USA partisk, EU-Balanserad? Tänk igen

Ramzy Baroud – onislam

 

Fler dåliga nyheter kom från Israel under de senaste veckorna. Det är inte så att goda nyheter har för vana att bli förknippad med Israel, dess militära ockupation, institutionaliserad diskriminering och misshandel av palestinier, men den framväxande enighet om att Israel är på väg till en oåterkalleligen farofylld kurs genomsyrar nu sfären av politiska analytiker till internationella organisationer som ofta är stödjande eller alltför överseende med Israels militanta hållning och dess respektlöshet för internationell rätt.

Endast ett fåtal folkrättsliga experter skulle försvara eller förklara Israels brinnande byggande på ockuperad palestinsk mark. Däremot har det inte funnits lite eller inget intresse hos västmakterna, ledda av USA att pressa Israel att upphöra med sin olagliga verksamhet. I själva verket, utan amerikanska och europeiska medel, skulle det ha varit nästan omöjligt för Israel att bygga bosättningar och flytta mer än en halv miljon israeler under åren för att leva på stulen palestinsk mark, i strid med ett stort antal internationella lagar, inklusive den fjärde Genèvekonventionen.

Ännu värre, den ihållande handel med europeiska och andra länder har fått att blomstra dessa mycket illegala bosättningar, på bekostnad av palestinierna, som har lidit stora etniska rensning sedan 1967.

 

Handels vapen

Äntligen har EU-diplomater i östra Jerusalem och på Västbanken börjat tala ut med otvetydiga ordalag. I en rapport som släpptes den 27 februari 2013 beslutade diplomaterna att ”byggandet av bosättningar är fortfarande det största enskilda hotet mot en tvåstatslösning. Det är systematisk, avsiktlig och provocerande.”

Dessutom krävde ”rapporten strikt tillämpning av en EU-Israel handelsavtal för att säkerställa att produkter från bosättningarna inte får förmånsbehandling enligt överenskommelse på de europeiska marknaderna” sade Reuters. Rapporten uppmanade EU-länder ”att inte stödja […] forskning, utbildning och tekniskt samarbete” med bosättningar, och att ”avskräcka” investering i israeliska företag som är verksamma i de ockuperade områdena.

Oväntat nog, är rapporten inte är bindande, och även om dessa rekommendationer tas i beaktning, kommer Israel och dess EU-vänner och lobbygrupper sannolikt att hitta många kryphål och förespeglingar som på något sätt kommer att stoppa några EU-åtgärder med värde och kraft. Faktum kvarstår att utan det civila samhällets insatser inriktad på att ställa mot väggen europeiska regeringar, särskilt diehard supportrar av Israel som den brittiska regeringen, kommer handeln med Israel mest sannolikt att fortsätta som vanligt.

Den verkliga politiska och moraliska kris ligger inte bara i det faktum att Israel nonchalera folkrätten, men att de förmodade väktarna av folkrätten är just de som stödjer Israel i dess dåliga gärningar, bland annat med att försvaga och ruinera palestinier. I januari sade en Oxfam rapport att den palestinska ekonomin, som för närvarande är i fullkomlig oordning, kan generera en inkomst de är i trängande behov av (på ca 1,5 miljarder kronor för att vara exakt) om Israel lättade sina begränsningar bara i Jordandalen. Men utan lämplig tillgång till sitt eget land och till vattenkällor, fortsätter palestinier i dalen att våndas, medan israeliska judiska bosättare frodas.

 

USA partisk, EU-Balanserad?

Medan den amerikanska regeringen har gjort allt i sin makt för att underminera de palestinska rättigheter, försvara Israel till varje pris, och försäkra sig om Israels överlägsenhet och militära ”kraft” över alla sina kombinerade grannar, har EU fått felaktigt en mer balanserad rykte. Ingenting kan vara längre från sanningen.

I en färsk rapport, betonade den palestinska rättsgrupp al-Haq att handel med produkter som odlas i bosättningarna enbart hade ”direkt bidragit till tillväxt och lönsamhet för bosättningar genom att tillhandahålla en väsentlig inkomstkälla som tillåter dem att blomstra.” Det redovisade värdet av EU: s totala handel med de illegala judiska bosättningarna uppgår till cirka 300 miljoner dollar årligen, jämfört med nästan en tiondel av den totala mängden handel med palestinierna.

Volymen kan verka små, sida vid sida med de cirka 39 biljoner dollar som rapporterades i den totala handeln mellan EU och Israel, bara under 2011. Men det betyder, enligt Dalia Hatuqa, som skrev i Al-Monitor den 17 januari, att ”EU har ett visst utrymme för påtryckningar givet det faktum att den är Israels största handelspartner, och den får cirka 20 procent av den totala israeliska exporten.”

Vad är lika viktigt och oroande i det faktiska värdet av handeln är själva tanken att Europa slutligen deltar i undertryckandet av palestinierna och finansieringen av Israels olagliga ockupation och dess massivt växande nybyggarbefolkning. Inga storstilade diplomatiska ”rekommendationer” eller nya uttalande någonsin kan utmana eller ändra detta faktum.

