En annorlunda jihad

Den bokstavliga betydelsen av ordet jihad är att sträva efter, att uppnå något bra som kampen för freden, för mänsklighetens välfärd. Om verserna i Koranen läses med de upprepade krav till troende som uppmanas att följa det som är rätt och förbjuda det som är fel (ya’murun b’il ynahauna ma’roof wa ’Anil Munkar) får alla form av jihad en ny innebörd.