Verkligheten som ligger till grund för diskussionen om ”yttrandefrihet”

Esam Al-Amin – Rebelion

 

Tusentals arga muslimer demonstrerade utanför USA: s ambassader och konsulat i Egypten och Libyen på grund av den nyligen lanserade filmen där avsiktligt förolämpades och förvrängdes islams profets liv.

Protesterna spred sig snart till Jemen, Tunisien, Sudan, Marocko, de palestinska territorierna, Irak, Bangladesh, Pakistan, Iran och vissa andra platser. Det verkar som flera medlemmar av al-Qaida infiltrerade demonstranterna och utnyttjade kaoset som omgav det amerikanska konsulatet i Benghazi, och sedan attackerade och kastade en brandbomb in i konsulatets byggnad. Det fanns inget alls som kunde motivera sådana klandervärda handlingar.

Tyvärr oskyldiga amerikanska tjänstemän, inklusive USA: s ambassadör i Libyen, dödades i meningslösa scener av våld som följde. Experter tror att den våldsamma attacken ägde rum som ett direkt svar på en uppmaning från al-Qaidas ledare, Ayman al-Zawahiri, som hämnd för hans ställföreträdare, Abu Yahya al-Libis död i en bombattack genomförd av en amerikansk drönare i juni förra året.

Men världen är trött på att se att med några års mellanrum samma gamla eldhärjande scen upprepas gång på gång. Från Salman Rushdies Satansverserna 1989 och de danska karikatyrerna i 2005 till Koranbränning av en knäpp pastor i Florida 2010 och premiären av denna allvarlig förnedrande film förra veckan.

Enligt den bästa tillgängliga informationen, var Nakoula Basseley Nakoula, koptiska kristen antimuslimsk extremist ungefär 50 år gammal, som skrev, producerade och regisserade den motbjudande filmen. Nakoula är en brottsling som har åtalats i Kalifornien, anklagad för bankbedrägerier, för vilket han fick ett tillfälligt straff på 21 månader och böter på 790 000 USD. Enligt uppgifter i pressen filmades den låga budgeten film förra året och hade 60 skådespelare som nyligen publicerade ett uttalande där de säger att de aldrig fick veta att filmen handlade om profeten Muhammed.

De hävdade också att det mesta av de stötande dialogerna hade dubbats efter over deras bilder. Filmen släpptes i juni förra året på en teater i Hollywood, den var ett misslyckande som gick nästan obemärkt. Producenten kontaktade efter en annan egyptisk-amerikan extremist kopt, Morris Sadek, 70, som i årtionden har bott i USA i spetsen för en kampanj mot muslimer. Nakoula bad hans bidrag för att främja och distribuera filmen.

Enligt Associated Press, kontaktade Sadek då hans vän, pastorn Terry Jones i Florida, ökänd för sina uppmaningar att bränna Koranen offentligt. Även Jones främjade filmen på sin webbplats och meddelade att den skulle släppas på årsdagen av 11 september och att han också skulle iscensätta en skenrättegång mot profeten Muhammed, något som lockade väldigt lite uppmärksamhet från sina anhängare och media. Faktum är att i början av september hade färre än 50 personer sett den 14 minuters trailer av filmen i YouTube.

Sadek, som har en lång e-postlista som inkluderar många medier och egyptiska journalister, började senare främja den arabiska versionen av trailern i sina många extremistiska hemsidor och sin Facebook-sida. Deras ansträngningar uppmärksammades av några egyptiska journalister som senare följde upp berättelsen i stor utsträckning i lokala egyptiska medier. Några dagar senare kallade den konservativa Salafi satellitkanalen Al Naas till en protest den 11 september framför den amerikanska ambassaden i Kairo. När man fick veta om denna kallelse, kallade liknande grupper i Libyen också till en massdemonstration till samma dag i Benghazi. Samtidigt fördömde Al-Azhar, en viktig religiös auktoritet i den sunnimuslimska världen, filmen, men efterlyste lugn och måttlig svar.

