Vad säger du till ditt barn om sex?

Hasnaa Hassan – Onislam.net

 

Vad gör du när ditt barn tittar på en kärleksscen på TV? Hur reagerar du när ditt barn kommer från skolan och frågar dig om graviditet och hur kvinnor blir gravida? Vad ska du svara när ditt barn frågar dig om hennes/hans privata delar?

Visst, våra reaktioner och svar skiljer sig åt, men vi som föräldrar tenderar att vara oroliga och ibland förbryllade när våra barn överraskar oss med dessa nyfikna frågor relaterade till kön.

I vissa samhällen erbjuder inte vanliga skolor sexualundervisning i något skede! Dessutom betraktar en del föräldrar ordet ”sex” som ett tabu. De undviker att diskutera könsrelaterade frågor med sina barn och tror att en sådan fråga är för mycket för deras ålder och att de kommer att lära sig av sig själva när de växer.

I detta fall gör föräldrar mer skada än nytta genom att utsätta sina barn för missförstånd och felaktig information. Till detta kommer det faktum att barnen är mycket utsatta för sådana diskussioner hur som helst, eftersom de interagerar med sina kamrater och släktingar och på så sätt får dem så mycket information som de behöver utanför hemmet.

I denna tid av Internet och modern teknik kan föräldrarna inte styra information som når till sina barn. Om barnet inte får den informationen inne i huset, kommer han helt enkelt att hitta ett alternativ, vilket kan vara ett dåligt alternativ. Således är det barnens rätt att få rätt information och rätt svar för sina kontroversiella frågor.

 

Sexualundervisning

Sexualundervisning är en process för att skaffa information och forma attityder och föreställningar om kön, sexuell identitet, relationer och intimitet.

Det handlar också om att utveckla unga människors kompetens så att de kan fatta välgrundade beslut om sina beteenden, och känna sig säkra och kompetenta att agera på dessa val.

I sexualundervisning ingår många andra saker än det enkla sexuella förhållandet mellan två gifta makar. Vad ett barn behöver lära sig om sex i ett tidigt skede av deras liv skiljer sig från vad de behöver lära sig när de är äldre. Små barn är väldigt nyfikna, och de gillar att utforska när de inte får rimliga svar från sina föräldrar. De letar efter andra alternativ.

Det är viktigt att börja med sexualundervisning i unga år. Att ge ungdomar grundläggande information från tidig ålder skapar en grund för mer komplexa kunskap som kan byggs upp senare. Till exempel när de är mycket unga kan man förklara för barn hur människor växer och förändras över tid och hur bebisar blir barn och sedan vuxna, och detta utgör grunden för att förstå mer detaljerad bakgrund om puberteten när de kommer in i tonåren.

Den exakta ålder då information bör ges beror på den fysiska, känslomässiga och intellektuella utveckling av ungdomarna samt deras nivå av förståelse. Denna typ av utbildning bör noggrant införas för unga barn med full hänsyn till den religiösa sammanhang.

De färdigheter ungdomarna utvecklar som en del av sexualundervisning är kopplade till mer allmänna livskunskap. Att kunna kommunicera, lyssna, förhandla med andra, fråga om och identifiera källor till hjälp och råd, är användbara verktyg som kan tillämpas på sexuella relationer.

Effektiv sexualundervisning utvecklar ungdomars färdigheter i förhandling, beslutsfattande, förklarande och lyssnande. Andra viktiga färdigheter inkluderar att kunna känna igen påtryckningar från andra människor och att kunna stå emot dem, att hantera och utmana fördomar och att kunna söka hjälp från vuxna, inklusive föräldrar, samhället och ungdomsgrupper.

 

Muslimska experternas åsikter

I ett svar på en rådgivning fråga publiceras i Onislam.net, sade muftis följande:

”Sexualundervisning kan läras ut på ett sätt som informerar ungdomar om sexualitet i vetenskapliga och moraliska termer. I länder med många olika befolkningsgrupper, som USA, är oförmågan att välja en allmänt acceptabel moralisk ställning den största hinder för att utveckla sexualundervisnings läroplaner, särskilt i offentliga skolor.

Därför får ungdomar fakta och information, och råd att om de väljer att vara sexuell aktiva, att vidta åtgärder för att förhindra graviditet och sexuellt överförbara sjukdomar. De moraliska och religiösa aspekter av sexualitet kan integreras antingen i skolor med en viss religiös riktning eller i tilläggskurser som erbjuds av religiösa institutioner. Oavsett de utmaningar varje samhälle har, måste ungdomarna få tillräcklig information.”

Därför är det tydligt att Islam inte förbjuder sexualundervisning som många tror. Tvärtom, det är acceptabelt och till och med det uppmuntras att söka kunskap inom alla områden av livet.

Det är våra barns rätt att utbildas och svara på deras frågor med logik och tålamod. Vi måste få dem att känna sig fria att fråga om vad som helst.

Gester och leenden är inte tillräckligt svar på deras svåra frågor. Vi ska ge dem ett svar som passar deras nivå av förståelse och uppfylla deras nyfikenhet.