Syrien: Wahabismens krig mot sufismen

Musulmanes por la paz

Det vore naivt att tro att mordet på den framstående syriska imamen Mohammad Said Ramadan Al-Bouti skedde enbart på
grund av hans politiska åsikter och hans stöd till den syriska regimen.

Enligt Syrien kunniga är nödvändigt att gräva djupare för att identifiera, utanför konflikten mellan regeringen och
oppositionen, den latenta ideologiska konflikten mellan islamiska skolor.

Efter de första händelserna under 2011 förblev de flesta religiösa personligheter i Syrien tysta, en tystnad som bröts
av Sheikh Al-Bouti, som sade högt och tydligt att det som hände var avsedd att förstöra Syrien.

Det var då som de religiösa bröt sin tystnad, med en liknande ståndpunkt och hävdade att faran som hotar Syrien och
som började avslöja sina verkliga mål var: ”Ett hot mot den moderata islamiska rörelsen, sufi. Vad som händer är ett
hot mot islam i Shams land.”

”Wahabiterna har trängt Syrien. De förkastar alla som inte håller med dem” sade en professor i juridik vid
universitetet i Aleppo (som har förstörts).

Enligt honom, att tala om en religiös konflikt innebär att ha en mycket ytlig och mycket lite kunskap om vad som
händer.

”Det är sant att minoriteter är målet. Men man bör inte generalisera en övervägande sunni stat. Den sekteristiska
konflikten är begränsad till det geografiska område där minoriteterna finns. Men ur ett bredare perspektiv utifrån
krigshändelserna i Syrien är det klart att de även påverkar sunniter. Alla sufi helgedomar och moskéer har förstörts
och anhängare av denna ström dödas” sade han.

Sedan kom till följande slutsats:

”Det här är extremisternas krig mot måttlig islam, måttlighet som är kärnegenskapen av Shams land.”

Det är känt att Sheikh Al-Bouti, ansågs vara en av de största sufi shejker i modern tid, han hade uttryckt en tydlig
ställning mot wahabisterna.

I ett tal med titeln ”De tre brittiska spikar för att stycka den islamiska enhet” som publicerades 2003 på hans
hemsida, hävdade han att:

”Wahabismen skapades av britterna för att utrota islam inifrån, att konfrontera muslimerna med varandra, för att
utrota islam med själva muslimerna.”

Alla sufi religiösa tänker och känner så. Några av dem har betalat med sina liv.

”Den sufiska rörelsen förlorar sina visa” säger professorn vid Sharia Universitetet i Aleppo vilket tyder på att ett
betydande antal forskare av denna ström har dödats under de senaste två åren, inklusive bland andra Anas Ibn Malik
moskés imam i Damaskus, Sheikh Ahmad Auf Sadek, som dödades den 15 februari 2012, Abdel Latif Chami, imam i moskén
Amena Bint Wahab i Aleppo, som kidnappades när han ledde bönen under månaden Ramadan. Den 30 januari sköts till döds
Sheikh Abdullah Saleh, ledare av Foundation Raqqa, imamen i Mazzes Mohammadi moské, Sheikh Adnan Saab, en stadsdel i
Damaskus. Vi får inte heller glömma Sheikh Ahmad Karmouz, och den senaste dödade i stadsdelen Aleppo, Sheikh Maksoud.
Sheikh Seifeddine Hassan halshöggs och hans huvud placerades i minaret till moskén där han bad.

Mausoléer och sufi helgedomar har förstörts eller vandaliserat i flera regioner i Syrien, särskilt i Aleppo, som är
sufi staden par excellence och har ca 200 registrerade sufi centra registrerade, utan att räkna de dussintals
förstörda mausoléer som inte är officiellt registrerade.

Bland dem som har förstörts inkluderas följande: den bördiga halvmånens tekias (små sufi moskéer), Sheikh Abu Bakr
al-Wafais grav, Zawiyas (små moskéer sufier) i Asliyya, Moulawiyya och i Baaj och Akiliyyas gamla trädgård samt Abdel
Kader Jilanis helgedom (grundare av Sufi Kadiriyya) och Hajj Khalil Tayyar, som bombades.

Wahabismen är en islamisk politisk rörelse av kättersk karaktär, grundat i Najed regionen i Arabien, på 1700-talet av
Mohammad bin Abdul Wahhab och allierade med Muhammad bin Sauds stam.

Omedelbart, proklamerade Mohammad bin Abdul Wahhab och Muhammad bin Saud jihad, och satte igång räder som konfiskerade
sina muslimska motståndares egendomar, som de påstod hade beslagtagits som krigsbyte mot avgudadyrkare, eftersom de
anklagar sunnimuslimer för polyteism pga. de besöker sufi helgons gravar och ber deras hjälp inför Gud, och shiiterna
kallas för otrogna eller ”kuffar” och anser att det är lagligt att döda båda för att de är inte rättfärdiga och
beslagta deras tillgångar och egendom.

Latakias mufti, Sheikh Zacharia Salwayet skiljer wahabismen och Salafism, men idag är de samma sak.

Också, enligt Sheikh Salwayet, går denna konflikt långt tillbaka i tiden ”eftersom det är en del av konflikten mellan
gott och ont” eftersom enligt honom att tillbakavisa den andra är det faktum en ”absolut ondska”. Han fortsätter:

”Gud har inte tillåtit att döda. Ingen muslim kan uttala domen av avfälling mot en annan muslim. Avfallen är en som
gör det frivillig.”

Enligt den syriska experten i jihadist rörelsen i Syrien, advokaten Ali Abdullah:

”Konflikten har två sidor: den en är blodiga och kan illustreras med de väpnade sammandrabbningar och blodiga mord,
och med dödens fatwor mot den moderata islamiska religiösa rörelsen, vilket framgår av mordet på Sheikh al-Bouti.

Det finns också en annan sida: en penetration av ett antal religiösa, speciellt saudierna, anhängare av salafi
jihadismen i de syriska provinser som är engagerade i att undervisa medlemmar till väpnade miliser och civila som
stöder den wahabi skolans principer.”

Den lärda Harb ger som exempel den saudiska wahabi religiös, kallad Othamne Nazeh, doktor i filologi och dess
principer:

”Denna Sheikh utför många kulturella möten i provinserna Latakia, