Upphävs tvagningen om man rör sina privata delar?

Sayyed Sabiq

 

Det här är en fråga som har skapat en kontrovers bland muslimska lärda. Medan vissa forskare anser att en muslim som rör sina privata delar (könsorgan) bör förnya sin tvagning (wudu) för att kunna utföra sina böner, andra är av den åsikten att om man rör vid den med lust, då måste man göra tvagning, och om man gör det utan lust, tvagningen behöver inte göras om.

I sin välkända bok, Fiqh As-Sunnah, säger Sheikh Sayyed Sabiq följande i detta avseende:

Att vidröra könsorganen med bara handen:

Busrah bint Safwan berättade att profeten, frid vare med honom, sade: ”Den som rör vid hans könsorgan kan inte be förrän han utför tvagningen.” (Al-Bukhari) I Ahmad och An-Nasa’is skildring hörde Busrah profeten säga, ”Tvagning ska göras av en person som rör sitt könsorgan.” Detta är generell och omfattar rörande av sina egna könsorgan eller rörande av någon annans. Abu Hurayrah rapporterade att Profeten sade, ”Den som rör vid sitt könsorgan utan skydd (mellan dem) måste utföra tvagning.” (Ahmad, Ibn Hibban och Al-Hakim)

Men Hanifi lärda är av den åsikten att vidrörande av könsorganet inte upphäver tvagningen, baserat på följande hadith, ”En man frågade Profeten om rörande av penisen kräver tvagning. Profeten sade: ’Nej, det är bara en del av dig.’” (Rapporterad av ”de fem” (fem lärda i Hadith). Ibn Hibban klassificerade det som sahih och Ibn al-Madini sade, ”det är bättre än Busrahs hadith.”)

Efter det vi har berättat här, blir det tydligt att frågan är föremål för kontroverser bland muslimer.

Sammanfattningsvis bör vi säga att om en man rör sina privata delar utan lust, är det bättre (mustahabb) för honom, men inte obligatoriskt, att utföra tvagning. Men om han rör den med lust, då är det obligatoriskt för honom att göra det.

Allah den Allsmäktige vet bäst.