Tulpanerna kom till Holland från Al Andalus under 1100-talet

Webislam Redaktion – Europa press

En ny studie gjord av Cordobas universitet och Skolan för Arabiska Studier (CSIC) kastar nytt ljus över tulpanens ankomst
till Europa. I motsats till vad man trodde fram till idag, nya bevis tyder på att de första lökar kom till Holland, där
tulpan är idag landets symbol, genom al Andalus i 1100-talet, fem hundra år tidigare än beräknat.

Utredarna försökte rekonstruera växternas mångfald i det medeltida Al Andalus (vars geografiska territorium delas upp idag
mellan Andalucia, Castilla La Mancha och Spaniens östra sida och södra Portugal) genom studier av alla kända texter från
andalusiska agronomer. Det var under dessa studier som Expiracion Garcia och Esteban Hernández Bermejo, huvudansvariga för
forskning och forskare vid universitetet i Córdoba och CSIC, träffade vad de anser är ”den första historiska referensen
till tulpanerna”.

I Umda (Umdat al-Tabib), en botanisk studie tillskriven Abu al-Khayr och daterade mellan 1100 och 1200-talet nämns
användningen av tulpaner för estetiska ändamål i de områdena på Iberiska halvön som var under muslimskt styre. Det är
troligt att under 1100-talet en välkänd agronom från Toledo, Ibn Bassal (”Lökens son”) hade någon roll i införandet och
de första odlingarna av tulpaner på den iberiska halvön.

Studien, som publicerades i tidskriften Economic Botany, en publikation sponsrad av New York Botanical Garden, förkastar
den länge sedan accepterade teorin att tulpan kom till Holland från det ottomanska imperiet genom Centraleuropa.

Enligt den nya teorin användes blomman först i Bysans som en prydnadsväxt, och kom till Europa genom Seljuq turkarna, till
dagens Andalusien. ”Vi kan inte vara kategoriska om detta, men vi försvarar hypotesen och vi ganska solida argument” säger
Hernandez Bermejo.

Forskningsgrupperna som leds av Hernandez Bermejo och Garcia har tillbringat över 20 år med att ”studera texter och bidrag
från de andalusiska agronomer och botaniker till jordbruket, prydnadsväxter och medicinalväxter samt kunskap om vår flora”.

”Förekomsten av tulpan bilder i templen i Konya (Turkiet) från elfte århundradet och omnämnandet av Al Andalus i Umda pekar
på att tulpanens ankomst och dess användning som prydnadsväxt i Europa började 500 år tidigare än vad man trodde efter de
hittills kända referenser, säger Hernandez Bermejo. Man ha länge trott att tulpanen kom till Holland vid slutet av
1600-talet.

Tulpanen är Iran, Turkiet samt Nederländernas nationella blomma. Tulpanens odling har traditionellt varit viktig för
Holland i mer än fyra århundraden. Men redan under 1300-talet skrev den turkiska poeten Mevlana Rumi Celaleddin att
tulpanen kunde definieras som ”den sorgligaste leende av alla”.

Hittills har man trott på flera motbevisade teorier om att tulpanerna kom till Europa från det ottomanska imperiet och
genom det Habsburgska riket till Holland. En av de mest populära teorier tyder på att Ogier Ghislain de Busbecq, det
Habsburgska rikets ambassadör vid Sulaymans hov, år 1554 var den först med att berätta för västvärlden om dessa lökars
skönhet ”som turkarna kallade tulpaner”.

Men trots att Abu al Khayrs agronomiska avhandling som studerades av Hernandez Bermejo och Garcia föregår Busbecq
vittnesmål med flera århundraden, har tulpanens andalusiska väg inte fått någon upprättelse hittills. Enligt forskarna, en
anledning till detta är att ”trots tulpanens utbredda popularitet som startade i Holland under 1600-talet, var den inte
omnämnd lika tydlig i vårt lands historia”.

Avhandlingsförfattarna letade utan framgång efter ett spår av tulpanens existens i Trädgårds bok, en handbok skriven år
1604 av Gregorio de los Rios, en berömd trädgårdsmästare som senare blev kaplan i Filip II sommar residens. Enligt
Hernandez och Garcia var monarken själv kunnig i botanik och prydnadsväxter, han skrev om lökar i sina brev till hans
döttrar, där han nämnde påskliljor men inte tulpaner.

En värdefull jordbruksavhandling

Abu al Khayrs bok, Umda, är det viktigaste bidrag till kunskapen om Al Andalus och västra Medelhavets flora, men den är
inte den enda vittnesbörd på vilken forskningen stödjer sin nya teori om tulpanens historia.

Ibn al ’Awwam skrev ett århundrade senare Kitab al-Filaba, en av de få jordbruksavhandlingar om andalusiska gårdar som har
bevarats i sin helhet. Denna encyklopedi över landsbygdens ekonomi innehåller många citat från andalusiska och orientaliska
texter och däri sitt stora historiska värde.

Ibn al Awwam sa om tulpaner, som han kallade för ”den makedoniska löken, ” följande: ”Den är en sorts gul påsklilja som
kommer från Makedonien, en provins i Alexandria. Dess blomma är gul inuti och rosa utanför och den är kubformade. I
blommans inre finns det en annan vacker och väldoftande blomma. Den växer i fuktiga och bergiga område och odlas som en gul
påsklilja”.

Beskrivningen av tulpanen som en ”makedonisk lök med en kubformad blomma” var först förvirrande och forskare kunde inte
identifiera den som en tulpan. När man sedan jämförde den här texten med Umdas texter, framförallt de morfologiska
beskrivningar av blomman, blad, rötter och blommande säsong, då förstod forskarlaget att de hade framför sig det första
historiska belägg för tulpanernas förekomst i Europa.

Forskarlaget tillsammans med forskare som Julia Carabaza från Sevillas Universitetet är nu nästan färdiga med en omfattande
avhandling om Andalusiens jordbruks flora.

Original text på spanska >>>