Berättelser om en välsignad familj, profeten Sakarias

Detta är berättelsen om en skröplig gammal man som älskade och fruktade Gud, en gammal man vid namn Sakarias, som hade tillbringat sitt liv med att skaffa sig kunskap och lära ut andra, bara för göra Allah nöjd. Koranen berättar hans historia i kapitel 3 och 19. Berättelsen i Koranen liknar den som berättas i det kristna Lukasevangeliet (1).

Saudiarabiens kungs svaghet skapar osäkerhet om succession

Kungen led av ett diskbråck och en blodpropp som tryckte vissa nerver i ryggen, något som tidigare rapporterats av den kungliga familjen. Efter ett känslomässigt avsked av kungen på flygplatsen i Riyadh, har de gamla saudiska prinsarna åter igen stäng gardinerna i diskussionen om vem som kommer att styra från och med nu landets öde.