Telugus litteratur och muslimska samhället – Lärdomar från historien

Gundloore Faizan – TMV

 

Telugu, ett dravidiskt språk, har status som ett officiellt språk i två indiska delstater, Telangana och Andhra Pradesh. Det rankas som det näst mest talade språket i Indien och femtonde över hela världen, med över sjuttiofem miljoner talare under det tjugoförsta århundradet. Telugu kallas ofta för ”österns italienare” och har ett rikt språkligt och litterärt arv.

Utvecklingen av Telugu beror mycket på de olika bidragen från många individer, som överskrider religiösa gränser. Trots rådande missuppfattningar som associerar Telugu uteslutande med en viss sekt och antar att muslimer enbart ansluter sig till urdu, motsäger historiska bevis denna uppfattning.

Andhra-regionens muslimska samfund har spelat en betydande roll i Telugus tillväxt och berikning. I motsats till stereotyper har muslimer i regionen inte bara anammat telugu som sitt språk utan aktivt deltagit i dess utveckling.

Historien avslöjar att muslimer i Andhra har bidragit meningsfullt till telugulitteraturen och avslöjat myten om språklig exklusivitet. Muslimska Telugu-författare har särskilt grävt i litterära verk inspirerade av epos som Mahabharata, Ramayana och Bhagavat. Deras litterära strävanden visar inte bara upp ett djupt engagemang med Telugu utan understryker också deras sekulära perspektiv genom att välja klassiska teman som resonerar över olika kulturella och religiösa gränser.

I huvudsak syftar denna studie till att reda ut de historiska kapitlen som belyser hur muslimer på ett invecklat sätt har engagerat sig i Telugu som språk och litteratur, och visar upp en harmonisk samexistens och ömsesidig berikning mellan kulturer och samhällen i regionen.

 

Vårdande av teluguspråk och litteratur under Qutub Shahi härskarna

Qutub Shahi-härskarna spelade en avgörande roll för att höja statusen för teluguspråket under deras regeringstid. Trots att persiska var deras modersmål insåg de vikten av telugu som språket i deras provins och främjade aktivt användningen av det. Qutub Shahi-sultanerna och deras tjänstemän var ivriga anhängare och beskyddare av telugu-språket, och hedrade många telugu-forskare och poeter.

Ibrahim Quli Qutub Shah, den andre härskaren av dynastin, gjorde betydande bidrag till främjandet av Telugu. Under hans styre fick telugu-språket framträdande plats i litterära aktiviteter. Ibrahim Quli Qutub Shah visade inkludering i sina administrativa angelägenheter och undvek diskriminering baserad på sekter. Han utsåg berättigade personer, av vilka många var telugutalare, särskilt från det hinduiska samfundet, till guvernörer och officerare i hans hov.

Under Ibrahim Quli Qutub Shahs regeringstid var Telugu-poeter högt respekterade tillsammans med arabiska och persiska poeter. Kända poeter under denna period var Addanki Gangadharudu, Singanacharyudu och Kandukuru RudraKavi. RudraKavi, i synnerhet, fick en by som heter Chintapalem som en gåva från Ibrahim Quli Qutub Shah och hyllades av poeter som ”Malkibha-rama”.

Telugu erkändes officiellt som det andra språket efter urdu under Qutub Shahi-härskarnas styre. Många härskare stödde poeter genom att dela ut titlar och värdefulla gåvor. Till exempel skänkte kungen titeln ”Malik-u-shura” till Telangana-poeten Ponanaganti.

Mohammad Quli Qutub Shah fortsatte denna tradition genom att ge titeln ”Malikushura” till den berömda telugupoeten Pattamitta Kavi, och utnämnde honom till hans hovs chef. Sarang Timmaya och RajMalla Reddy var också associerade med Mohammad Quli Qutub Shahs domstol. Sarang Timmaya, efter att ha upplevt regeringarna av både Mohammad Quli Qutub Shah och Mohammad Qutub Shah, berömde deras liberalism och passion för kunskap. Mohammad Qutub Shah belönade poeten Kami Reddy med en palankin, en Morchal (en solfjäder gjord av påfågelsfjädrar) och ädelstenar, vilket visade upp härskarnas uppskattning för litterära bidrag på telugu.

