Terroristmisstänkta och det skrämmande amerikanska rättsväsendet

Kanya DAlmeida – Rebelión

Denna artikel är den första i en serie av två som undersöker användningen av ”juridiskt krig” mot muslimska
medborgare i USA, anklagade för inblandning i terroristrelaterade aktiviteter.

Solen går ner medan demonstranterna kurar med ansiktena knappt synliga i dunklet. Enkla
banderoller, handgjorda, där man kan läsa: ”Vi står för rättvisa.”

Ovanför dem det befästa betongtornet på Metropolitan Correctional Center i staden New York som stiger mot den
mörknande himlen med sina inre lysande lysrör över solida stålstång i varje fönster.

Vakan lockade en mångskiftande grupp av demonstranter, en del med täckta huvud, några dolda under deras hijab, andra
bara klädd i jeans och t-shirts. Men oavsett klädsel, alla var samlade här av en anledning, för att protestera mot
användningen av ”juridiskt krig” mot muslimska medborgare som anklagas för att delta i verksamhet som är kopplad till
terrorism.

Sally Eberhardt, forskare från Educators for Civil Liberties, sade till IPS att dessa månatliga vakor startade 2009
för att lyfta fram de juridiska oegentligheter i målet mot Fahad Hashmi, en amerikansk medborgare född i Pakistan
2005 som greps på Heathrow flygplats i London och blev den första att utlämnas till USA under lagarna som antogs
efter den 11 september 2001, dagen för attackerna som lämnade 3000 döda i New York och Washington.

Hashmi tillbringade tre år i en isoleringscell på Metropolitan Correctional Center innan man formell anklagade honom.
Han accepterade en överenskommelse där han erkände att han konspirerade för att ge materiellt stöd till
terroristorganisationer och år 2010 började han tjäna en dom på 15 år i Florens federalt fängelse i delstaten
Colorado.

De veckovisa vakor som hölls under hösten 2009 innan domen mot Hashmi gjordes offentligt, lockade
medborgarrättsorganisationer, däribland Amnesty International, Rådet för Arab-islamiska Relationer och Center for
Constitutional Rights, tillsammans med andra släktingar till muslimer i fängelse som nu har samlats till en rörelse
som kallas ”Nej till en separat Justice ” (NJS) kampanj.

”NJS var ett försök att sätta fyra nyckelfrågor under ett paraply, säkerhet och uppvigling, villkor för fängslandet,
oro för en rättvis rättegång och rättssäkerhet samt yttrandefrihet och materiellt stöd” sade Eberhardt till IPS.

”Vi anser att när det gäller muslimer som misstänks för terrorism, den federala regeringen tillämpar en särskild
standard för rättvisa, det finns saker som händer i deras fall som inte förekommer i andra, till exempel användning
av anonyma juryer och hemliga bevis som de inte har tillgång till” sade han.

Muslimska fångar och häktade i väntan på rättegång är också föremål för Särskilda Administrativa Åtgärder, en process
som kommer från Bill Clintons tid (1993-2001) som syftar till att isolera potentiellt våldsamma människor för att
allvarligt begränsar deras möjligheter att kommunicera med omvärlden.

År 1996 tillämpades dessa åtgärder i upp till fyra månader. Nu kan de vara upp till ett år och förlängs på obestämd
tid efter beslut av justitiekanslern, en bestämmelse som enligt fångarnas familjer strider mot internationella lagar
om isolering.

”De Särskilda Administrativa Åtgärder är några av de värsta sakerna en människa kan tvingas uthärda” sade Eberhadt.

”I Hashmis fall, till exempel, fick han bara skriva brev på tre papperslappar, han fick läsa nyheter bara 30 dagar
efter publicering och kunde knappt kommunicera med sin familj eller sina advokater” tillade han.

NJS kampanjen varnade om nästan 20 fall med muslimer misstänkta för terrorism, vars arresteringar, rättegångar, domar
och fängslande står i direkt krock med grundlagsskyddade rätt till yttrande-, mötes- och trosfrihet.

Bland de som angavs fanns Ghassan Elashi, en palestinsk aktivist vars skapelse, Stiftelsen Heliga Landet för Bistånd
och Utveckling, gav honom ett straff på 65 år, anklagad för materiellt stöd under 2009. Och även Ahmed Abu Ali, som
torterades under flera år i ett saudiskt fängelse innan han dömdes till livstids fängelse för nio fall av terrorism.
Och bröderna Duka, tre män från New Jersey också dömda för livet efter en dyr fälla planerat och genomfört av FBI
känd under namnet Fort Dix Five.

”Juridiskt krig”: bruk och missbruk av ”kriget mot terrorismens” taktik

Juridiska experter hävdar att de få personer som har fått uppmärksamhet i media är bara toppen på isberget av en stor
operation för att fälla muslimer på grund av tunn eller fabricerade anklagelser om ”terrorism” i namn av nationell
säkerhet.

Kathleen Manley, juridisk chef för Nationell Koalition för Skydd av Medborgerliga Rättigheter, sade att ökningen av
”förebyggande prövningar” som ett vapen i USA:s krig mot terrorisms arsenal är farligt och gör att
tillsynsmyndigheter trakasserar alla vars ”tro, ideologi eller religiös tillhörighet väcker säkerhetsfrågor för
regeringen” utan några tecken på en faktisk brottslighet.

Under 2008 släppte justitiedepartementet en lista med namnen på nästan 400 ”misstänkta för inhemsk terrorism”, de
flesta muslimer, sammanställt under årtionde efter attacken på World Trade Center.

Enligt Manley ”72 eller 73 procent av dessa fall var rent förebyggande rättegångar, där de tilltalade hade inte gjort
någonting som skulle kunna betraktas som ett brott” men i stället, de hade blivit anklagad på grund av sin tro,
religiösa sedvänjor eller rädsla för vad ”kanske” de skulle kunna göra.

”En annan 20 procent av fallen”, sade han, ”hade vad vi kallar inslag av förebyggande rättegång, där svaranden hade
begått en mindre förseelse, såsom kreditkortsbedrägerier.”

Justitiedepartementets lista är föremål för en omfattande studie, den första i sitt slag, om misstänkta för inhemsk
terrorism och användningen av lagar som implementerades efter 11 september 2001 för att förhindra terroristattacker.

Studien som utförs av frivilliga från Nationell Koalition och Salam Project (förkortning för Stöd och Rättsligförsvar
för muslimer), och kommer att publiceras i sommar, drar slutsatsen att ”regeringen har använt förebyggande försök för
att överdriva hotet om muslimsk extremism för landets säkerhet.”

När solen äntligen går ner bakom muren av federala byggnader, flera personer tänder ljus och håller dem mot fönster
till Metropolitan Correctional Center i New York City.

”Vi kom hit för att tända ett ljus mot orättvisor” sade till IPS en av släktingar på villkor av anonymitet. ”Ljuset
svajar just nu, men det kommer att bli starkare.”