Föräldrarnas roll i barnens utbildning

Våra barn är både ett glädjeämne – och en prövning! Det är vårt ansvar att vägleda dem och undervisa dem så att de kan bli rättfärdiga människor som tjänar Allah. Den prövning som våra barn utgör har vi klarat när våra barn tillber och behagar vår Skapare!