 

Kavisekhara Dr. Umar Ali Shah – En produktiv telugulärd och frihetskämpare

Dr. Umar Ali Shah, en framstående Telugu-forskare, gjorde betydande bidrag till litteraturen med ett omfattande arbete som omfattar över femtio böcker. Dessa skrifter spänner över ett brett spektrum av ämnen och återspeglar hans tankar om patriotism, andlig filosofi och mer. Dr. Umar Ali Shahs anmärkningsvärda verk, som är redaktör för Spiritual Monthly Magazine (Tatwaznanamu), omfattar olika genrer som drama, filosofi och historiska berättelser.

Dr. Umar Ali Shah, född den 2 augusti 1966, spelade en avgörande roll i kampen för frihet. Han engagerade sig aktivt i Khilafat-rörelsen, ett unikt anti-brittiskt initiativ som såg studenter som tog på sig Gandhi-kepsar i början av 1920-talet vid Victoria Diamond Jubilee Medical School (senare Andhra Medical College), och visade ett brinnande engagemang för saken. Som den sjätte Peethadhipathi av Sri Viswa Vignana Vidya Adhyatmika Peetham och medlem av den indiska nationalkongressen sträckte sig Dr. Umar Ali Shahs inflytande bortom hans litterära sysselsättningar.

Utöver sin roll som nationell sekreterare för Khilafat-rörelsen (1924), hade Dr. Umar Ali Shah betydelsefulla positioner, som vicepresident och sekreterare för Muslimska Ligan, Madras gren. Hans mångfacetterade engagemang i sociala och politiska sfärer vittnade om hans engagemang för den större orsaken till samhälleliga framsteg.

Bland hans anmärkningsvärda verk finns titlar som ”Danava Vadha”, ”Maha Bharatha Kourava Rangamu”, ”Sufi Vedanta Darsamu”, ”Anasuya Devi”, ”Kala” (Drama), ”Prabhata Kathavali”, ”Vishada Soundaryamu”, ”Vichitra”. Bhilvaneeyamu, ’Brahma Vidya Vilasamu,’ ’Omar Khayyam’, ’Parathatva Keerthanalu,’ ’Tatva Sandesham,’ ’ChandraGupta,’ ’Mani Mala,’ ’Shantha,’ ’Khanda Kavyamulu,’ ’Barhini Devi,’ ’Sadhan ,’ ’Padmavathi’, ’Sri Mohammad Rasul Vari Charitra’ och ’Chandragupta.’

Verk som ’Anasuya Devi’, ’Mahabharata Kauravarangamu’ av Umar Ali Shah, ’Rayabaramu’ av Mohd Qasim Saheb, ’Amba’ av Papa Saheb, etc., tillhör Mahabharata. Å andra sidan kommer kompositioner som ’Uttara Rama Charitra’, ’Pratima’ av Mohd Qasim Saheb, ’Seetharama Satakam’ av Syed Ali och ’Sreemadvalmiki Ramayanam’ av Umar Ali Shah från Ramayana.

 

Koranöversättning och förklaringar på telugu

Översättningen och förklaringen av den heliga Koranen till telugu betyder en betydande ansträngning för att överbrygga språkliga och andliga klyftor. Dessa översättningar, tillgängliga på telugu, utgör en värdefull resurs för det telugutalande samhället, förbättrar tillgängligheten och främjar en nyanserad förståelse av Koranens läror. Mångfalden av översättningar återspeglar ett åtagande att göra den heliga texten mer tillgänglig för en bredare publik.

