Vetenskap och religion: Fastan medför fördelar för hälsa och förlänger livet

Agencia Islámica de Noticias

Enligt forskare vid Heart Institute i Intermountain Medical Center i Utah, USA, minskar fastan inte bara risken för
hjärtsjukdomar och diabetes, men orsakar också betydande positiva förändringar i kolesterolnivåer hos en person.
Studien presenterades vid det årliga mötet för American College of Cardiology, som hölls i New Orleans (USA) under
2011.

Resultaten visade att under fasteperioden ökade nivåerna av både dålig kolesterol (LDL) och goda kolesterolet (HDL)
med 14 % respektive 6 %, vilket ökade den totala kolesterol nivån. ”Fastan orsakar hunger och stress. Som svar,
släpper kroppen mer kolesterol, vilket möjliggör att använda fett som energi istället för glukos” förklarar Benjamin
Horne, co-författare av forskningen. I sin tur minskar detta antalet adipocyter (fettceller) i kroppen. ”Detta är
viktigt eftersom ju färre fettceller kroppen har, mindre benägen är man att ha hyperkolesterolemi, insulinresistens,
eller diabetes” tillägger han.

En annan studie av forskare vid University of Southern California, kom till slutsatsen att fastan kan förlänga
livet. ”Experterna har noterat att fastan inte bara minskar graden av kolesterol i blodet utan också spelar rollen
som tillväxtfaktor (IGF-1), som ansvarar för regenerering av vävnader. Överskottet av detta hormon kan leda till en
snabbare åldring.

Under fastan, avtar produktionen av detta hormon och detta kan förlänga livet på mellan 15 % till 30 %, enligt
MIGnews.com.

Dessutom visar en studie av en grupp amerikanska forskare som publicerades den 8 februari 2012 i tidskriften
”Science Translational Medicine” att ”fastan kombinerat med kemoterapi skulle hjälpa cancerbehandlingen.”

I den mänskliga kroppen ansamlas gifter som produceras genom intag av livsmedel som är giftiga. Själva kroppens
oxidation är ansvarig för förekomsten av fria radikaler. Detta innebär att cellerna förlorar sin kraft när kroppen
åldras eller vid sjukdom.

Fastan, som en teknik för att förbättra hälsa, bygger på principen att celler måste förnyas för att upprätthålla ett
gott skick. Det är vetenskapligt bevisat, inte bara hos människor utan i många djur, att fastan möjliggör
elimineringen av giftiga ämnen från cellerna vilket leder till en förbättring av det kroppsliga och mentala
tillstånd hos den person som fastar. Det är väl känt vissa grekiska tänkares filosofi som Platon som genomför långa
perioder av fastan som ett sätt att uppnå bättre hälsa, både för kroppen och för själen. Det är känt att många
tumörer eller cystor löses efter det att personen i fråga har utövat fastan.

Vilka fördelar finns för kroppen med fastan?

Det är bevisat att fastan ger en förbättring till flera mänskliga organ. T.ex.

 • Levern, det är organen som ansvarar, tillsammans med njurarna, för rensningen av kroppen, förutom det extra
  arbetet med matsmältningen. Att ge denna kroppsdel en paus för att ha möjlighet att själv eliminera ackumulerade
  gifter i sig och att ägna sig endast åt blod filtrering är ett bra sätt att förbättra sin hälsa och hela kroppens
  tillstånd.

 • Kolon (tjocktarmen), är den delen av tarmen där det ackumuleras avfall som sedan ska elimineras med avföring.
  Kolon väggens kontakt med många ämnen kan vara orsaka för uppkomsten av många tumörer. Att ge den en period av lägre
  aktivitet kommer det att vara ett bra sätt att rengöra tjocktarmen och eliminera det potentiella farliga avfallet.

 • Bukspottkörteln är ett annat organ som ansvarar för matsmältningen. Bukspottkörtelns huvudsakliga funktion är
  produktionen av många enzymer och hormoner, inklusive insulin som produceras av de Langerhanska öarna och vars
  felfunktion bestämmer uppkomsten av diabetes. Fastan kan förbättra villkoren i kroppen och förhindrar uppkomsten av
  denna sjukdom. (Det bör noteras att när kroppen har utvecklat diabetes eller personer med lågt blodsocker,
  hypoglykemi, inte bör praktisera fastandet).

 • Magen är organen som utför det hårdaste arbete med matsmältningen. Magens väggar är involverade i tillverkningen
  av magsafter. En överbelastad mage kan vara skälet till dålig matsmältning, magkatarr, halsbränna, magsår, osv. Att
  låta magen vila gör det möjligt dess återhämtning.

 • Nervsystemet, En väl genomfört fasta kan vara ett lämpligt verktyg för att förbättra nervernas tillstånd, vilket
  bidrar till att motverka ångest eller nervositet. Förbättringen i sinnet leder till en ökning av humor och
  personligt välbefinnande.

 • Hjärnan. Det har konstaterats att, efter en tid av fasta, är sinnet mer aktiv och med en större kapacitet för
  reflektion och intellektuellt arbete.

 • Immunoförsvar: Försvaret förstärks efter en kort period av fasta.