Vetenskapen lär värdet av manlig omskärelse

Rabbi Allen S. Maller – Onislam.com

 

En vetenskaplig upptäckt 2013 förklarade fördelarna, men inte värdet av omskärelsen. Värdet, som judar och muslimer har alltid vetat, är att göra något Gud vill människor ska göra.

Men under de senaste åren har forskare upptäckt att en fördel med omskärelse är att det ger heterosexuella män betydande skydd mot HIV infektion och andra sexuellt överförbara sjukdomar. Kristna män i Afrika uppmanas nu av läkare att bli omskurna.

Den nya upptäckt är att oomskurna män hyser fler bakterier runt ollonet än omskurna män gör, och blandningen av mikrobiella arter är avgjort annorlunda i de två grupperna.

Dessa förändringar i mikrobiella siffror och mångfald kan förklara varför omskurna män är mindre benägna att bli smittad med hiv.

Rapporten, som utkom den 16 april i mBio förklarade att när förhuden tas bort från ollonet, de mikrober som finns där utsätts för syre och många bakterier flyr scenen.

Forskarna föreslår att höga halter av bakterier, och närvaron av dåligt kända anaeroba mikrober i oomskurna män kan bidra till inflammation, vilket skulle underlätta infektion av hiv genom förhuden.

Naturligtvis muslimer och judar har omskurit deras söner under många århundraden, långt innan européerna och väst visste om den medicinska nyttan av denna religiösa plikt.

Kanske denna vana överfördes till forntida civilisationer genom Adams söner eftersom han utbildades av Allah, men vad som är uppenbart arkeologiskt bevisat är att de tidigaste bevisen för manlig omskärelse praktiserades av de gamla egyptierna sedan antiken.

Inte bara det, men de gamla egyptierna även gjorde det på grund att deras kunskap över dess hygieniska och hälsorelaterade fördelar. Egyptierna betraktade det som en besatthet med renhet och det var relaterat till andliga och intellektuella utveckling.

Iraks sumerer var också ett av de tidigaste mänskliga samhällen som omskar sina söner.

För de flesta religiösa judar och muslimer, kommer det inte som någon överraskning att traditionell religiös plikt har positiva fysiska effekter. Gud kunde inte förväntas att instruera folk att göra saker som är skadliga för dem själva.

 

Historia av manlig omskärelse i de islamiska och judiska filosofier

Men muslimska och judiska filosofer har länge debatterat följande fråga: är alla religiösa lagar rationella (vilket innebär att om vi hade tillräckligt med rationell kunskap skulle vi kunna förstå var och en borde dessa lyda lagar för vår egen skull), eller är några/de flesta religiösa lagar transrationella andliga lagar, som hjälper medlemmarna i varje religion att bli närmare Gud på ett speciellt sätt för denna religion.

Muslimska filosofer som Al-Kindi (801-873), Al-Farabi (870-950), Al-Biruni (973-1048), Ibn Sina (980-1047), Al-Ghazali (1058-1111) och Ibn Rushd (1126-1198) debatterade denna fråga, judiska filosofer också gjorde på samma sätt.

De som känner till olika muslimska filosofer lärdomar, kommer att se hur lika följande rabbiner är olika muslimska filosofer.

Saadia Gaon (882-942) tyckte att några av buden är en plikt för att de krävs på grund av ett specifikt skäl, medan andra bud är transrationella och finns där bara genom uppenbarelse. Den sista måste accepteras av den enda anledning av att de proklamerades av Gud.

Bachya ibn Pakuda (1000-talet), vars åsikter var mycket lik de från hans sufi vänner, han kombinerade Saadias uppdelning av buden med sitt eget fokus på ”kroppens skyldigheter” och ”hjärtats skyldigheter”.

Enligt hans åsikt trodde Bachya att de kroppsliga skyldigheter var av två slag, skyldigheter med en anledning och skyldigheter som varken krävde eller avvisade någon anledning (som förbudet mot att äta mjölk och kött tillsammans).

”Hjärtats skyldigheter” är intellektuella eller känslomässiga anledningar som att lita och älska, exempelvis Gud.

För Bachya var bud utan någon uppenbar anledning helt enkelt möjligheter för andlig tillväxt genom heliga handlingar, vördnad och kärlek som är avsedda att föra våra själar närmare Gud.

Yehuda Halevi (1075-1141), poet och filosof, klassificerade under tre rubriker de olika bud, rationella lagar som hade att göra med tron på Gud och etisk rättvisa, statliga lagar som hade att göra med samhälles allmänna funktion, och gudomliga lagar vars funktion var att lyfta judar och människor för att kommunicera med Gud.

Den berömda filosofen Maimonides (1135-1204), kanske den största av alla judiska filosofer inte skilde mellan de så kallade ”rationella” och transrationella lagar.

Enligt hans uppfattning hade alla buden i Toran nyttiga ändamål och orsaker för själen eller kroppens välfärd. Om vi inte kan förklara orsakerna på ett rationellt sätt är det för att vi inte har tillräckligt med kunskap. Kanske framtida generationer kommer att förstå det.

Nachmanides (1194-1270), en mystiskt inspirerade kommentator av Toran, hävdade att det fanns en anledning till varje bud i Toran, även om många av de orsakerna var transrationella och de skulle bara bli tydliga vid Domedagen eller i nästa värld.

Jag tror att de flesta, men inte alla, av de etiska buden i varje uppenbarad religion är mycket lika varandra. Varje person som lever upp till kärlek, fred, medkänsla och godhet lärdomar i sin egen religion, kommer inte att bete sig väldigt annorlunda från bra, snälla, kärleksfulla människor i andra religioner.

Religioner skiljer sig främst, men inte helt, i sina andliga aktiviteter, heliga dagar, böner, dietregler mm. på samma sätt som alla älskande par behandlar varandra på samma sätt men varierar i de former som de använder för att uttrycka sin kärlek.

Dessa former är mycket viktiga och unika för varje par eftersom kärlek finns i specifika detaljer. Samma princip gäller för religionen. Som den store muslimska poeten Rumi säger: ”Den rituella bönen skiljer sig i varje religion, men övertygelsen varierar aldrig.”

Även detta innebär att tro/övertygelse är en konstant som uttrycker sig i varje religions ritual och bön på ett unikt och speciellt sätt.

Buden vi inte kan rationellt förklara är de bäst lämpade för att uttrycka vår kärlek, eftersom de är unika för varje religions profets ord och handlingar. Universella skäl ser fördelar, unika kärleksfulla relationer ser värden.

Just därför finns fördelen med samlag för ett gift par i möjligheten att få barn. Samlagets värde för ett gift par finns i att stärka och öka deras kärlek till varandra.

Så också för judar och muslimer, fördelen med omskärelse är att minska risken för sexuellt överförbara sjukdomar. Värdet av fysisk omskärelse finns i vår vilja att genomgå personlig smärta för att uppfylla Guds vilja.