en framtida revolt inom sina egna gränser).