Profeten Salomo (Del 2)

I den första delen av vår berättelse om profeten Salomon nämnde vi att det fanns tre aspekter av hans liv av vilka vi kan dra lärdom idag.

Den första var hans karriär som kung, och vi visade att även om Salomon var både en av Guds profet och den sista kungen av ett enat Israel var han, liksom vi alla, bara en man och hade alla de brister vi alla människor har.

Profeten Salomo (Del 3)

Som profet fick Salomo inte bara stor visdom och stor rikedom utan även en speciell gåva från Gud. Han kunde förstå djuren och fåglarnas språk:[Hör på,] alla! Vi har fått lära oss förstå fåglarnas språk och något av allt [gott i denna värld] har kommit oss till del – sannerligen ett tydligt tecken på [Guds] nåd!( 27:16)

Al-Sherbini; frågorna för Europa och dess muslimska organisationer

Det är oerhört frustrerande för de muslimska samfunden i Europa när de så kallade ”lärda” från den muslimska världen uttalar sitt stöd till de europeiska regeringar som lagstiftar mot muslimer och deras praktiserande. De röster som gjorde stora ansträngningar för att förklara för de europeiska medierna hur burqa och niqab är inte obligatoriska för muslimska kvinnor missade poängen.

Israel förbereder nationalisering av palestinskt territorium vid Döda havet

Vid Kibbutz Kalias strand, beläget i norra Döda havet rostar bort en gammal kaj framför ögonen på turister som flyter i vattnet, eller badar i leran, en oskiljaktig ritual för dem som besöker världens näst saltaste sjö. Byggd för nio år sedan tynar kajen nu bort 10 meter ovanför havsytan, ett bevis på den otroliga hastighet med vilket vattnet minskar i Döda havet. Sjöns vattennivå minskar med en hastighet av en meter per år. Enligt miljöaktivister kan Döda havet på ett halvt sekel nästan försvinna.