Intressant nog var den största islamiska rörelsen i båda länderna, det muslimska brödraskapet, frånvarande från scenen både i Egypten och i Libyen. Men nästa dag utfärdade gruppen ett uttalande om fördömande och uppmanade till en fredlig miljon marsch till den 14 september. När de blev medvetna om situationen, grupper och religiösa forskare från hela den muslimska världen utfärdade starka uttalanden där de fördömde och uppmanade till nya fredliga protester. Den koptiska kyrkan i Kairo och koptiska ledare och organisationer i Egypten och USA, fördömde kraftigt filmen och uttryckte stor oro över konsekvenserna för de muslimsk-kristna relationerna.

I ett försöker att lägga mer bränsle i elden, Nakoula, producenten av denna skräpfilm, duperade Washington Post och Wall Street Journal i två separata intervjuer med en påhittad berättelse om att det var en israelisk-amerikan som samlade judiska pengar för att producera filmen.

Men han hade uppnått sitt mål om att kränka muslimska känslor. Många grupper, forskare och muslimska anhängare ignorerade hans bakgrund och därför föll lätt in denna kontrovers. De anklagade den amerikanska regeringen för samtyckande med de våldsamma attackerna mot deras religiösa symboler, utifrån landets växande antimuslimska politik sanktionerade och uppmuntrade av regeringen under de senaste tio åren.

Dock borde regeringstjänstemän, religiösa ledare och opinionsbildare förstå de västerländska sekulära samhällena och demokratiska traditioner karaktär och begränsningar. Men avsaknaden av en positiv dialog mellan politiker och amerikanska opinionsbildare å ena sidan, och muslimska lärda och aktivister på den andra, och den historiska bakgrunden av amerikansk antimuslimsk politik det senaste decenniet och misstänksamhet som följde, gör det mycket svårt att förklara för muslimer över hela världen att den amerikanska regeringen inte bara har ingenting att göra med produktionen och marknadsföringen av filmen, men sådana incidenter är också mot deras principer och intressen.

Det finns i princip två främsta orsakerna till bristen på tillit och förståelse mellan de två parterna. Först har USA inte någon allvarlig kompromiss vare sig på politisk eller på kulturell nivå med den amerikanska muslimska gemenskapen och de islamiska rörelserna i världen. Snarare den provocerar dem så mycket de kan, speciellt från ett inhemskt perspektiv utifrån den smala prisman av säkerhetsfrågor. Därmed i många fall har politiker eller det civila samhällets institutioner betraktat det amerikanska muslimska samfundet som en olägenhet.

För det andra, många islamofober och muslimhatare har tagit över allmänna platser och media så att namngivning eller inkluderande av vissa muslimska personligheter i regeringen eller andra offentliga institutioner har blivit en kamp, ibland med kostsamma konsekvenser. Det republikanska partiet har blivit partiet i princip som förknippas med fienderna och muslimhatare, medan det demokratiska partiet har visat sitt stöd för deras integration med bara ord samtidigt som de är livrädda för högerns anklagelse om att de sympatiserar med ”terrorister”. Samtidigt är det amerikanska muslimska samfundet allt mer alienerade och den råa stereotyp av USA som en av Islams fiender förstärker sina rötter i muslimernas hjärtan och sinnen över hela världen.

Detta innebär att amerikanska muslimer är en bortkastad tillgång. Detta är tragiskt eftersom de flesta av dem förstår och uppskattar värdet av yttrandefrihet och Första Tillägget i den amerikanska grundlag och skulle kunna spela en viktig roll som en bro mellan USA och resten av den muslimska världen om man verkligen tar tillvara deras önska om att bli inkluderad i den politiska diskursen och bli behandlad med respekt.

I varje incident, många amerikanska tjänstemän och experter säger att den ”irrationella” reaktion av tusentals muslimer runt om i världen ”bevisar” deras religion intolerans med yttrandefriheten. Deras huvudsakliga argument har alltid varit att islam är oförenlig med demokratiska värderingar, med trosfrihet och yttrandefrihet som är kärnan i dess värden. Deras mål är naturligtvis att validera tesen om ”civilisationernas kamp” och hålla islam och muslimer ständigt i konfrontation mot väst.

