Tvagning – Ett förebyggande och helande underverk

Lamya Tawfik – Onislam.com

 

Och han talar inte av egen drift – nej, [det är] uppenbarelsens ord… (53:3-4)

Jag har en bekännelse att göra. Jag har aldrig riktigt gett mig tid att göra ”tvagning” så som jag borde göra. Med ”borde” hänvisar jag till den detaljerade försiktighet som uppmuntrades av vår profet, frid vare med honom. Men när jag forskade för att skriva den här artikeln, kände jag mig ganska dumt, minst sagt.

Det var inte så att jag bara slösade chansen att få mer belöning för en väl utförd tvagning, men jag slösade också gyllene möjligheter att förbättra min hälsa och allmän välbefinnande.

 

Daglig Ritual

För fjorton århundraden sedan gav oss vår Profet, en vandrande uppslagsverk om jag får beskriva så honom, instruktioner på 26 tvagnings rörelser som ska genomföras fem gånger om dagen, totalt 130 dagliga tvagnings rörelser, för att ge oss bästa möjliga hälsa.

TROENDE! När ni går till bön, två då ansikte och händer samt armarna upp till armbågarna och stryk med [de våta] händerna över huvudet och [två] fötterna upp till fotknölarna. Och om ni befinner er i ett tillstånd av stor rituell orenhet, skall ni rena er [genom att skölja hela kroppen]. Den som är sjuk eller befinner sig på resa eller som just har förrättat sina behov eller haft beröring med kvinnor och inte kan finna vatten, skall ta ren jord och stryka över ansikte och händer. Gud vill inte lägga på er tunga bördor, men [Han] vill rena er och fullkomna Sin nåd mot er – kanske känner ni tacksamhet. (5:6)

Innan en muslim utför sina böner, utför han tvagnings rörelser som nämns i ovanstående vers liksom andra, som Profeten har lagt till.

Således omfattar tvagning, att tvätta händerna, armar ända upp till armbågen, ansikte, mun, näsa och fötter upp till ankeln, alla tre gånger vardera. Insidan och bakom öronen, liksom att stryka över med våta händer den delen av huvudet ovanför pannan en gång.

Om man gör det fem gånger om dagen, renar man inte bara dessa vitala delar av kroppen från damm och smuts, men också ”mjuknar” man och fräschar upp dem. (1)

Intressant nog uppmuntrade Profeten också att göra tvagningen innan man går till sängs. Samma ritual uppmuntras också av Yoga experter som säger att tvätta viktiga motoriska och sensoriska organ såsom händer, armar, ögon, ben, mun och könsorgan innan sömnen med kallt vatten hjälper kroppen att slappna av och förbereder den för en djup sömn. (2)

 

Stimulera de biologiska rytmer

I en artikel med rubriken ”Muslims Rituals and their Effect on the Person’s Health” (Muslimska ritualer och deras inverkan på personens hälsa) talar Dr. Magomed Magomedov, assistent till avdelningen för Människans general Hygien och ekologi i Dagestans Statliga Läkarakademi, om hur tvagning stimulerar de biologiska rytmer i kroppen och specifikt biologiska aktiva punkter, mycket likt tanken bakom kinesisk reflexterapi.

För närvarande vet vi att en man är ett komplext system av elektromagnetiska fält, meridianer, biologiska rytmer och så vidare. Människans inre organ, i sin tur, presentera ett inte mindre sofistikerad bioenergetisk helhet, de alla har oupplösliga flerkanalers bilaterala förbindelser med huden, som är värd för speciella punkter, vars funktioner liknar knapparna för ”kontroll” på ”uppladdningsbord” med ansvar för speciella organ. Dessa punkter kallas biologisk aktiva punkter (BAP). (3)

Samtidigt som Dr Magomedov pekar ut likheterna mellan tvagning och vetenskapen om kinesisk zonterapi i sin fascinerande artikel, han anger också de viktigaste skillnader. För att bli en läkare i zonterapi, säger han, måste man gå igenom 15 till 20 år av studier, ojämförliga med de enkla inlärningstekniker för tvagning.