I sfären av telugu översättningar av den Heliga Koranen framträder Dr Abdul-Raheem Mohammeds Divya Koran Sandesham och Janab Hamidullah Sharief Sahebs Divya Koran som betydande bidrag. Ett annat anmärkningsvärt verk är Bhavamrutam av Janab Abdul Irfan Saheb, vilket ger djup till förståelsen av den heliga texten.

Janab S M Mallick Sahebs Quran Avagahanam, en översättning baserad på Tafheemul Quran av Maulana Sayyed AbulAlaMaudoodi, berikar telugulitteraturen om islamiska läror. Dessutom ger Muhammad Qasim Khans omfattande verk, The Holy Quran in Telugu with Notes, värdefulla insikter för en mer nyanserad förståelse. Dessa översättningar förbättrar kollektivt tillgängligheten och förståelsen av Koranen inom det telugutalande samhället.

 

Forskning om muslimers bidrag till telugulitteratur

Dr Shaik Mastan sticker ut som en samtida muslimsk författare i telugulitteraturen. Det som skiljer honom åt är hans fokus på att dokumentera muslimernas bidrag, vilket visar hans särpräglade inställning. Med djupgående forskning om detta ämne har han skrivit ett betydande verk, omfattande 350 sidor på telugu-språket.

Bland hans anmärkningsvärda verk är ”Telugu Sahityam – Muslimlaseva” (muslimskt bidrag och telugulitteratur). Dr. Shaik Mastan har också skrivit ”Telugu Sahityavyasalu” (Telugu litterära essäer), som visar upp hans mångsidiga engagemang i nyanserna i telugulitteraturen.

 

Initiativ av icke-statliga organisationer

TANA, som grundades 1977, tjänar de sociala, kulturella och pedagogiska behoven hos Telugu-gemenskapen i Nordamerika och utanför. I jakten på kulturell uppskattning organiserade de konferensen ”Muslimskt bidrag till Telugu-litteraturen – TANA Literary Meet”.

Detta inkluderande evenemang syftade till att visa upp den betydande inverkan muslimer har haft på regional språklitteratur. Konferensen innehöll en 2-timmars videopresentation som lyfte fram insikter från nuvarande muslimska författare, andra religiösa författare och besökare.

 

Slutsats

Inom Telugus litterära landskap har en mångfaldig grupp individer bidragit avsevärt till spridningen av islamiska budskap. Detta inkluderar översättningar av den heliga Koranen och biografier om profeten Muhammed.

Utöver religiösa texter har många vågat sig på kreativa uttryck, producerat biografier, fria verser, romaner, berättelser, noveller, essäer, khandas, kavyas, satakas, harikathas och mer.

Det primära syftet med denna forskning är att skingra missuppfattningen att Telugu uteslutande förknippas med en viss sekt och att muslimer är begränsade till att använda urdu enbart. Det är viktigt att betona att Telugu överskrider religiösa gränser; det är inte bara ett trosspråk utan ett språk som tillhör en specifik region, nämligen Andhra Pradesh.

Genom att lyfta fram de olika litterära bidragen från muslimer i Telugu syftar den här artikeln till att främja en mer korrekt förståelse av språkets rika kulturella och språkliga arv.

 

Referenser:

Ashraf Raf, Dakhni Literature: History, Culture and Linguistic Exchanges, Research Artikel publicerad i Languages and Literary Cultures in Hyderabad redigerad av Kousar J. Azam.

https://en-academic.com/dic.nsf/enwiki/7560150

Mastan, Shaik, Peace And Prosperity Through Literature in Multi-Cultural Society (Med särskild hänvisning till indiska muslimers Telugu-poesi) https://www.ayk.gov.tr/wp-content/uploads/2015/01/MASTAN-Shaik -FRED-OCH-VÄLSTÅND-GENOM-LITTERATUR-I-MULTI-KULTURELLT-SAMÄLLET-MED-SPECIAL-HÄNVISNING-TILL-TELUGU-POESI-OM-INDISKA-MUSLIMER.pdf