Sedan slutet av det kalla kriget, kampanjen för att ersätta kommunismen med islam, och Sovjet med muslimer, har varit stabil även om först inte fick stor framgång. Tyvärr, attackerna den 11-S gav en berättigande, sammanhang och uppmuntran till förespråkarna av teorin om civilisationernas kamp, som därefter har utövat stort inflytande över många myndigheter och tjänstemän när den antar policys, strategier och taktik som främjar denna världsåskådning. En konsekvens av denna policy är att man trakasserar alla muslimska organisationer och aktivister (däribland i många fall vanliga människor) i USA och utomlands, och behandlar dem som potentiella hot, misstänkta statens fiender tills man kan bevisa motsatsen.

Det råder ingen tvekan om att muslimer runt om i världen är extremt känsliga med de kränkande och förolämpande beskrivningar som med flit riktas mot profeten och islams heliga bok. Samtidigt har man i århundraden inte slutat publicera hundratals böcker, artiklar, tal och andra material som hårt kritiserat och angripit religionen, dess grundare och de heliga texterna utan att provoceras ilska, rädsla eller våld. Det är inte dessa kränkande uttryck som muslimer finner så stötande. De flesta muslimska lärda är väl förberedda för möjligheten att ha en diskussion, dialog och civiliserade debatt om giltigheten av de viktigaste islamiska trossatser, tolkningar, principer eller historiska fakta.

Men det som skiljer de senaste decenniernas händelser är den typ av attacker. Eftersom de har varit medvetna försök att skriva om livet och historien om dess huvudsakliga person genom att håna och beskriva honom på den mest förnedrande möjliga sätt: irrationell, lögnare, galen, snuskig, feg, mördare, tjuv, slavhandlare, kvinnokarl, pedofil, sexuellt avvikande, medan deras fruar framställs som okunniga, sexuellt förslavade och prostituerade. Man kan inte hitta praktiskt taget ingen försonande värde i dessa lögner. Men misstar er inte, dessa incidenter skapades inte för att nå en. Dess enda syfte var att uppmuntra och få fram ett muslimskt svar med vetskap om att ett stort antal muslimer skulle bli arg och reagerar starkt, några av dem även våldsamt.

Men varför verkar det som de flesta muslimer blir så lätt arga med dessa skamliga attacker mot deras religiösa symboler?

De västerländska sekulära samhällena hävdar att det viktigaste värdet i deras kultur är det mänskliga livets bevarande och säkerhet. De hävdar att denna doktrin har företräde framför alla andra aspekter av livet. Även inom den islamiska kulturen, är bevarandet av mänskligt liv också helig, dock den föregås av skyddet av sina trossystem och framför allt av deras profets heder och den heliga texten. Det vill säga majoriteten av muslimer tror att förolämpningen och förtal av profeten är den allvarligaste formen av kränkning av mänskliga rättigheter. Samtidigt godkänner eller rättfärdiga inte de mest autentiska religiösa myndigheterna någon form av våld för att uttrycka en legitim ilska eller upprördhet. Det är mycket tydligt att i en mångkulturell värld krävs det, för att upprätthålla fred och harmoni mellan samhällen och kulturer, att man förstår och respekterar, utan att nödvändigtvis acceptera, andra kulturers värderingar så länge de inte direkt motsäger deras värderingar och grundläggande principer.

Så när någon är djup medveten om andras värderingar och att vissa frågor kommer sannolikt att generera omfattande upprördhet, avsiktliga handlingar bör kallas på vad de är egentligen: den högsta formen av främjande och uppmuntran till hat.

Men vad kan USA göra med en yttrandefrihet som sporrar och förstör mänskliga relationer utan att bryta mot sin mest värdefulla princip?

En av begränsningarna i USA:s konstitutionella rätt till yttrandefrihet som skyddas av det första tillägget är doktrinen om ”aggressiva ord”. I ett berömt fall i Högsta domstolen år 1942 var det enhälliga domen att ”förolämpande eller verbal aggression är handlingar som genom sitt yttrande tillfogar skada eller tenderar att skapa en omedelbar brytning av freden.”

