Den irakiska revolutionen kommer inte att stanna förrän den uppnår sina mål

Vilken arab eller hoppfull muslim som helst har rätt att fråga sig om vilken framtid som väntar Irak. Detta land ligger i hjärtat av två världar, den arabiska och den muslimska. Irak är en balanserande balsam för regionen. Kanske vår käre brors Abdel Halim Qandils artikel ”I väntan på den irakiska revolutionen” som publicerades i tidningen Al Quds Al Arabi (111107) är ett bra exempel på vad som oroar miljontals arabiska och muslimska hjärtan när det gäller Irak.

Islamiskt jordbruk kan revolutionera ekonomin

Vikten av boskapen och närliggande sektorer inte kan äventyras av jordbrukets tillväxt, påpekade workshopens organisatörer, som anser att islamiskt jordbruk och landsbygdens ekonomi ”kan leda en ekonomi till en verklig grön revolution.”