”Inspirerad av Muhammed” en reklamkampanj till muslimernas tjänst

Profeten Muhammed visas på bussar, tunnelbanor och taxi i London. ”Inspirerad av Muhammed” är den nya reklamkampanjen som startade måndagen den 7 juni i London vars syfte är att förbättra bilden av islam och muslimer hos det brittiska folket genom bilder av muslimer och både beslöjade och icke beslöjade muslimska kvinnor på affischer i gator och tunnelbanestationer i staden. Kampanjen sammanfaller med publiceringen av en undersökning om uppfattningen av islam i Storbritannien

NATO söker fiende

När den bipolära världen tog slut förlorade NATO sitt existensberättigande. Medlemsländerna snart fann i internationell terrorismen och länder med kemiska, biologiska eller kärnvapen sina nya fiender som skulle motivera organisationens existens.