10 saker att hålla sig ifrån för att besegra shaytan

Nimo Ali – The Muslim Vibe

 

Vet du att du har en fiende som vill förstöra dig fysiskt, mentalt, känslomässigt och andligt? Denna din fiende känner till dina svagheter och kommer att använda dem mot dig vid varje tillfälle han får.

Han arbetar dag och natt, planerar mot dig, vilar aldrig ens för en minut. Han väntar tålmodigt på de tillfällen då du är som mest sårbar bara för att dra nytta av dina känslor.

Han pressar dig konstant och konsekvent att engagera dig i onda handlingar som inte bara kommer att skada dig utan även din familj och de omkring dig.

Denna fiende är inte bara din fiende, det är också min fiende, din familjs fiende och varje människas fiende oavsett vilken religion eller ras de hör till.

Jag är säker på att du vid det här laget känner till fienden jag syftar på – djävulen (shaytan), förstås.

 

Shaytan i Koranen

Shaytan nämns upprepade gånger i Koranen. Allah informerade oss om att shaytan är vår sanna fiende och att vi bör ta honom som sådan: MÄNNISKOR! Ät av det som jorden ger och som är tillåtet och hälsosamt, och följ inte i Djävulens spår; han är sannerligen er svurne fiende. (2:168).

I en annan vers säger Allah: Troende! Ge er hän åt Gud i hel och full underkastelse [under Hans vilja] och följ inte i Djävulens fotspår – han är er svurne fiende. (2:208).

Och i en annan vers varnar Allah oss för att shaytan är vår största fiende: Och bland boskapen [tjänar er] några som dragdjur och andra till slakt; ät av allt det som Gud har gett er för ert livsuppehälle och följ inte Djävulen i spåren – han är helt visst er svurne fiende. (6:142).

Verserna är för många för att listas, men här är ännu en vers som jag skulle vilja uppmärksamma er där Allah förklarar shaytans fiendskap och slutliga mål för oss: Djävulen är er fiende; behandla honom därför som en fiende! När han kallar sina anhängare är det hans enda avsikt att [förmå dem att slå in på] vägen som leder rätt in i den flammande Elden. (35:6).

 

Att förstå vår fiendens knep och taktik

Som ni kan se har shaytan beskrivits i Koranen mycket väl av Allah. Allah varnade oss för att shaytan är arrogant, upprorisk, smutsig och älskar alla smutsiga handlingar. Därför, vad shaytan än gillar, måste vi hålla oss långt borta från det.

Men för att hålla oss borta från honom och hans frestelser måste vi förstå de knep och taktik shaytan använder för att locka in oss i sina fällor och illusioner.

Shaytan gav ett löfte till Allah att vilseleda oss från Allahs väg och uppmanar oss till varje ond och syndig handling:

och jag skall leda dem på villovägar och inge dem [bedrägliga] förhoppningar och jag skall befalla dem att skära öronen av boskapen och jag skall befalla dem att förvanska [och fördärva] Guds skapelse.” Den som väljer Djävulen till beskyddare i Guds ställe har gjort en uppenbar förlust. (4:119).

Koranen säger också till oss:

[Iblees] sade: ”Eftersom Du har låtit mig begå ett felsteg, svär jag att jag skall lägga mig i bakhåll för dem längs Din raka väg, och jag skall ansätta dem framifrån och bakifrån, från höger och från vänster; och Du kommer att finna de flesta av dem otacksamma.” (7:16-18).

Från dessa verser kan vi tydligt se att shaytan är på ett uppdrag, ett uppdrag att förstöra oss och vår framtid i det härefter, om vi tillåter honom det vill säga.

 

Hur mycket makt har vår fiende över oss?

Shaytan har inte mycket makt om du inte ger honom makt över dig. Allah säger om shaytan:

De troende kämpar för Guds sak, men förnekarna av sanningen kämpar de onda makternas kamp. Kämpa därför mot dessa Djävulens bundsförvanter; Djävulens list är [enbart] svaghet. (4:76).

Ja, han känner våra svagheter, därför förskönar han för oss de syndiga ting som våra nafs gillar, men det är upp till oss att vägra hans kallelser eller att acceptera och begå synd.

Hans huvudsakliga vapen är bara trick och lögner. Han viskar onda saker när han inser att du aldrig kommer att acceptera det onda. Så i slutändan är det bara dessa viskningar och frestelser som vi måste vägra för att besegra shaytan.

