Västerländska mediers hänvisning till det ”Hamas-styrda” hälsoministeriet är en annan dehumaniserande taktik som möjliggör Israels folkmord

Noora Said – Mondoweiss

 

Västvärldens medias uppenbara hyckleri som insisterar på att omvandla den palestinska kampen för befrielse till antingen terrorism eller antisemitism är en tydlig förklaring om att israeliska liv är mer värda än palestinska liv. Ett av de uppenbara exemplen på västerländsk medias antagande av den israeliska regeringens propaganda är dess hänvisning till Gazas hälsoministerium som ”Hamas-styrd”. Detta språk kan ses i rapporterna från BBC, CNN och New York Times, bland många andra, en terminologi som är avsedd att demonisera palestinier, omedvetet avleda läsarnas sympati från den fruktansvärda och stigande palestinska dödssiffran och i slutändan rättfärdiga den israeliska folkmord i Gaza.

​Denna västerländska mediebias tjänar som en förlängning av Europas och USA:s utrikespolitik och agerar för att framkalla exklusiv sympati för Israel på palestiniernas bekostnad.

I detta avgörande ögonblick av överlevnad för palestinierna utgör det ett verkligt hot mot palestiniernas liv i Gaza att knyta ”Hamas-styrda” till Gaza och ”Hamas-styrda” till dess hälsoministerium – nästan varje gång – eftersom Israels förening av allt palestinskt med Hamas är en implicit associering av palestinier med ondska, vilket i huvudsak gör palestinska liv omöjliga, från nyfödda till äldre. Netanyahu tog detta ännu längre genom att kalla Hamas ISIS under de första veckorna av det så kallade kriget.

Naturligtvis antyder den ständiga hänvisningen till det ”Hamas-styrda hälsoministeriet” i samband med rapporter om den palestinska dödssiffran för läsare och tittare att siffrorna de ser är misstänkta och att de 2,3 miljoner liven i Gaza inte är värdefulla. Det förstärker det falska påståendet om Israels självförsvar, som hittills orsakat döden av över 8 000 palestinska barn och 92 journalister. Detta språk speglar samma förnedring och avhumanisering av palestinier, både levande och döda, som visades av USA:s president Joe Bidens uttalande att han inte ”litade på” exaktheten i antalet döda palestinier.

Istället för att västerländska medier informerar sina läsare om att datacentret i Gaza som är ansvarigt för att räkna och publicera dödssiffran har angripits, fortsätter de att tvivla på själva dödssiffran. Detta datainsamlingscenter låg i Al-Shifa’, men det förstördes när den israeliska armén invaderade sjukhuset. Dessutom, av de fyra som ansvarar för centret, har en av dem dödats av ett luftangrepp som träffade själva sjukhuset, och de tre andra har kidnappats sedan mitten av november då Al-Shifa’ invaderades och evakuerades, enligt en rapport från Reuters.

Det är sant att dödssiffran verkligen kan vara felaktig, men bara för att de verkliga siffrorna är mycket högre, eftersom ett outsägligt antal palestinier förblir begravda under spillrorna. Deras återtagande är fortfarande omöjligt eftersom den israeliska armén har stängt av tillgången till vissa områden och lämnat otaliga kroppar ruttnande på gatorna.

Gaza är Gaza. Det är inte det ”Hamas-styrda Gaza”. Om det helt enkelt måste ha ett adjektiv eller en beskrivning kopplat till sitt namn, skulle det återspegla bättre journalistisk praxis att erbjuda ett antal andra beteckningar, såsom ”belägrat av Israel” Gaza, ”största friluftsfängelset” Gaza, ”världens mest tätbefolkade” Gaza, ”ockuperat-av-Israel” Gaza, ”50% barn” Gaza eller ”70% flyktingar” Gaza.

Alla dessa andra beskrivningar är sakliga och ”objektiva”, men ändå avfärdar de opinionsledande mediekanalerna i väst dem medvetet och oprofessionellt, just för att de korrekt beskriver den hårda verkligheten hos den 2,3 miljoner civilbefolkning som lever, eller rättare sagt, är inlåsta, där.

Istället för att kalla Gaza ”Hamas-styrt” har dessa mediaorganisationer ett ansvar att informera sina läsare om att Hamas för det första valdes för 17 år sedan 2006, vilket betyder att hälften av den nuvarande befolkningen inte ens levde vid den tiden, än mindre gammal nog att rösta. För det andra inkluderade de som röstade 2006 de 3 miljoner människor som bodde på Västbanken och var på intet sätt ett val exklusivt för Gaza.

Men nej, sammanhanget avfärdas medvetet i de vanliga medias berättelser, vilket leder till framställningen av deras åhörares tro på ett sätt som bara tjänar till att bekräfta den israeliska arméns berättelse.

Dessa förslag för märkning av Gaza ställer dessutom följande avgörande fråga: Vem kontrollerar Gaza egentligen? Vem har makten att stänga av vatten och elektricitet? Vem inspekterar varje fordon med hjälp som kommer in? Vem kontrollerar Gazas hav och luftrum? I vilken meningsfull mening kan någon enhet eller politiskt parti sägas ”styra” denna enklav när Israel har förvandlat den till ett friluftsfängelse?

Folkmordet i Gaza i rapporteringen från västerländska medier är bortkopplad från sammanhanget på ett så partiskt sätt att det faktiskt hotar livet för människorna där, eftersom märkningen av varje del av Gaza som ansluten till Hamas gör varje del av Gaza, falskt och orättvist, till en legitimt militärt mål.

Detta är vad som byggde upp en västerländsk konsensus som gjorde det möjligt för detta folkmord att äga rum. På samma sätt är det ”Hamas-drivna hälsoministeriets” uttryck vad som möjliggjorde massakrerna på Al-Shifa och Kamal Adwans sjukhus, såväl som målinriktningen på otaliga andra medicinska anläggningar och medicinsk personal i Gaza. Denna språkliga taktik med avsiktlig demonisering arbetar outtröttligt för att reducera hela Gaza till Hamas, från dess urbana och civila infrastruktur till dess befolkning. De påtagliga resultaten av denna kampanj har varit dödliga.

Detta är bara ett ”korn i sanden” av det avhumaniserande språket, desinformationen och partiskheten hos västerländska medier.

Dess delaktighet i det pågående folkmordet är nästan lika fruktansvärt som själva folkmordet. Som den grekiske tragiske dramatikern Aischylos en gång sa: ”I krig är sanningen det första offer.”