Respektera dina föräldrar

I så gott som varje människas liv får föräldrarnas omsorger ett starkt inflyttande. Förälderns hjärta är källan varav kärleken till barnet kommer. Koranen nämner detta faktum i flera verser. Ändå anser många unga idag att det är uråldrigt att lyda sina föräldrar.