Vetenskap i Al Andalus III

Eduardo J. Padial – Cemyri


Den tredje perioden (1150-1500)

I denna period hittar vi många som föddes här, i al Andalus, och sedan emigrerade eller barn till
andalusiska familjer födda i exil:

Under Nasri perioden finns det en stor förflyttning av forskare till stor del på grund av de olika och
upprepade myndigheternas föreskrifter som utvisade muslimer från de ockuperade områdena om de inte
konverterade till katolicismen. De förblev få i dessa områden och de som stannade kvar var inte särskilt
relevant som i fallet med Bernardo den Arabica i Burgos, men å andra sidan har vi fallet med Muhammad ibn
Ahmad al Riquti som var bosatt i Murcia och fick ett erbjudande från Alfonso X för att flytta till
Kastilien och även byggde en madrasa för honom, men al Riquti bestämde sig för att flytta till Garnata
där han lärde ut medicin.

Vi har ett annat fall, den är inte relaterade till vetenskap men till litteraturen, med Anselm Turmeda i
Mallorca som slutligen slutade i Tunisien där han var minister i olika regeringar fram till sin död 1426,
trots upprepade förfrågningar och koncessioner för att han skulle komma tillbaka gjorda av biskopen Roger
av Montcada i 1402 och som beviljades 1423 av Alfonso V, som tidigare (1421) hade begärt hans inblandning
i ett utbyte av fångar, och även Benedict XIII påvliga kungörelse daterad i Peníscola den 22 september
1412. Det som är intressant med honom är att trots att han inte är en vetenskapsman har man dokumenterat
han utbildning i Bologna inom Averroes riktning och hans tydliga pre-renässansinställning. Hans grav
ligger i Tunis, bredvid den gamla dörren, Bab Menara, som inte längre finns.

Al Qalasadi, född i Baza i provinsen Granada, studerade medicin, matematik och astronomi vid Nasri
madrasen med Ibn Fattouh, sedan gjorde han en lång resa till Tlemcen och Tunisien (1436-1451). Slutligen
bosatte han sig i Granada där han skrev en hel del publikationer: 8 verk av aritmetik, 7 av astronomi, 7
av Ilm al Faraid och 16 avhandlingar om islamiska vetenskaper. Muhammad II (1273-1302) var den som förde
al Riquti, Qalasadi och ibn Raqqam till Granada, denna ansamling av lärda resulterade i Yusuf I grundande
av Nasri madrasen år 1349.

När Qaladasi var i exil i Tunisien, passerade han vid Tlemcen och bosatte sig i Baya där han undervisade
vid Jadida madras, nära Bab Suwaiqa, och i Muntasiriyya nära Zeituna.

Han utvecklade beräkningen genom successiva approximationer, förlängde användningen av befintliga
algebraiska symbolik och skrev många verk relaterade till horoskop, miqat och astronomiska instrument.

Ibn al Raqqam utvecklade också en hel del astronomiska instrument, särskilt kvadranter precis som ibn
Basso.

Ibn al Rumiya skrev flera verk i botanik som Maqala fi tarkib al adwiya (Läkemedels komposition), en
kommentar till Dioskorides och Galen där kan korrigerade många tidigare fel, en bok om droger i alifatisk
ordning och många andra om traditioner och hadith.

Ibn al Awwan var en agronom från Sevilla, han skrev Kitab al Filaha, den viktigaste fördrag om jordbruk
under den andalusiska eran, där man behandlar ingående olivodlingar och vinstockar.

Avenzoar eller Abu Marwan Abd al Malik ibn Zuhr (1091-1161) ögonläkare från Sevilla.

Abu Jafar Ahmad ibn Muhammad al Gafiqi (-1165) botaniker från Cordoba.

Abu Abd Allah Al Idrisi (1100-1166). Resenär, geograf från Ceuta. Umm Amr-bint Marwan Ibn Zuhr (-1184)
från Palermo.

Abu Bakr Ibn Tufayl (1110-1186) Astronom och filosof från Guadix.

Alpetragius eller Abu Ishaq Ibn al Bitruyi (1145-1192). Läkare och kosmolog från Cordoba.

Abu Al Hasan Ibn Arfa Rasahu (1121-1197). Alkemist från Jaén Fez.

Averroes eller Abu al Wafid Ibn Rushd (1126-1198) Astronom, filosof och läkare från Cordoba, sedan i
Marrakech.

Al Hafid, Abu Bakr Mohammad ibn Zuhr (1113-1199). Läkare från Sevilla, flyttade till Marrakech. Abu Bakr
al Awriyuli (eller Arbuli) (1200-talet). Orihuela (eller Arboleas), dietist. Maimonides eller Musa ibn
Maymun (1135-1204) filosof och läkare från Cordoba, verksam också i Kairo. Ibn al Yasri (1136-1206) av
irakisk härkomst, arbetade med mekaniska instrument.

