Var är muslimernas hemland?

Sannerligen, de som lever för sina principer är lyckliga! När de bedömer saker och när de skall ta beslut, tar de hänsyn till tid och plats men de glömmer aldrig sina principer eller sin roll som människa. En muslims princip är islam. Den är grunden till hans beteende och relationer och den avgörande faktorn för hela hans liv. Ju noggrannare han följer islams principer, desto mer bryr hans sig och tar hänsyn till sin omgivning och det samhälle där han befinner sig i. Detta innebär att en muslims hemland är det land där han bor i!