Varför Ramadan är bra för både kropp och själ

Justin Thomas – The National

En studie förra året av ett gemensamt team från Förenade Arabemiraten, Storbritannien och Bahrain undersökte konsekvenserna av fasta under
Ramadan för fysisk hälsa. Forskningen publicerades i European Journal of Nutrition och undersökte 85 tidigare Ramadan relaterade studier,
som spänner över 25 länder och som omfattade över 4000 personer under fyra decennier.

Forskarna drog slutsatsen att fasta är bra för hjärt-kärlsystemet. Förbättringar av fysisk hälsa på grund av fasta kan tyckas uppenbara
men Ramadan verkar också ha en positiv inverkan på mental hälsa.

Ett engagemang för en religiös praxis, visar studier, leder till psykiskt välbefinnande och bättre mental hälsa. Hundratals studier
rapporterar att religiositet är associerad med till exempel lägre nivåer av depression, ångest och missbruk av substanser. Vissa följer
upp med människor under årtionden. Budskapet är tydligt: engagemang för religion är förknippat med en minskad risk för psykologiska
problem.

Några störningar bryter dock denna allmänna regel. Till exempel kan anorexi och tvångssyndrom associeras med ökad religiositet. Och det
finns fall där människor har påverkats negativt av förvrängd undervisning. Men i allmänhet verkar religiöst engagemang ha positiva
effekter på sinnet.

Psykologer har länge erkänt religionens fördelaktiga roll och försöker ofta integrera den i behandlingsplaner. Vissa kliniker går ännu
längre och skapar trosspecifika interventioner, islamisk integrerad kognitiv beteendeterapi och kristen kognitiv beteendeterapi, för att
bara nämna två. Utöver detta har nyare insatser som Mindfulness-Based Cognitive Therapy och Acceptance and Engagement Therapy starkt
dragit upp sig på världens religiösa traditioner för terapeutisk inspiration.

Genom denna lins kan Förenade Arabemiratens engagemang för religiös tolerans, framhävd i projekt som Abrahamic Family House, ses som ett
betydande bidrag till mental hälsa och allmänhetens välbefinnande.

Men vad är det med religion som gör den så hjälpsam? Vilka är de möjliga mekanismerna genom vilka religion spelar en terapeutisk och
skyddande roll?

Det finns många teorier, vissa psykosociala, andra biologiska. Flera forskare föreslår att religionens skyddande roll kommer från känslan
av tillhörighet och social identitet som trons församlingsegenskaper kan ge. Andra säger att det är det sociala stödet och den sociala
interaktionen som ger de troende en lyft. Religions förbud mot olagliga droger har också föreslagits som en kritisk skyddsfaktor. Det
finns till och med en genetisk teori, den dubbla gen hypotesen som antyder att gener associerade med motståndskraft mot depression
samtidigt kan bidra till ökade religiösa känslor.

Ingen av ovanstående idéer utesluter varandra. Men för mig ligger det mer uppenbara svaret på sambandet mellan religion och välbefinnande
i läran. Likheten mellan vissa religiösa läror och tekniker för samtalsterapi kan vara uppenbar. Till exempel använder kognitiva
terapeuter ofta en process som kallas ”tankeutmanande”. En version av detta innebär att man identifierar en negativ tanke, oavsett vilken
händelse som utlöser den. För att utmana denna tanke kan terapeuten fråga: ”Finns det en alternativ förklaring?”.

Genom att ta patienten på denna frågeställning uppmuntrar terapeuten försiktigt honom eller henne att utforska olika situationstolkningar
och utveckla större kognitiv flexibilitet. Denna teknik delar mycket gemensamt med islamiska läror om Husn Al Dhan, det vill säga dra
nytta av tvivlet eller, om man vill, en medkännande förklaring.

Följande hadith, berättad av Imam Bayhaqi, förespråkar tanken med Husn Al Dhan: ”Om en vän bland era vänner gör fel, ge sjuttio ursäkter
för dem. Om era hjärtan inte kan göra detta, så vet att bristen är hos er själva”.

Utöver negativa tankar och situationstolkningar är kognitiva terapeuter också ute efter ohjälpsamma tänkande stilar, som tendensen att
”jämföra och förtvivla”, en vana som gör att vi rutinmässigt drar uppåtgående sociala jämförelser, det vill säga att mäta oss mot dem vi
antar att de är överlägsna, oavsett vilken egenskap vi jämför.

Denna tänkande leder till bestående missnöje och dysfori, eller ett tillstånd av oro. Det är inte förvånande att kognitiva terapeuter
försöker hjälpa sina patienter att upptäcka och störa deras själv deprimerande jämförelse-och-förtvivlan-tendenser.

Detsamma formuleras i en annan hadith berättad av Ibn Hibban: ”Titta mot dem som ligger under dig, så att du kan vänja dig vid att vara
tacksam”. Denna hadith representerar också en kognitiv övning för att odla tacksamhet, en superegenskap som mycket uppskattas av positiva
psykologiutövare.

Det finns många fler exempel på religiösa läror som överlappar målen med samtida samtalsterapier. Vi kan hitta fall i alla världens
största religioner. Och även om att förhindra psykisk sjukdom inte är det primära målet för religiösa traditioner, är det en välkommen
bieffekt.

Anteckningar:

Justin Thomas är professor i psykologi vid Zayed University och en skribent i The National