Vår gemenskap

Islamiskt Informations Forum

 

Ramadan är nu avslutat och vi går vidare. Det vi inte borde glömma är att alla goda gärningar, alla goda intentioner och den exemplariska beteende vi har visat under denna välsignade må-nad är inte något som ska utföras enbart under dessa 30 dagar men varje dag av vårt liv.

Ramadan månad ger oss möjlighet inte bara att komma närmare Gud men även att kunna reflektera och tänka efter om många olika andra saker, saker som ibland tar vi för givet och vi bara accepterar utan det minsta kritiska tanke. Här är det viktigt att förstå att kritiken eller kritisk tanke handlar om att ifrågasätta för att förstå och lära mer om vår religion och inte om tvivel och avståndstagande.

Vi tydliggör detta eftersom i våra dagar har det blivit en allmän ”sjukdom” bland muslimer att acceptera blind allt vissa ”lärda” säger eller sagt utan förståelse och att ifrågasätta andras tro enbart för att de inte delar samma åsikt eller inte accepterar blind olika påstående.

Att tro är inte bara att acceptera men också att förstå och förståelse är en process som kan ta hela livet. Anledningen till att varför muslimska organisationer och muslimerna i allmänhet har ett bra samarbete med praktiserande personer från andra tro är för att de förstå att det finns saker i religionen som inte går att förklara, saker man accepterar, inte blind, men med tro och som vi skrev tidigare, tro är inte bara att acceptera men också att förstå eller försöka förstå.

I de flesta av oss som konverterat till Islam har tron vuxit med förståelse av Islam, kunskap och förståelse har gått och går hand i hand med tron. De flesta av oss konvertiter har först sett Islam utifrån och sedan har vi klivit in, med kunskapen och säkerheten om att vi gick in i nå-got vi uppfattade som logisk, rätt, allomfattande. Guds budskap är utan tvekan det och det är därför många av oss har det svårt att förstå det som händer idag.

Om Islam är en praktisk religion som täcker varje del av vårt dagliga liv, om Islam är en logisk religion grundat i Guds allvetande, hur kommer det sig då att det finns saker som inte är bara ologiska men också i många fall skrattretande?

Svaret är givetvis, människan, som inte förstår sin religion och som har förblindats av sin egen maktgirighet och fullkomlighet.

Ramadan har varit en provning för många av oss inte bara för att fasta kan te sig svår av olika anledning men också för att i Sverige och i många andra länder dagarna har varit långa. Det här är en situation vi visste sedan länge skulle uppstå. I många år har man frågat sig själv och frågat olika muslimska organisationer hur man skulle göra. Frågan blev aldrig besvarad på rätt sätt och den sköts upp för ett senare tillfälle, nu var vi där oförberedda och utan ledning.

Att säga att vi har en fatwa från Europarådet och nöja sig med det är ett billigt och lättvindigt sätt att inte ta ansvar. En gemenskap kräver ledning annars har man ingen gemenskap. Europarådets fatwa har ingen förankring bland muslimer i många länder på grund av deras beslut tas utan hänsyn till de faktiska förhållandena i de europeiska länderna. Detta ledde till att i Sverige vissa avbröt fastan enligt tider i Turkiet, Egypten och Saudiarabien och andra vid tid för maghreb bön i Sverige.

Visserligen är vi muslimer inte slavar under fatwa, den är enbart rådgivande och vi ska tänka själva och fatta egna beslut, det är det som Islam uppmuntrar oss till. Men om vi vill bli en gemenskap måste vi börja skapa gemensamma utgångspunkter grundad i kunskap och fakta som alla har tillgång till. Vi har ett desperat behov av det i Sverige där vi varken agerar eller tänker som en gemenskap och moskéer och organisationer kännetecknas av andra nationella tillhörigheter och få om någon fokuserar på vår identitet som svenskar muslimer.

Nästa år kommer dagarna att vara ännu längre och diskussioner kommer att fortsätta. Vi måste redan idag agera för att skapa en gemensam syn om hur vi kommer att hantera denna fråga. Vi kan ha som grund olika fatwa och det som finns i Koranen och sunna men diskussionen måste ske här, men hänsyntagen till våra egna förhållanden och vad vi vill åstadkomma med våra beslut.

En stark gemenskap som står på en solid grund baserad på kunskap och tro är en tillgång alla muslimer behöver för att utvecklas och förstärkas.

Må Gud vägleda oss i detta arbete och ge oss tålamod och inspiration.

 

Islamiskt Informations Forum