Tillämpningen av denna princip kan lätt leda till en balans mellan yttrandefrihets helighet och det begränsat undantag i vilket yttrandet bara orsaka allvarlig och massiv skada som bryter harmoni och fred mellan samhällen, kulturer och länder.

Men vad händer med västvärldens praxis om yttrandefriheten?

Västvärldens regeringar och det civila samhällets institutioner säger att yttrandefriheten och föreningsfriheten är grunden för att behålla deras demokratiska karaktär.

När någon, avsiktligt, bestämmer sig för att hetsa muslimernas känslor i frågan om deras profet eller deras heliga bok, hänvisar till yttrandefriheten för att försvara orsaken till provokationen och visar förakt för dess effekter genom att kalla dem irrationella svar. Givetvis borde under inga omständigheter våldet vara ett acceptabelt svar på någon attack, oavsett hur vidrig eller avskyvärd den är.

Men på en mer grundläggande nivå, tror Västvärlden verkligen på yttrandefriheten eller använder sig den av en dubbelmoral i frågan om de muslimska känslorna? Låt oss granska historien.

Inom den privata sektorn, när man bad Google att ta bort den provocerande YouTube-videon, omedelbart och korrekt hänvisade de till sin policy, sedan länge etablerade, om att stödja yttrandefriheten, inklusive föraktfulla uttryck (även om de motvilligt gick med på att avbryta det i Egypten och Libyen). Men som Jewish Press rapporterade den 1 augusti hade Google inga problem att ta bort 1710 videor och stänga av deras konton eftersom ”ett betydande antal av dessa filmer förnekade Förintelsen och försvarade dem som förnekade Förintelsen.” Enligt tidningens rapport ”stängde (Google) kontot inom 24 timmar” efter att tagit emot klagomålet från en grupp som övervakar antisemitismen i Australien.

I juli 2011 pressade de israeliska myndigheterna Facebook att stänga konton för många palestinska aktivister. Israel klagade över att dessa aktivister samordnande planer på att resa in till Israel och skapa incidenter. Egentligen var aktivisterna försökte göra var att online presentera ett hårt politiskt uttalande. Onödigt att säga att den israeliska regeringen lätt kunde ha nekat eller ogiltigförklara viseringen som hade utfärdats för dessa aktivister och hindrat de alla från att komma in i landet, om de faktiskt trodde på att de skulle åka dit. Det fanns ingen uppmaning eller anstiftan till våld från aktivisternas sida som kunde motivera stängningen av deras konton.

Kanske människor i USA är inte riktig medvetna om dessa händelser där man uttrycker hat eller förakt. Men många människor i den muslimska världen är medvetna om att sådana ingripanden strider mot etablerade principer och med rätt frågar de sig hur Israels justitiekansler eller en australiensisk kontrollgrupp kan få Google eller Facebook att stänga av konton och radera filmer. Hur kan man då hävda att USA:s president eller Statssekreterare inte kan göra liknande förfrågningar?

De kommer också ihåg att under 2009, utrikesminister Clinton ingrep och tvingade Facebook och Twitter ledning att böja sig på uppdrag av aktivister från den Gröna Rörelse i Iran. Detta är inte ett argument för att försvara stängningen av konton eller borttagandet av videoklipp utan endast att sätt att illustrera hyckleriet och dubbelmoralen som tillämpas av offentliga tjänstemän och företag när det gäller muslimska frågor.

Dessutom har många europeiska länder stiftat lagar under de senaste tre decennierna som kriminaliserar alla tal eller skrift som ifrågasätter den officiella berättelsen om Förintelsen. År 1996 publicerade den franske filosofen Roger Garaudy sin bok ”The Founding Myths of Modern Israel”. Han anklagades för att i denna bok förneka förintelsen och därmed stämdes han av den franska regeringen och domstolarna förbjöd den eventuella framtida publiceringen av boken. År 1998 dömdes Garaudy till flera års fängelse, som sedan avbröts, och dömdes att betala böter på 40 000 USD.

