Tunisien återfår hälsan

Lotfi Laarbi al Sanusi – Al Sahafa

Tunisien får tillbaka lite av sin vertikalitet efter tre hårda år av ekonomisk, social och politisk kvävning av vilka
de tunisiska medborgarna har burit den största bördan. Under de tre åren efter revolutionen den 14 januari, har
landet varit som ett laboratorium där nya politiker, ledare och motståndare har utbildats i det politiska arbetet. De
kan ha fått en del erfarenhet för att hantera nästa fas med fastare steg.

Tunisien går stadigt på rätt väg efter att, delvis, lyckats övervinna hinder för övergången genom den Allmänna Unionen
för Tunisiska Arbetares (UGTT) ledande roll i och dess partners, och tack vare initiativet med nationell dialog som
har lett Tunisien till detta stadium genom en färdplan som har fungerat som en kompass och tillåtit dem ändra
riktningen.

Tunisien har lyckats till slut utarbeta en konstitution som, trots vissa reservationer, betraktas av internationella
experter som en referens för hela den arabiska regionen och en pionjär text som inrättar ett demokratiskt system som
garanterar frihet och konsoliderar och garanterar mänskliga rättigheter enligt internationella konventioner.

Tunisien lyckades också tack vare påtryckningar från det civila samhället och från kvartetten i den nationella
dialogen, övertyga regeringen att överge makten för att forma en teknokrat regering och inte politisk för att
implementera färdplanen.

I ekonomiska termer återhämtar sig den tunisiska finansmarknaden tack vare omvärderingen av dinaren efter sitt
fruktansvärda fall under de senaste åren, och de löftena om investeringar, bidrag och andra former av krediter från
de internationella finansiella institutionerna, Europeiska unionen och USA. Allt detta är positiva tecken som
uppmuntrar.

Säkerhetsapparaten har agerat med järnhand mot alla nationella säkerhetshot och lyckats stoppa trycket från
terroristgrupper och eliminera dess mest framstående ledare. Den starka närvaron av brottsbekämpnings styrka i
största delen av landet har återställt tunisiernas förtroende.

Turismsektorn lovar mycket under de kommande månaderna. Europeiska boknings agenter för resor till Tunisien bekräftar
att landet kommer att uppleva en bra säsong (från maj 2014) jämfört med tidigare säsonger.

Allt detta bekräftar att Tunisien har övervunnit den svåra fasen efter revolutionen, trots att den behövde betala en
orimlig pris för att komma hit, och är på väg till stabilitet och att lägga grunden för en demokratiskt civilt stat
som kommer att vara en lysande modell i Medelhavet och en förebild för den arabiska regionen och Nordafrika.

Det finns några få steg kvar för att slutföra färdplanen. Den viktigaste av dessa steg är vallagen som kommer att
diskuteras av den konstituerande församlingen efter att ha passerat den allmänna lagstiftningen kommitté som är
behörig att studera enligt artikel 67 och hänvisa den till kommittén för rättigheter och friheter i en rådgivande
apparat.

Denna lag, en gång ratificerats kommer att bestämma datum för parlaments- och presidentval. Det civila samhället och
människorättsorganisationer bör vara uppmärksam på det förslag till vallag som ska presenteras för den konstituerande
församlingen så att det inte upprepas det som hände den 23 oktober 2011 då man godkände ett system med listorna i en
enda omgång som resulterade i ett parlament med politiska partimedlemmar.