Ibn Jubayr al Kinani (1145-1217) Resenär från Valencia, verksam i Alexandria.

Ibn Rumiyya, Al-Umawi al-Nabití, Abu Al Abbas (1160-1240) Botanist från Sevilla.

Ibn Haim, Abd al Haqq Ahmad al Gafiqi till Isbili (1175-1245) Astronom.

Ibn al Baytar, Abu Muhammad (1180-1248) Botanist från Malaga, verksam i Damaskus.

Ibn al Awwan, Abu Zaqariya (1170-1250) agronom från Sevilla (gammelfarfar), al Zarqalluh, Abu Jafar
(1205-1285) från Almería (farfar), al Zarqalluh, Ali ibn Ahmad (- 1300)

Abd Allah Taryuman, eller Anselm Turmeda (1352-1430) från Palma de Mallorca flyttade till Tunisien.

Och den fjärde perioden (1500 – 1650)

Under denna period, när fastlandet blir förenade under kontrollen av en central och katolsk myndighet
försvinner alla muslimer från halvön, åtminstone officiellt, och förstörelsen av alla dokument på
arabiska och exporteringen mer eller mindre dold av skrifter till Afrika och Europa påbörjas, vi får inte
glömma att vid den tiden (1500-talet) var dessa områden huvudsakligen spanska. Det är ingen tvekan om att
den europeiska renässansen har mycket att göra med det kulturella uppsvinget (7) som startade under
1100-talet, på samma sätt som Guldåldern på den iberiska halvön under 1600-talet, händelser som är nära
besläktade med de konvertiter som var kvar och fortsatte att skapa i den nya påtvingade kulturen, det är
under detta århundrade man officiellt får dem att försvinna.

De flesta av utvandrarna till den spanska Europa, det som idag är Nederländerna och en stor del av
Italien, bärare av sin kultur och sin kunskap, var judar. Precis som muslimerna migrerade till söder och
öst.

Översättningar görs redan från början, men de når sin topp i den sista perioden där böckerna också börja
försvinna. En del exporteras, mer eller mindre i hemlighet, och de som finns kvar brändes ner i den
iberiska halvön, såsom i Plaza Bib Rambla efter order av en person som hette Cisneros. Även om vissa
böcker finns fortfarande inmurade i gamla hus där deras legitima ägare gömde dem, vissa av dem har
hittats.

Abu al Hasan Qalsadi, (1486) matematiker född i Baza, hans lärare var Abu al Hajjaj Yusuf ibn Ismail och
Muhammad ibn al Nayar.

Gerbert av Aurillac senare Sylvester II, som under åren 967-969 besökte al Andalus, etablera en personlig
relation med Ahmad Ibn Saffar relaterade i Sevilla och Cordoba. Han var en mycket speciell person, för att
trots att han var påve och på grund av sin vetenskapliga kunskap trodde man att han hade en pakt med
djävulen. Han introducerade i Frankrike, och därför i Europa decimalberäkningen med noll, han utvecklade
en abacus för sådana beräkningar som finns kvar. Hans officiella tjänstebostad var klostret Ripoll, men
de lärare han lärde sig av fanns i Toledo, Sevilla och Cordoba. Det är just hans bidrag med textkopior
till detta kloster som resulterar i översättningsverksamheten som sker efter hans vistelse där.

Gerard av Cremona (1114-1187) är en av de stora spriddare av den andalusiska kulturen i Europa. Han tar
med sig till Europa Islah al Majisti, som kommer att översättas till latin. Han översatte också Ibn Sinas
Qanun och Ptolemaios Almagest till latin, det är just denna sista översättning som inspirerar Dante resan
som beskrivs i Den Gudomliga Komedin.

Hermann Dalmatien (1100-1160) var en benediktinermunk från Dalmatien som studerade i Paris med Thierry de
Chartres och även reste till östra Medelhavet tillsammans med Robert av Ketton för att söka källorna till
sin tids vetenskap, Slutligen hamnade han i Sevilla där han blev en del av Petrus Venerabilis grupp där
han började sin produktion av översättningar som skulle fortsätta fram till slutet av sitt liv i
Frankrike. Hans första översättning var det första som gjordes av Koranen till ett europeiskt språk med
titeln Lex Mahumet pseudoprophete (Pseudo profeten Muhammads lagar), det gjordes tillsammans med Robert
av Ketton och blev vida känd i Europa och var även den första som tycktes ut i 1543 i Basel med ett
förord av Luther. Hermann Dalmatien bildade tillsammans med Adelard av Bath, Juan av Sevilla, Gerard av
Cremona och Platon av Tivoli den grupp som översatte från arabiska till latin de flesta verk som
översattes under 100-talet. Hermann var den viktigaste av dem, åtminstone i fråga om astronomi, eftersom
han översatte mycket av det som publicerades av Maslama al Majriti, som Planisphere.

