Tecken på Domedagen: De mindre tecken – Del 1

Jamaal al-Din Zarabozo – www.islamreligion.com

Inledning

Ingen vet när Domedagen kommer att ske. Men Gud i sin barmhärtighet, undervisade Hans budbärare om vissa tecken som skulle
markera att Tiden var nära. Dessa tecken spelar en viktig roll, särskilt för dem som lever lång efter profetens tid och inte
upplever i första hand hans läror och exempel. Dessa signaler förstärker vår tro på Profeten. Ännu viktigare är att om man
spenderar tid att reflektera över dem, är dem en påminnelse om Domedagen. De återupplivar den troendes hjärta och påminner
honom om vad han gör på jorden och var allt detta kommer ifrån.

Tecken om tiden kan delas upp i två typer. Först finns de som förekommer som en del av vardagens förändringar. De är kända
som ”De mindre tecken.” Den andra är extraordinärt eller övernaturliga händelser som inträffar strax före ankomsten av
Domedagen. Dessa kallas ”De stora tecknen”. Även om denna artikel kommer att fokusera på de stora tecknen (de huvudsakliga
eller viktigaste), är det värt att göra några iakttagelser om de mindre tecknen.

”De mindre tecknen”

Även om avsikten med denna artikel är att täcka de störa tecknen, skulle författaren vilja inkludera några punkter om de
mindre som ofta försummas av människorna, som fokuserar på de mest ”sensationella” tecknen. De mindre tecken är de som kan
uppstå långt innan det är dags för den sista dagen, och i allmänhet, är relaterade till förändringar som sker i vardagliga
händelser.

De mindre tecken är många. Många har redan inträffat och många andra fortsätter att inträffa. Således de mindre tecken kan
inträffa flera gånger runt en individ som trots det förblir omedveten om dem och deras betydelse. I själva verket, i den
berömda hadith med ängeln Gabriel, när profeten (fvmh)
erbjöd sig att berätta för Gabriel framför sina kamrater, om en del av tecknen för Domedagen (efter att profeten hade fått
reda på det), nämnde han bara ett fåtal av ”de mindre tecken.” Kanske var det så eftersom dessa är de tecken som har större
effekt på vardagslivet och dyrkan, samtidigt som de är svåra att känna igen.

När man bevittnar dessa tecken som sker runt omkring oss, måste de vara tydliga påminnelser om Gud och vårt framtida möte
med honom. De bör också stärka tron på Gud och i synnerhet om profeten Muhammeds sanningsenlighet. Dessa signaler som
profeten talade om under flera år, även århundraden innan de skulle inträffa, bör, tillsammans med alla andra fakta om
profeten Muhammed, förstärka tron hos en individ om sanningshalten i islam.

Dessutom bör dessa tecken vara en påminnelse om att Gud vet om allt som händer i denna värld, därför kunde han avslöja
dessa tecken till Sin budbärare. Därför har Gud också kunskap om allt en person gör. Gud ser och är medveten om varje
handling av sina skapelser. Denna medvetenhet som vaknar till livet genom att bevittna alla tecken för Domedagen bör leda
till att man dyrkar och fruktar Gud. Det är den högsta nivån av tro, som kallas Ihsan.

Endast några mindre tecken kommer att nämnas här, men vi uppmuntrar läsaren att undersöka denna fråga vidare.

Profeten sade:

”Bland tecknen för Domedagen finns det vanliga bruket att omoraliska handlingar, folkets ansträngningar för att främja
oanständighet, avskaffandet av alla band av släktskap och att lita på lögnare.”
(At-Tabarani)

Hur denna hadith stämmer med det som händer idag kan ses varje dag i en persons liv, särskilt de första två eller tre. Du
behöver bara lämna ditt hem, slå på en tv eller surfa på Internet för att se hur framstående är de oanständiga handlingar,
handlingar som anses vara obscena enligt islamisk lag. I själva verket investeras en hel del pengar och ansträngningar för
att producera och göra tillgänglig dessa handlingar till så många människor som möjligt.

Profeten sade också:

”Bland de tecken som visar att Domedagen är nära finns överflödet av rikedom, ökningen av okunnighet och lidanden och
globalisering av handel och affärer.”
(Al-Hakim)

Kapitalistiska ekonomer skryter med hur mycket rikedom som finns i dagens värld. I själva verket verkar det som om
näringsliv och handel är de viktigaste frågorna i dagens värld, de står över moraliska värderingar och det mänskliga livets
okränkbarhet. När detta får sällskap av okunnighet, särskilt okunnighet om Guds religion, och en ökning av prövningar,
vedermödor, strider och krig, är resultatet för mänsklighetens del inget annat än en katastrof. Men detta är vad som kan
ses idag i hela världen.