År 2005 greps den engelska författaren David Irving i Österrike pga. en arresteringsorder från 1989 som anklagade honom för att förneka Förintelsen. Han senare anklagades för ”trivialisera, kraftigt förringa och förneka Förintelsen” och fick ett straff på tre års fängelse.

Dessutom dömdes den brittisk muslim Ahmed Faraz i december 2011 till tre års fängelse i London efter att ha anklagats för ”spridning av en serie böcker som betraktades som terrorist publikationer”. Skriften för vilket Faraz anklagades för att distribuera i sin bokhandel var en bok från 1964 med titeln ”Milstolpar”, skriven av den sena egyptiska författaren Seyyed Qutb.

Men den amerikanska regeringens senaste historik är långt mer alarmerande. I själva verket har sedan den 11-S dömts till så drakoniska straff aktiviteter som traditionellt sätt ansågs vara skyddat av det första tillägget.

År 2004 anklagade federala åklagare två operatörer från satellit-TV, Javed Iqbal (bosatt i New York sedan 25 år) och Saleh Elahwal för att ”ge materiellt stöd till en utländsk terroristorganisation” genom att sända Hizbollahs satellitkanal, Al-Manar, till amerikanska kunder. FBI undersökte också Iqbals bolag och hans hus pga. han ”misstänktes underhålla parabolantenner.” 2008 dömdes Iqbal till 69 månaders fängelse.

I många åtal sedan den 11-S anklagades och dömdes muslimer till livstids fängelse för att uttrycka sina politiska åsikter, publicera fatwas (religiösa åsikter), ge mat till barn, tillhandahållande av undervisningsmateriel samt översättning av dokument, ladda ner filmer på webbplatser och även att sjunga i ett band.

I ett fall där Tarek Mehanna, född i USA, var inblandad, skrev Yale professorn Andrew F. Mars i New York Times: ”Som statsvetare specialiserad på islamisk lag och krig, ofta läser jag, lagrar, delar och översätter texter och videor av jihad-grupper. Som politisk filosof, debatterar jag om dödandets etik. Som medborgare, uttrycker jag åsikter, tankar och känslor om att döda andra medborgare. Som människa, ibland känner jag glädje (jag skäms att erkänna det) över några människors lidande och ilska över andras lidande.” Han skrev också: ”I rättegången mot Herr Mehanna såg jag hur samma handlingar kan utgöra federala brott eftersom Herr Mehannas åtal grundades på det han sa, skrev och översatte”.

Vad dessa exempel och många andra visar är att skyddet av yttrandefriheten och konstitutionell föreningsfriheten används selektivt i USA i relation till vissa politiska beslut. Amerikanska myndigheter, intellektuella och opinionsbildare älskar att åberopa första tillägget som en okränkbar princip när man attackerar islam eller dess heliga symboler, och sedan letar de febril efter kryphål och rationaliseringar när amerikanska muslimer engagerar sig i klandervärd verksamhet under skyddet av yttrandefriheten. Men för de flesta människor i den muslimska världen och runt om i världen går inte obemärkt denna dubbelmoral.

Kriterierna för att bedöma om ett samhälle värdesätter och respekterar yttrandefriheten är när de mest utsatta i samhället, de som kan bli mål för majoriteten, känner sig trygga och fria att säga sin mening när de vill om vad som helst utan rädsla, oro eller negativa återverkningar. Det vill säga om man vill veta om dagens Amerika respekterar yttrandefriheten måste man fråga detta hundra slumpvis utvalda muslimska aktivister för att komma till det verkliga svaret.

Kort sagt, kommer USA att ha trovärdighet som förkämpe och väktare av yttrandefriheten bara när tankar, diskurser, skrifter, fatwas, översättningar, poesi och förfrågningar till Mehanna och hans kollegors webbplats inte är en kriminell handling. Först när de kan känna sig fria kommer Amerika att återvinna sina referenser.

 

Anteckningar

Esam Al-Amin är en frilansande bidragsgivare till många webbplatser. Du kan kontakta honom på: alamin1919@gmail.com