Blanda inte ihop Hermann Dalmata (eller Karinthia) med Hermann den Tysken.

Adelard av Bath (1075-1164) översatte i 1126 al Khwarizmi tabeller (zij), Euklides Elementa och en
avhandling om kulram och en annan om Astrolabiet. Han är författare till ett par böcker om naturliga
frågor, där han behandlar fysik och kemi.

Plato av Tivoli (1134-1145). Denna italienska matematiker arbetade i Barcelona och översatte verk vars
mest kända användare var Albertus Magnus och Fibonacci. Hans översättningar var många men bland de mest
framstående finns al Battanis astronomi, Ptolomaios Tetrabiblos (från arabiska) och några böcker om
Geometri från hebreiska.

Juan av Dumpno från Palermo översatte och spred 1262 (vid denna tid Sicilien tillhörde kejsaren Henrik VI
Hohenstaufen) Muqtabis av ibn Kammad. Och även i den islamiska världen följdes hans arbete av Nasir al
Din al Tusi (-1274) chef för Maraga observatoriet.

Miguel Scoto översatte Al Bitruyis verk år 1217 i Toledo. Det är den första astronomin som inte följer
den ptolemaiska modellen.

Biskopen Pedro Gallego gjorde många värdefulla översättningar av böcker om vetenskap från Murcia som
dominikanmunkarna förde med sig till Tyskland där ordens huvud, Albertus Magnus studerade dem, eftersom
han inte kunde arabiska.

Levi Ibn Gerson (1288-1344) använde också i sina skrifter Eudoxian-baserade astronomi av Bitruyi, utan
att säkert veta hur denna tankegång nådde honom. Även om vi vet att Bitruyi var direkt påverkade av den
icke-ptolemaiska modellen som föreslogs av Ibn Aflah i Islah al Majesti.

Den nya trigonometrin initierades i Al Andalus av Ibn Muad och utvecklades av Ibn Aflah. Den används
senare av ibn al Haim.

Ermengard av Blasi, Jakob II och Clement V:s provencalska läkare, översatte kommentarerna till den
didaktiska dikten om medicin skriven av Ibn Rush baserat på Ibn Sinas arbete, en grundläggande text i
läkarutbildningen i Montpellier och som översattes igen under Renässansen av Andrea Alpago (-1522).

Arnau av Vilanova översatte Abu al Salts verk till latin.

Robert de Rochester översatte i 1100 Al Khwarizmis Algebra avhandling.

Roger Bacon (1220-1294) franciskanermunk från Oxford Skolan, mycket kontroversiell lärd i sin orden och
med predikanter, gjorde viktiga framsteg baserade på sina översättningar av Optica, han använde i sitt
arbete verk från Ibn Sina, Abbas Ibn Firnas och många andra och kan vara författaren till Voynich
manuskriptet, den enda medeltida bok som ännu inte har dechiffrerat, även om nyligen en professor vid
Oxford säger att det är en mycket märklig arabisk kalligrafi.

Juan Hispalensis (1090-1150) översatte Al Farghanis Elementer som publicerades i England av John Holywood
som ”Sacroboscos sfär”.

Abu al Salt introducerade Azarquiels nya astronomin i öst, med all dess instrumentala utveckling och
matematisk teori. Under de tjugo åren han bodde i Mahdia (Tunisien) introducerade han också andalusisk
musik i Tunisien och var därmed föregångaren till maalufen. Dessutom är han författare till en omfattande
avhandling om Quadrivium som spred sig över hela Europa tack vare en översättning gjord av hebrén
Benvenist Ben Levi i Zaragoza i 1395.

Mohammad Ibn al Raqqam (-1315), astronom och läkare från Murcia. Ibrahim ibn Muhammad al Raqqam (fl.1320)
från Guadix.

Abu Ishaq Ibrahim ibn Muhammad ibn Ibrahim al Ansari es Saheli.

Abu Abd Allah Ibn Battuta (1304-1369) Från Granada, resenär och geograf.

Lisan al Din Ibn al Khatib (- 1374) Mångsidig författare från Granada.

Muhammad ibn Ahmad Al Riquti al Mursí (1300) Läkare.

Ibn Khaldun (1332-1406) Historiker från Tunisien, hans familj var andalusisk från Sevilla.

Abu Al Hasan Al Qalsadi, ( -1486) Matematiker från Baza.

Leo Africanus, Hassan bin Muhammad al Wazzan al Fasi (1478-1527) född i Granada. Diplomat, resande,
geografer och afrikansk historiker.

