Toblerone kontrovers. Kakaon är halal och det är gott

Hanif Escudero – Verislam

Toblerone kontroversen om halal har föranletts av en kampanj som främjas av en högerextrem grupp i Schweiz mot märket,
efter att företaget fattade beslutet och införlivade Halal certifiering. Det har satt fokus på debatten om det
europeiska samhällets mognad för att tillfredsställa den breda mångfalden av konsumenter på en alltmer varierad marknad
utan att behöva gå in på en värdering av dessa konsumenters eller tillverkarens valfrihet för att tillgodose denna växande
efterfrågan.

Halal är lagligt och gott

Halal är en arabisk term som nämns i Koranen och hänvisar till saker, mat eller beteenden som är tillåtna och därför
lagligt för människor enligt islamisk lag. Allmänt sätt är det ett globalt begrepp, begriplig för en muslim var som
helst i världen och som gäller för många livsmedelsprodukter men även andra relaterade till kosmetika, hygien, turism
eller ekonomi. Ordet Halal nämns några gånger i Koranen och är oftast relaterade till ordet Tayyib, bra, som länkar det
som är tillåtet med det som är bra och till nytta för människors hälsa.

TROENDE! Neka er inte de goda ting [i livet] som Gud har gett er rätt att njuta av, men gå inte utöver [de gränser som
Gud har fastställt] – Gud är inte överträdarnas vän. Njut således av alla tillåtna goda ting som Gud har skänkt er för
er försörjning och frukta Gud, målet för er tro. (5:87-88)

Men Europas extremhögers reaktionära ställning, som blomstrar, och den stängda inställningen hos vissa organisationer
med anknytning till djurvärlden och i linje med den gröna politiken har kommit fram till den missuppfattningen att
religiös slakt, Halal och Kosher, strider mot djurs välbefinnande. Därför har de använt ett falskt dubbelmantra och
upprepar den oavbrutet: 1: Den religiösa slakten görs utan bedövning och 2: Slakten utan bedövning är misshandel.

Med dessa två påstående, bland andra saker, ignorerar de det religiösa mandat som finns både i Koranen och Torah och som
förhindrar misshandel av djur och tvingar den troende att söka minst möjliga lidande för dem under deras uppväxt,
transport och självklart vid slakten. Vidare är det uppenbart att de flesta muslimer är djurvänner, på grund av djuren
ingår i Skapelsen och därför bör de behandlas med respekt och vaksamhet, oavsett om de är djur avsedda för slakt eller
sällskap.

Toblerones kontrovers – Islamofobins handbok

Nu har också vissa minoritetskonsumentgrupper med anknytning till extremhögerns politiska partier som AFD i Tyskland,
beslutat att bredda ut kritiken och även kräver en bojkott av Halal produkter, inte bara kött av påstådda
djurskyddsskäl, men av alla produkter som inkorporerar Halal-certifieringen och pekar på islam som ett hot och varnar
samhället för att detta steg innebär en ökad synlighet av Islam i Europa, så födds Toblerone kontroversen.

Halal certifiering är ett sätt att finansiera de islamiska samhällena och i slutändan tillväxten av en europeisk
muslimsk identitet, därför försöker de blanda ihop de religiösa och kulturella aspekterna tillsammans med halva
sanningar och falska argument som att man finansierar moskéer där ungdomar radikaliseras senare, att diskriminering av
kvinnor gynnas eller att ghettos eller non-stopzoner skapas. Den här gången har de gett sig på det kända chokladföretaget
Toblerone, en bransch med en världsmarknad som sedan april lyckades få Halal-certifiering utan att behöva ändra formeln
eller smaken av dess choklad för det.

Halal certifiering är ett tecken på kvalitet, även i den kontroversiella Toblerone fall.
Med detta sagt bör man komma ihåg att kakaon är ett råmaterial av vegetabiliskt ursprung och att det har konsumeras i
århundraden över hela världen, både för dess smak, lukt och dess positiva egenskaper på hälsan och välbefinnandet hos
folket. I relation till Halal-marknaden är det en råvara med låg risk, betraktad som Halal och Tayyib, som används i en
mängd livsmedelsprodukter, från godis, bakverk eller kakor till mjölkshake eller efterrätter.

Det är just i sin efterföljande användning och blandning med andra ingredienser och i de komplexa
produktionsprocesserna, inte tidigare, där större vaksamhet och kontroll krävs till den punkt att spårbarhet eller
analys av slutprodukten ska genomföras, processer som inkluderas på ett standardiserat sätt i majoriteten av
Halal-certifieringar som utfärdats av europeiska organisationer.

Därför att ha en Halal-certifiering, frivillig i Europa men obligatorisk i många andra länder man exporterar till, är
huvudsakligen en fråga om strategi för internationalisering av företaget, i detta fall Toblerone, och dess önskan om att
leverera sina produkter till fler ställen och för vilket det måste uppfylla en rad krav från kunder eller länderna som
utan tvekan ger större förtroende hos alla OIC: s konsumenter. Och, som man brukar säga att fyra ögon ser bättre än två,
och i denna tid av stora tekniska och digitala processer, att en kvalificerad extern organisation kan kontrollera
kvaliteten hos dessa produkter borde vara ett skäl att känna sig säkrare i sin konsumtion.

Och i vilket fall som helst, för att avsluta med lite humor, är det någon ser verkligen tror på att om man äter en Halal
certifierad produkt kommer man att odla skägg, en burka kommer att växa på huvudet eller man kommer att få en
okontrollerbar lust att offra sig? Ingenting är så bortvänt från verkligheten, eftersom Halal är något positivt, något
bra som islam och muslimer bidrar med till samhället. Toblerones kontrovers är en chimär …