I en annan jämförelse kan man se att reflexterapi var främst avsett för att bota sjukdomar och mycket sällan för förebyggande, medan, som vi skall se, har tvagning många förebyggande fördelar.

Det fanns också en negativ sida till reflexterapi, säger han, en som inte finns i tvagning, en patient utsattes för trauman eftersom läkarna använde bränning.

”Majoriteten av de mest kraftfulla BAP sköljes under den muslimska ritualen. Det är inte en läkare som hade studerat i många år som gör det, men varje muslim själv. Dessutom genom att be fem gånger om dagen tvingas en muslim att vidta förebyggande åtgärder mot sjukdomar i förväg.” (4)

Enligt Dr Magomedov säger kinesisk medicin att det finns mer än 700 baser och sextiosex av dem får snabba effekter av reflexterapi och namnger de drastiska (eller aggressiva eller antika eller prime-element) punkter.

Av dessa sextiosex punkter, ligger sextioen av dem i områden som rörs av tvagningen medan de övriga fem är belägna mellan ankeln och knäet (ett område som är önskvärt, enligt profetiska traditioner, att tvätta).

Således blir tvagning ett slags behandlingsanläggning, som inrymmer vattenmassage av BAP, termisk och fysisk stimulation. (5)

BAP i ansiktet (som tvättas under tvagning) ”laddar” sådana organ som tarmar, mage och urinblåsa, förutom att ha en positiv effekt på nervsystemet och de reproduktiva systemen, säger Dr Magomedov i hans slutsatser. Han tillade att BAP som ansvarar för skeletten, tarm, nervsystemet, ländryggen området, mage, bukspottkörtel, gallblåsa, sköldkörtel, solarplexus och andra ligger på det högra benet, ett annat område som rörs av tvagningen.

Det vänstra benet har BAP som ansvarar för arbetet i hypofysen, ett organ i hjärnan som reglerar funktionen hos de endokrina körtlarna och kontrollerar tillväxten. I örats snäcka finns det hundratals BAP som ”harmoniserar arbetet i nästan alla organ, minskar högt blodtryck och lindra tandvärk och halsont.” Tvagningen av öronen anses sunna (profetiska traditionen).

En annan aspekt som Dr Magomedov pekar på är att den profetiska traditionen betonade vikten av att massera och trycka på under tvagningen, vilket är något som har en vetenskapligt grundad förklaring.

Dr Magomedov sade att hans studier grundades på hans högtidliga övertygelse att de fem dagliga muslimska böner har inte bara en ”odiskutabelt andlig effekt” men att de har också ”en rent fysisk läkande effekt.”

Tidigare forskning som bedrevs i Sovjetunionen angående BAP ansågs ovärdiga eftersom de trodde att ”människan inte skulle ha antingen själ eller en energikropp, eftersom motsatsen skulle motsäga den materialistiska (ateistisk) ideologi under dessa tider” säger Dr. Magomedov.

 

Förebyggande rening

Från en icke-alternativ medicin perspektiv, talar Mukhtar Salem i sin bok med titeln ”’Prayers: a Sport for the Body and Soul” (Böner: En sport för Kropp och Själ) om hälsoeffekterna av varje aspekt i tvagningen.

Han talar inte om BAP i kroppen, men ändå, beskriver han de förebyggande fördelarna med tvagningen.

Tvagningen, säger han, hjälper till att förhindra hudcancer. Detta är hans förklaring. De områden som tvättas under tvagning är de delar av kroppen som är mest benägna att utsättas för föroreningar, oavsett om det är föroreningar från kroppens interna sekret på hudytan, såsom svett, eller om det är externt.

Tvagningen tar bort denna förorening fem gånger om dagen och därmed upprätthåller en ren ytlig lagret av huden, vilket i sin tur hjälper cellerna under att fungera korrekt.

Dessutom hjälper tvättningen med vatten att stärka blodkärlens ändar samt nerver och körtlar som är nära hudytan, och därmed hjälper dem att utföra sina uppgifter effektiv. (6)

Salem tillägger att forskning har visat att en av de främsta orsakerna bakom hudcancer är att huden utsätts för kemikalier, särskilt petrokemiska, och att det bästa sättet att förebygga hudcancer är genom att ständigt ta bort dessa kemikalier.

