Våra barn i Ramadan

Redaktion – Källa: Islam Web

Barn är livets glädje, denna världs charm och arvet människan lämnar efter sin död, om man utbildade och uppfostrade de
väl. Profeten (fvmh) sade: ”När en människa dör,
slutas det att registreras hans/hennes gärningar, med undantag för tre: om man har lämnat något till välgörenhet som
fortsätter att gynna andra, eller kunskaper som människor gynnas av eller dygdiga barn som ber för Honom/henne.”

Ramadan innebär en stor möjlighet för oss och om vi utnyttjar det som det ska, kommer dess effekter att återspeglas
positivt på våra barns beteende och agerande.

Fastan är ett stort ansvar som kräver ansträngning, tålamod och viljestyrka. Förutom att vara en skyldighet för vilket
Allah (HoäH) kommer att belöna dem som uppfyller den, och straffa de som försummar den. Detta tvingar föräldrarna att
vänja sina barn att uppfylla denna skyldighet med glädje och förtjusning. De måste också ta detta tillfälle på bästa
sätt för att ingjuta värden och dygder i dem.

Hur kan vi göra för att våra barn ska känna sig bekväma och nöjda med fastan? Hur kan vi göra för att de ska längta efter
Ramadan och vänta otåliga på det? Och hur kan vi göra för att ingjuta i dem allt som den här månaden för med sig?

För att vi ska kunna uppnå det bör barnen uppfostras i en miljö där glädjen blir tydlig vid Ramadans ankomst, att de ser
sina föräldrars, syskon och andra familjemedlemmars glädje när denna månad börjar. Denna erfarenhet kommer att etsas i
deras minne för livet, varje gång de minns stunder av glädje från sin barndom, kommer de att komma ihåg hur de levde och
tillbringade Ramadan med sin familj.

För att de ska vilja innerligt att Ramadan börjar, och vänta med spänning och otålighet, rekommenderas att ge gåvor och
incitament i början av månaden, och att de blir medvetna att dessa gåvor är relaterad till Ramadan.

Om vi vill att barnen uppfyller sin skyldighet frivillig och med tillgivenhet, när fastan blir obligatorisk för dem, bör
vi förbereda de gradvis. Det är viktigt att vänja barnet att fasta successivt, eftersom det inte är rätt att vi låter
våra barn växa utan att förbereda dem och sedan tvinga dem att fasta utan någon träning.

Barnen kan fasta, till en början inte varje dag eller hela dagen. Vi kan börja fasta med dem till exempel till Dhuhr
(Middagsbön), sedan till Asr (eftermiddags bön) och därefter hela dagar. På grund av deras ålder begår de inte något fel
om de inte fastar hela månaden eller dagar av Ramadan. Detta är en princip som syftar till att vänja dem att fasta,
dessutom barnets energi och styrka ökar dag efter dag. Man bör försöka få barnen att förstå att fastan är en handling av
lydnad och dyrkan för vilket Allah kommer att belöna oss storligen.

Det är också viktigt att associera denna erfarenhet med incitament och utmärkelser för varje dag de har fastat eller i
slutet av månaden, till exempel genom att säga till barnen: ”Den som fastar fler dagar kommer att få ett bättre pris …
eller den som ber Taraweeh till slut kommer att få en sådan belöning. ”På så sätt barnet kommer att vänja sig vid att
utföra sina skyldigheter under Ramadan, och när de växer upp kommer de att se att denna beteende är en del av deras liv.
Vi har ett bra exempel i Profetens kompanjoner som tränade sina barn att fasta sedan barnsben och gav dem leksaker för
att distrahera dem från hunger och törst.

Barnens deltagande i fastan tillsammans med sina föräldrar har en mycket viktig pedagogisk betydelse som skapar
förtroende i deras själ och utvecklar en känsla av självförverkligande och ansvar. Barnet kommer att känna sig
självförverkligade genom att delta i det de vuxna gör. Denna entusiasm förklarar vad som driver en del barn att fasta
hela månaden trots att de är så små, vilket gör Ramadan till en utgångspunkt för att ta ansvar för andra typer av dyrkan
i årets andra månader.

Ramadan ger oss också en stor möjlighet för att ingjuta i våra barn dygder som tålamod, att uthärda hunger och törst, och
att vara helt säker på att även om folk inte ser en, Allah själv känner till alla ens handlingar. Dessutom kommer de
också att lära sig att besöka moskén, att läsa och memorera Koranen, och känslan av generositet när deras föräldrar ger
dem en liten summa pengar för att ge det som välgörenhet till en fattig eller behövande.

Barn bör förstå att det inte finns någon möjlighet för lättja och fritid i denna månad och att tiden i denna månad är det
värdefullt och därför bör det inte slösas bort. Det skulle vara ett brott från vår sida att låta dem sitta framför
TV-skärmen hela dagen, särskilt som många av ”barnkanaler” har innehåll och budskap som kan påverka dem negativt i deras
beteende och agerande.

Ramadan ger oss också en möjlighet till att förbättra barnens hälsa, eftersom de kommer att äta oftare hemma och mindre
skräpmat och allt som kan skada deras hälsa.

Vi vill slutligen påminna er om att denna möjlighet vi har är mycket värdefullt och vi måste utnyttja det för våra barns
skull. Något att tänka på till nästa Ramadan.