Tio skäl till varför Trump planen till Mellanöstern hör till historiens soptunna

Ziad Medoukh – Saphirnews

Sedan Vita Husets tillkännagivande i slutet av januari av den så kallade fredsplanen eller århundradets
uppgörelse för att lösa den israelisk-palestinska konflikten har de internationella reaktionerna varit
snabba, svängande mellan officiellt stöd från många länder och ett populärt avslag.

Den amerikanska presidentens föreslagna plan är varken en historisk vändpunkt eller ett århundradets
avtal. Det är en Trump-Netanyahu-plan, en nybyggarplan, dikterad av angriparna som inte kan kallas en
”fredsplan” av minst tio skäl.

För det första utarbetas och förhandlas en fredsplan mellan parterna i konflikten, det är inte en
påtvingad ensidig lösning. Palestinierna blev emellertid varken informerade eller konsulterade eller
inbjudna.

För det andra, fred baseras på försvaret av rättvisa och rättigheterna för ett ockuperat folk, inte på
apartheid och kolonisering, på fortsättningen av ockupationen, av israelisk dominans över en stor del
av Västbanken och annekteringen av Jordandalen.

För det tredje bygger en fredsplan på internationell rätt och FN: s resolutioner, inte på kuvandet och
berövandet av ett folks land och mest grundläggande och rättigheter.

För det fjärde är USA inte en neutral eller objektiv medlare för att erbjuda en lösning på en bestående
konflikt.

För det femte, föregick denna plan av flera beslut till förmån för israelerna, såsom överföringen av
den amerikanska ambassaden till Jerusalem och undertecknade erkännandet av Donald Trump av Jerusalem
som Israels huvudstad.

För det sjätte präglas denna plan av amerikansk anpassning till israeliska krav, Donald Trump har valt
att stödja alla israeliska handlingar utan att ta hänsyn till rättigheterna och ambitionerna hos det
palestinska folket under ockupation i mer än 72 år.

För det sjunde talar denna plan aldrig om en verklig fri och oberoende palestinsk stat utan bara om en
skärgård med ett halvt dussin palestinska ”kantoner” separerade av områden på israeliskt territorium
och sammanlänkade med ett dussin broar eller av tunnlar. Dessutom skulle denna ofödda palestinska stat,
inte innan fyra år, och bara om villkoren i planen accepteras, aldrig ha Jerusalem som huvudstad i
Palestina eller i de två staterna, utan den ska bli Israels odelbara huvudstad.

Åttonde, denna plan nämner aldrig svårigheterna med mer än sex miljoner palestinska flyktingar som
fortfarande är i exil i arabiska grannländer eller i andra länder i världen, en plan som fullständigt
nekar återvändandets rätt, en rätt som garanteras genom resolutioner 181 och 242 av FN.

För det nionde, fastställer inte denna plan varken Israels gränser eller den framtida fragmenterade
palestinska staten. Det är en plan som därför inte löser en konflikt, men som hjälper till att
upprätthålla den.

För det tionde försummar denna plan Oslos fredsavtal och utesluter tvåstatslösningen.

Varken Trump eller alla världens ledare har förstått det palestinska folkets ambitioner

Denna plan, långt ifrån att försöka öppna en väg till fred, är en plan som begraver freden, synonymt
med århundradets skandal eller århundradets stöld, till och med århundradets bedrägeri som syftar till
att likvidera den palestinska frågan.

Mitt budskap är det som kommer från ett helt folk under ockupation och under blockad. Mitt meddelande
till Donald Trump som tror sig ha ett historiskt initiativ: Vem är du för att påtvinga ett folk
kolonial fred? Vem är du för att kräva ett inhemskt folk att ge upp sitt land, sina rötter eller sina
rättigheter?

Du tror att du kan köpa palestinierna med 50 miljarder dollar från några få länder som har förrått den
palestinska saken, men du har glömt att Palestina inte är till salu.

Har du eller dina rådgivare haft modet att besöka byarna under muren eller korsa vägarna liksom
tusentals palestinier framför israeliska militära kontrollpunkter? Har du besökt territorierna från
1948 så att du kan konstatera diskrimineringen av arabiska medborgare, eller Gazaremsan, världens
största fängelse?

Platsen för din skandalösa plan ligger i historiens soptunna.

Du utnyttjar tydligen den inter-palestinska uppdelningen och många länders medhjälp för att försöka
införa denna plan. Du ska vara medveten om att det är omöjligt för någon palestinier att acceptera att
inte ha en fri palestinsk stat med Jerusalem som huvudstad.

Vårt tydliga och exakta budskap till Donald Trump och till ledarna i hela världen som välkomnade denna
plan: läs berättelsen om det palestinska folket som ni inte har förstått, palestinierna är och kommer
alltid att vara knutna till deras land och deras Palestina, trots alla de brott som Israel begått.

Även om du försöker skrämma många länder att accepterat dina planer och dina lagar ska du veta att våra
människor inte är rädda, det är ett modigt och värdigt folk som valde att motstå och förbli knutna till
sitt land Palestina.

Om du verkligen vill ha fred måste du avsluta koloniseringen, apartheid, ockupationen, förnedringen,
den omänskliga blockaden av Gazaremsan. Om du vill ha fred måste du förstå det palestinska folket som
ännu inte har sagt sitt sista ord inför ditt århundrades bedrägeri.

Om du tror att du kommer att kunna tvinga din plan till en varaktig fred med makt, har du fel. Fred
kommer först och främst genom rättvisa och tillämpning av internationell rätt, men framför allt genom
att förstå våra folks ambitioner, som kräver skapandet av en suverän stat.

Anteckningar:

Ziad Medoukh är professor och chef för den franska avdelningen vid Al-Aqsa universitet i Gaza.