Vikten av de första tio dagarna i Dhul-Hijjah

Redaktion – Webislam

Idag börjar vi, InshaAllah, den heliga månaden Dhul-Hijjah.

Den heliga månaden Dhul-Hijjah är den sista månaden av månkalendern (islamisk kalender). Det är den sista heliga
månaden för pilgrimsfärden (Haj) till Mecka.

Månaden Dhul-Hijjah utmärker sig genom sina första tio dagarna, som är en del av det bästa av året, och då
belöningen för goda gärningar fördubblas:

Allah säger: VID gryningsljuset och vid de tio nätterna! (89:1-2)

De som kommenterade denna vers sa, ”Den hänvisar till de 10 (första) dagarna av Dhul-Hijjah.”

Koran kunniga berättar att när Allah svär vid något i Koranen, har detta verkligen en stor betydelse.

Allah säger också: för att uppleva vad som tjänar till deras uppbyggelse och under de [av alla] kända dagarna
(22:28) Ibn Abbas (som kallades Koranens tolk) sa när han förklarade denna vers: ”det är Dhul-Hijja tio dagar”.

Ibn Abbas sade också: ”Profeten, fred vare med honom, sade, ’Det finns inga bättre verk än de som görs under dessa
10 dagar”.

Följeslagarna sade: ”Även jihad?” Han svarade, ”Även Jihad, förutom en man som skulle riskera att förlora sina liv
och egendom och inte skulle återvända med något (dvs. att han skulle ha förlorat sitt liv och sin förmögenhet).”
(Al-Bukhari)

Den nionde dagen av den heliga månaden Dhul-Hijjah är dagen för Arafah, den viktigaste pelare i pilgrimsfärden, det
rekommenderas att fasta denna dag (för dem som inte utför pilgrimsfärden).

Profeten sade: ”Jag räknar med Allah för att fastan som görs samma dag som Arafah ska sona synderna som begåtts
under det föregående året och nästa år, och för att fastan vid Ashura dagen ska sona synderna som begåtts under det
föregående året.” (Muslim, 1162)

Viktigt att notera är att det är förbjudet att fasta på den tionde dagen av Dhul-Hijjah, dagen för Eid al-Adha,
offerfesten, och de två dagar efter denna dag. Det är avskyvärt (makrooh) att fasta på den tredje dagen efter
offerfesten. Det är dagar av fest, god mat, att dela med sig och riklig åkallan av Allah (Takbir, Tahlil,
tahmid…)

Det är också förbjudet att fasta på dagen av högtiden al-Fitr (första dagen i Shawwal) som vi hade sagt tidigare.

Prisad vare Allah för Hans oräkneliga tjänster.

Må Allah acceptera våra goda gärningar och förlåta oss de dåliga, må Allah förena oss runt Lailahaillallah och
förena våra hjärtan. Amin

Dagen för Arafa

Den dagen går Gud framför dem som gör stationen Arafa på denna plats med förlåtelse, nåd, välsignelse och
barmhärtighet.

På denna dag får den gudomliga välsignelse denna dags folk, det vill säga de som har tagit på sig pilgrimsfärdens
klädsel, och även de som inte är en del av dem, det vill säga de som utan att vara pilgrimer, förenas denna dag med
de första i denna station och i Hans närvaro, precis som de som sitter med Guds Män med vilka inte sitter någon
”olycklig själ”.

I själva verket har den Allsmäktige sagt till änglarna om de som närvarar vid dikhr sessioner och som går till dem
inte på grund av dhikr men med pga. ett personligt behov, de är ”folk vid vars sida den som sitter är inte en
olycklig själ.”

Enligt min uppfattning hänvisar det till dem som identifierar sig på något sätt med de människor som är i Arafa,
vare sig genom att fasta, be eller någon annan form av tillbedjan.

Profeten sade, ”pilgrimsfärden är Arafa.”

Al Kachani sade om denna dag: ”Det är ursprunget och syftet med pilgrimsfärdens riter”.