Men att diskutera bosättningarnas tillväxt i ett vakuum är också missvisande, precis som lika förvirrande är det att tala om att bojkotta bosättningar och samtidigt stödja de viktigaste organen som beställt eller sanktionerade de olagliga bosättningarna i första hand.

Att bara skilja mellan produkter tillverkade i Israel och de som producerats i bosättningarna är absurt i bästa fall. Nybyggarna är inte självgående strukturer som fungerar som autonoma regioner, men de anses vara en väsentlig del av den så kallade ”själva Israel.” Det finns lite skillnad i den israeliska regeringens ögon mellan nybyggare från Ma’ale Adumim eller de bosatta i Tel Aviv utom i fantasin hos dem som kan erkänna Israels fruktansvärda metoder, men är för blyga för att konfrontera dem.

 

Hemsk Apartheid

Israel, under tiden, utmärker sig med att driva gränserna och genom att göra så, exponerar, även oavsiktligt, hyckleriet hos sina vänner och de allt så noggranna belackare. Yigal Palmore från det israeliska utrikesministeriet svarade på EU:s rapport med förringande ord. ”En diplomats uppdrag är att bygga broar och föra samman människor, inte att främja konfrontation. EU:s konsuler tydligt har misslyckats i sitt uppdrag” sade han.

Medan rapporten talade exakt om Israels premiärminister Benjamin Netanyahus beslut att utveckla fler bosättningar i det område som kallas E1, vilket är ”inställd på att skära av östra Jerusalem från resten av Västbanken” det är osannolikt en återvändo från konstruktionens planer, som omfattar byggandet av 3000 nybyggares hem i marken som finns på korridoren nära Jerusalem. Ingenting är slumpmässigt i israelisk planering och slutscenen, vilket redan är fallet i olika delar av de ockuperade områdena, kommer att göra palestinierna oönskade invånare på sitt eget land.

Ja, Israel är obeveklig och verkar inte ha någon respekt alls för något land eller relevant internationell rätt. Dess översitteri uppmuntras av sina svaga grannar, det obehindrat stöd från sina vänner, och dess kritikers feghet.

Medan de israeliska vänner är upptagna med att märka som antisemit alla som vågar belysa den effektiva apartheid som pågår i Palestina och Israel, andra är full upptagna med en intellektuell lek över gränserna för språket och det lämpliga sättet att utarbeta diskursen. Inget av detta är relevant för Israel, som endast vinner tid för att uppnå sin egen version av en smärtsam ful apartheid.

När det gäller de som fortfarande känner obehag om det ”provocerande” begreppet ”Apartheid”, de behöver bara tänka på den senaste israeliska transport ministeriets initiativ som markerar busslinje nr 210 som ”bara för palestinier”, bussar som kommer att transportera billiga palestinska arbetare till och från Västbanken. Naturligtvis är detta inte en isolerad politik, utan en fortsättning på en fruktansvärd meritlista.

 

Midnatts arrestering av barn

Allt detta kommer i hälarna på ännu en internationell rapport, denna gång utfärdad av FN: s barnfond (Unicef). Utgiven den 6 mars och som kritiserar Israels militärdomstolar för sin misshandel av palestinska barn och talade om ”omfattande, systematiska och institutionaliserad” övergrepp mot barn. Den israeliska arméns favorit tid för gripande av barn, som anges i rapporten, var mellan midnatt och 05:00.

Rapporten, ” Children in Israeli Military Detention: Observations and Recommendations” nämnde ”åtgärder så att palestinska barn i israeliska militära förvar behandlas i enlighet med konventionen om barnets rättigheter och andra internationella normer” en annan drömlik rekommendation naturligtvis, för barnmisshandel är oupplösligt knuten till den militära ockupationen, och är lika gammal som staten Israel självt. Israel kan omöjligen uppfylla någon internationell lag eller konvention utan allvarliga tryck.

Dåliga nyheter från Israel kommer sannolikt att fortsätta. Nästan varje dag finns en ny oroande utveckling i de israeliska metoderna mot palestinier. Institutionaliserad apartheid är tyvärr bara bemött blyg internationell kritik och avsaknaden av någon väsentlig åtgärd.

Det civila samhällets organisationer och grupper måste berätta för sina regeringar att nu räcker det.

Medan Israel bör hållas ansvarig för sin egen beteende, bör EU och andra länder inte finansierar ockupationen, när man kritiserar bosättningarna. Detta hyckleri kan inte längre tolereras.

 

Anteckningar

Ramzy Baroud är en internationellt syndikerad kolumnist och redaktör för PalestineChronicle.com. Hans senaste bok är My Father Was a Freedom Fighter: Gaza’s Untold Story (Pluto Press, London). Barouds webbplats kan besökas här: www.ramzybaroud.net.