Det uppenbara skälet bakom att tvätta munnen under tvagning, säger Salem, är att ta bort matrester som kan orsaka tänder- och tandköttsproblem. Det är också anledningen till att siwak (tandborstning) uppmuntras också innan tvagning.

När man tvättar sina näsborrar, (en praxis, som jag själv tycker väldigt hårt, men kommer att försöka jobba på), utför man också en förebyggande hälsoåtgärd eftersom bakterierna som har fångats i näsborrarna tas bort och får inte gå vidare till andningsorganen.

Enligt en studie utförd av ett team av läkare i Alexandria University påverkar, den profetiska traditionen som uppmanar till överdriften att tvätta näsborrarna genom att införa vattnet i den och sedan blåsa ut det, positivt näsborrarnas innerbeläggning.

De som utförde tvättningen på rätt sätt hade rena, blanka näsborrar utan damm klängande till den lilla hår inuti.

Men de som inte utförde tvagning hade ljusa färgade, oljig näsborrar och deras näsborres hårstrån föll lätt.

Upprepad tvättning av ansiktet stärker ansiktes hudceller och hjälper till att förhindra tidiga rynkor samt har en renande effekt på insidan av ögonen, som förhindrar ögoninfektioner, säger Salem.

Att tvätta öronen hjälper att befria dem från vax ackumulering, vilket kan orsaka öroninfektioner samt påverkar innerörat, vilket på sikt leder till kropps obalanser.

Den profetiska traditionen som uppmuntrar att tvätta mellan tårna medan man tvättar fötterna, är också oerhört viktigt säger Salem, eftersom det hindrar foten, vilket i vår moderna tid är fångade större delen av dagen inne i skorna, från att få fotsvamp.

Över allt, tillägger han, har tvagningen också en tränings effekt på alla muskler som är involverade i dess rörelse, som därmed stimuleras fem gånger om dagen eller till och med mer beroende på upprepning.

 

Släcker ilskans eld

Den profetiska traditionen när det gäller tvagningen är också miljövänlig, eftersom profeten upprepade gånger uppmuntrade oss att vara sparsam med vatten, även när man tvättar sig i en rinnande flod.

Ibn Majah berättade att profeten Muhammed sade: ”Det finns en shaytan (djävulen) för tvagning som heter ’walhan’, det betyder girighet, undvika slöseri med vatten.” (7)

Muslimer uppmuntras att tvätta sig inte bara innan bönen eller innan man går till sängs, men även vid inträdet i moskén, för att kalla till bön, göra en predikan, efter att ha besökt en kyrkogård, efter beröring eller bära en död person och även innan man läser Koranen. (8)

Vi uppmuntras också att göra tvagning när vi är i ett tillstånd av ilska för vattens kylande och uppfriskande effekt, eftersom vi har fått veta att ilska kommer från djävulen som är gjord av eld och kan därför släckas med vatten.

Slutligen finns det en moralisk slutsats i denna artikel, förutom att förstå fördelarna med tvagningen. Man ska aldrig ta saker bokstavligen och vi måste ha en stark tro att allt som Allah föreskriver har en visdom bakom sig som vi kanske vet om eller inte.

och de säger: ”Vi hör och vi lyder. Herre, [ge oss] Din förlåtelse; Du är målet för vår färd!” (2:285)

 

Referens

  1. Health and Fitness In Islam, Halal.com
  2. Avadhuta, Vedprajinananda, Yoga Health Secrets
  3. Magomedov, Magomed, Muslim Rituals & their effect on the person’s health.
  4. Ibid
  5. Ibid.
  6. Salem, Mukhtar, Prayers: A sport for the soul and body, Kairo, The Arab Modern Center (1990), sid. 52.
  7. S. Atallah, M.Z. Ali Khan och M. Malkawi, Water conservation through Islamic public awareness in the Eastern Mediterranean Region
  8. Al Khayat, Mohammad, Health Education through Religion, WHO, Alexandria, Egypten: 1997