Politisk islam, det amerikanska dilemmat

Vi tror att Fru Hillary Clinton, USA:s statssekreterares uttalande, för några dagar sedan, om att hennes administration var redo att samarbeta med islamiska rörelser i den arabiska nationen, i synnerhet, de från Tunisien och Egypten, uttrycker varken mer eller mindre en amerikansk egen övertygelse eller en ändring av hennes lands strategiska position. Detta har inte varit något annat än ett försök att få tid för att anpassa sig till den nya arabiska verkligheten som de har tvingas till efter utbrottet av revolutioner som strävar efter det arabiska folkets värdighet i flera länder.

5000 soldater från Qatar deltog i Libyens kolonisering

Efter att i upprepade tillfällen hävdat att deras deltagande i aggressionen mot Libyen hade begränsats till att skicka ett fåtal flygplan, erkände Qatar för ett par dagar sedan att de hade hundratals soldater i det libyska territorium.