Med allt detta sagt, här är de tio bästa sakerna som shaytan älskar och Allah hatar som vi alla borde anstränga oss för att hålla oss ifrån:

 

1. Att älska den här världen för mycket

Att älska den här världen och livet kommer att få oss att glömma vårt huvudsyfte i den här världen – det vill säga att dyrka och lyda Allah. Och när du glömmer det, ja … det är precis vad fienden vill, eller hur?

 

2. Att aldrig komma ihåg döden

Den här liknar den första. Det är viktigt att tänka på döden. När vi minns döden kommer vi att inse hur tillfälligt detta liv är. Att tänka på det gör oss också tålmodiga i det här livets svårigheter. Så när en person sällan någonsin tänker på döden, blir hans/hennes hjärta härdat och hans/hennes kärlek till denna värld växer för varje dag, något som definitivt kommer att göra shaytan glad.

 

3. Att vara snål

Får du någon gång den där tjatande frågan i ditt sinne varje gång du vill ge välgörenhet, undrar du för dig själv, ”har jag verkligen råd att betala så här mycket?” Gissa vem som planterar den frågan i ditt huvud…japp, definitivt den djävulen! Ju mer du staplar upp, desto mer kommer Allahs välsignelse att tas bort från din rikedom. Vi älskar alla pengar och rikedom men det är något vi måste övervinna eftersom det ger kärlek till shaytan.

 

4. Att ha kibr (stolthet, arrogans, högmod, inbilskhet etc.)

”Den som har ett halvt senapsfrö av kibr i sitt hjärta kommer inte att beviljas tillträde till Paradiset” (Sahih Muslim). Denna hadith sammanfattar faran med att ha kibr. Kibr är den främsta orsaken till rasism och förtryck. Kibr är också en av de viktigaste egenskaperna hos Iblees. Det var hans kibr som fick honom att bli förbannad och sparkad ut från himlen. Så detta är en av de viktigaste egenskaperna vi behöver rena våra hjärtan från.

 

5. Att visa upp sig

Att visa upp sig kommer helt säkert att tjäna en persons missnöje från Allah och kärleken till shaytan. Av denna anledning måste vi alltid kontrollera vår avsikt.

 

6. Att inte acceptera Allahs dekret

Eftersom vi är muslimer kommer vi att testas och prövas. Det är då många människor kommer att fråga ”Varför jag? Varför behövde jag någonsin gå igenom denna tragedi eller denna olycka?” Detta är farligt. När du ställer frågan ”varför”, inte som en återspegling av dina handlingar och handlingar utan av ilska och frustration mot Allah, har du inte tålamod och du ifrågasätter Allahs beslut. Detta kommer bara att få shaytan att kontrollera ditt sinne och driva dig vidare tills du gör något galet.

 

7. Att följa sina egna önskningar

Att följa önskningar och ge nafs allt det vill kommer att medföra mycket korruption. Om vi ​​tillåter våra nafs allt det gillar, betyder det att vi inte vaknar på morgonen för fajr, tittar på eller lyssnar på allt oavsett om det är tillåtet eller inte, skvaller och baktal.

 

8. Att alltid tänka negativt

Att tänka negativt om allt i livet ger elände och otacksamhet för det som Allah har välsignat en med, ett av målen för shaytan är att göra oss otacksamma så detta är en egenskap som är älskad av shaytan och hatad av Allah. Därför bör vi alltid sträva efter att vara tacksamma mot Allah för allt, oavsett hur stort eller litet det är.

 

9. Att förringa synder

Det här är en av de farligaste sakerna vi kan göra. Ju mer vi förringar våra synder desto mer blir shaytan vår nära och intima följeslagare.

 

10. Arrogans (till skillnad från kibr)

Arrogans är att tro att man är säker från Allahs straff i den här världen och i livet efter det. Shaytan övertygar vissa människor att eftersom de gör sådana och sådana stora gärningar, är de bäst och kommer definitivt att gå till Paradiset. Vi kan aldrig vara så säkra på oss själva och våra handlingar. Vi vet inte i vilket tillstånd vi kommer att dö. Vi behöver vara ödmjuka själva och alltid lita på Allah och göra du’a och hoppas på Hans nåd för att låta oss komma in i Paradiset, InshAllah.