Yuder Pasha eller Diego de Guevara (1550-1607). Utforskare född i Cuevas de Almanzora, Almeria. Ali Bey
Abbasi eller Domingo Badia Leblich (1767-1818) född i Barcelona.

Jag vill uppmärksamma de tre sistnämnda i listan, Yuder Pasha, Leo Africanus och Ali Bey al Abbasi, de är
inte verkliga vetenskapsmän men deras skrifter gav oss en hel del information om den tid och de platser
de besökte, de är exempel på den andalusiska kulturs överlevnad fram till 1700-talet.

Den första är dessutom ett exempel på hur internationell historia manipuleras för att gynna de allmänna
intresse av länder som förmodas vara fiender. Yuder Pasha var en andalusisk ledare vars huvudsakliga mål
var att hitta ett territorium där man kunde ta emot de som flydde från al Andalus. Han ledde flera tusen
andalusier välutbildade i krig och med modernare vapen än sina grannar i Sultanatet Marrakechs
territorium. Efter deras avgörande roll i de Tre Emirernas krig, den segrande sultan tack vare deras
hjälp, blev rädd för deras makt och skickade dem till Sahara med avsikten att de skulle försvinna, tills
dess ingen armé hade återvänt, men andalusierna inte bara korsade denna fruktade del av öknen, men
erövrade Shongay imperium och förberedde ett land till sina landsmän, mot Marrakechs sultans klagomål,
det som idag är Mali och som styrdes av den etniska gruppen Arma, ättlingar till andalusierna, tills den
franska ockupationen i 1700-talet.

Den andra, Leo Africanus, född i Granada hade en mycket hög kulturell nivå och emigrerade till Nordafrika
för att arbeta som diplomat. I en av sina resor tillfångatogs av pirater och såldes till påven Leo de
Medicis som adopterar honom, därav namnet, och platsen där han tänker på sitt arbete som senare skulle
slutföras i Tunisien, den allmänna beskrivningen av Afrika, ett kompendium av geografi, historia och
ekonomi för den tiden.

Och den tredje är kanske den intressantaste av alla, född i Barcelona, utbildad i Vera (Almería) i den
muslimska kulturen och där han gifte sig med Maria Luisa Burruezo och Campoy, kvinnan som skulle följa
honom till hans död i exil. Han lämnade oss flera reseböcker, varav en som fortfarande publiceras som
”Resa genom Marocko”. I sina böcker hade han en hel del information från Nordafrika i början av
artonhundratalet, information som inte användes på grund av de spanska politikernas sekulära blindhet och
det faktum att han var frankofil och gick i exil med anhängare av Joseph Bonaparte.

Slutsatser

Vetenskapen har varit och kommer att fortsätta att vara en kontinuerlig sökning som gör att vi oavbrutet
kan öka kunskapsnivån om de olika ämnena.

Den vetenskapliga metoden underlättar framstegen genom att generera hypoteser som ger mer noggrannhet för
ett visst problems status och som kan testas därefter genom experiment. Det tillåter framkallande av nya
lagar som förnyas med graden av kunskapsförbättring.

Den dagliga praxiskrav på precision i astronomiska förutsägelser ledde till en progressiv ökning av
kunskap i den så kallade antika vetenskapen (matematik, fysik, astronomi och musik) som producerade en
förbättring även i andra vetenskaper som medicin, kemi eller till och med filosofi och historia.

I Al Andalus träffar vi mycket ofta män, låt oss säga utbildade (vetenskapsmän, poeter, eller till och
med härskare) som utmärker sig i ett specifikt vetenskapligt ämne, även om de inte hade sin försörjning
genom den. Vi kan nämna Ibn Rushd, vi uppfattar honom som en filosof, men han var en stor läkare och
också en botaniker. Och så många andra.

Jag gör inte anspråk på att denna artikel är en grundlig analys av frågan, utan snarare en guide eller
index så att många studier som är nödvändiga, kan han en liten hänvisning till hands. Det är därför jag
har försökt att sätta namn, datum, platser och publikationer.

Anteckningar:

1. Stiftelsen Ibn Tufail B.A. ISBN 978-84-934026-0-0 (komplett arbete med 10 volymer)

2. Det handlar om Or.152 från Biblioteca Mediceo Laurenciana i Florens.

3. Forskning och vetenskap ISSN 1135-5662. 103, 244 och Tema 41.

4. Författarskap av Mio Cids dikt. ISBN 978-84-934026-7-9

5. Abbas ibn Firnas ISBN 978-84-15030-82-9

6. Regensburgs tal, september 2006.

7. Forskning och vetenskap nr 452

Eduardo J. Padial är samarbetande forskare vid Centrum för studier av migration och interkulturella
relationer (CEMyRI) vid Almerias Universitetet.