Det andra steget: Att predika öppet

Detta var den första versen som uppenbarades om detta ämne, den ingår i Sura Ash-Shu’ara’ (sura 26 – ”Poeterna”) som berättar historien om Moses, från hans början som profet till judarnas migration, när de flydde från Farao och hans folk, och när Farao och hans armé drunknade.

Den 11-S, medias skapande av den nya förintelsen

Vi bevittnar en paradoxal situation i alla ceremonier till minne av attackerna den 11 september 2001, å ena sidan, vår medkänsla med dramat och de djupa skador den orsakade men också vår avsky för medians upphöjelse av den framväxande utbredda rädslan för detta spöke som kallas ”islamisk terrorism”, uppenbarligen försvagat efter mordet på deras förmodade intellektuella ledare Usama bin Ladin, och å andra sidan den känsla att vi står framför en iscensättning av median, där skådespelarnas verkliga ansikten gömmer sig bakom en mask perfekt utformad och planerat av samma media och regering, nämligen islam.