Visheten i hadith

Omar Joray – Webislam

 

Det andliga uppvaknandets steg – Kapitel XIV

 1. ”Jag blev skadad för Allahs skull som ingen annan.” (At-Tirmidhi 2474)
 2. ”Den som har följande fyra egenskaper är en hycklare och den som har en av dem har en egenskap av hyckleri tills han ger upp den: När han talar, ljuger han, när han gör en överenskommelse, bryter han det, när han lovar uppfyller han inte sitt löfte och när han blir arg glömmer han inte det.” (Bukhari 34 och 2459, Muslim 58)
 3. ”Om ni drabbas av en katastrof säg inte: ’Om jag hade gjort detta eller det andra skulle inte detta ha hänt’, men säg istället: ’Allah har bestämt det så och Han har gjort som Han ville, och att säga om jag hade gjort det eller det andra öppnar dörren till Satan’”. (Muslim 2664)
 4. ”Den som tar rusmedel (Jamar) och söker fylleriets nöje, kommer Allah inte att tillåta dricka vinet som inte orsakar berusning vid Uppståndelses dag.” (At-Tirmidhi). (Obs: Jamar kommer från roten jamar som betyder täcka, dölja. Jamar är alla berusningsmedel som mörknar intellektet med alla dess ödesdigra konsekvenser.)
 5. ”Den som utvecklar något i våra aqeedah frågor, kommer denna innovation att avvisas.” (Bukhari 2697)
 6. ”Om din broder frågar om råd, ge honom det”. (Muslim 2162)
 7. ”Avstå från vad jag har förbjudit och uppfyll så långt ni kan det som Jag har befallt er. Det som förstörde dem före er var deras många frågor och deras oenighet med sina profeter.” (Bukhari 7288, Muslim 1337)
 8. När han svarade på frågorna han fick, svarade han med den heliga Koranen och sade, ”titta på följande vers”. (Muslim 1618)
 9. ”Överge det som gör dig tveksam för det som inte får dig att tvivla.” (At-Tirmidhi 2518)
 10. ”Alla en mans ord är emot honom, förutom de som används för att befalla det goda och förbjuda det onda och åkalla Allah.” (At-Tirmidhi 2412)
 11. ”Ingen av er kommer att tro förrän han önskar för sin broder det som han önskar för sig själv.” (Bukhari 13, Muslim 45)
 12. ”Om någon blir arg, låt honom hålla tyst.” (Ahmad 1/239)
 13. ”Handlingarna kommer att bedömas enligt det sista ni gjorde.” (Bukhari 6493)
 14. Han reciterade versen: ” Gud visar var och en som fruktar Honom en utväg ur [alla svårigheter]” (65:2) och sedan sa, ”Om mänskligheten tillämpade denna vers, skulle det vara tillräckligt.” (Ahmad 20571)