Tid är inte pengar

Khaled al Jeraisy

Islam uppmuntrar muslimer att ta hand om tiden, att utnyttja det och inte slösa bort den. Dessutom håller det dem ansvariga
för deras tid. Profetens rättfärdiga kompanjoner var medvetna om detta ansvar, så de handlade därefter. Hassan Al-Basry
beskrev deras omsorg om tid på följande sätt: ”Jag såg dessa människor och hur de var mer noggranna med sin tid än om deras
dirhams och dinarer (dvs. deras pengar).” (Abdullah Ibn al Mubarak, ”Az Zuhd”, s. 51.)

En viktig förutsättning för ett leva ett muslimskt liv är att vara försiktig med tiden, att investera det klokt och dra
nytta av den. I detta avseende, säger Ibn ul Qayyim, ”den högsta, mest värdiga och mest användbara reflexion är den som är
avsett för Allah och Livet. Det finns olika former av reflexion avsedda för Allah. En av dem är tänka över tiden,
skyldigheter och agerande och koncentrera sig helt på det, för de kunniga innebär detta att förädla tiden. Om han kastar
bort tiden, alla hans intressen är bortkastade, för alla intressen uppstår med tiden. Om han kastar bort sin tid, han kan
aldrig få tillbaka det.” Imam Shafi’i sade också att ”från min tid med sufierna, fick jag två värdefulla saker, varav den
ena är deras ordspråk: som ett svärd kommer tiden att skära dig om du inte skär det. … Med andra ord, om du inte använder
tiden att göra något nyttigt, det är du som förlorar genom att slösa den.”

Imam Hassan al Banna uttryckte detsamma genom att säga: ”Tiden är själva livet.” Detta återspeglar Ibn Qayyim al Jawziyyah’s
uttalande: ”Ens tid är i själva verket ens ålder. Det är grunden för ens eviga liv antingen i evig glädje eller i smärtsam
tortyr. Det går snabbare än moln gör. Det är bara den tid man ägnar till Allah som är ens verkliga liv och ålder. Resten
räknas inte, det är ett enkelt djurliv. Jämfört med ett liv i lyx, utmanande aktiviteter, falska förhoppningar och
vårdslöshet i Allahs hågkomst är döden ett mycket bättre alternativ.”

Tiden anses vara ett verktyg för arbete. Enligt Ibn ul Qayyim är ”Året som ett träd, månader är dess grenar, dag är dess
kvistar, timmar dess blad, och andetag är dess frukter. Därför, om ens andetag lyder (Allah och Hans sändebud) är frukten
av hans träd bra. Om de inte gör det, hans frukter är bittra. Skördens tid är bestämd, den dag när ens frukter kommer att
finnas vara antingen bra eller bittra.”

Sådan är den islamiska synen på tiden, och så var Profetens kompanjoner sätt att hantera med det. Hur jämför vi med dem
nu?! Uppenbarligen finns det en stor skillnad mellan hur de brydde sig om tiden och hur vi slösar med det. Det tråkiga och
smärtsamma med oss nu är att ”vår nation har improviserat flera sätt att slösa bort tid på offentlig och privat nivå. Ett
resultat av detta är att världen fortsätter framåt mot framtiden utan oss, som om vi inte var ’historielösa’. Om en sådan
improvisation är inte riktat till att investera och utnyttja vår tid på rätt sätt kommer klyftan mellan oss och framtiden
att öka ytterligare, och vi kommer att fortsätta vara importörer och konsumenter av kulturella produkter. Så småningom
kommer vår överlevnad att vara helt beroende av tillverkarna av dessa produkter.” (Khuldun Al ahdab, ”Reflektioner om
tidens värde”) Därför måste muslimer förena sina krafter för att identifiera sina svagheter för att behandla dem, och ge
tiden den vederbörliga uppmärksamheten som islam kräver.

Följande är några av de viktigaste uppgifter som krävs av muslimer:

  1. Säkerställ att du får det mesta av din tid
  2. Använd din fritid
  3. Arbeta aktiv för goda gärningar
  4. Ta lärdom av det som hänt tidigare
  5. Sök efter de bästa tider för dina aktiviteter
  6. Planera och organisera din tid
  7. Uppfyll din tids åtaganden
  8. Var medveten om tidstjuvarna