Muslimska demokratier – mellan det heliga och det profana

Under de senaste århundradena har förespråkarna för sekulariseringen hävdat att moderniseringen av samhällen kommer att minska religionens roll i den offentliga och privata sfären. För dem ersätter det moderna rationalitet, vetenskap och idealen om suveräna representativa regeringar, religionen som en källa till auktoritet, kontroll och säkerhet.