Fosterutveckling i Koranen och Hadith

Ända fram till 1688, var den Aristoteliska uppfattningen som var dominerande bland både muslimska och Europeiska vetenskapsmän. Denna uppfattning var det ingen som riktigt vågade ifrågasätta. De två teorierna på Aristoteles tid var: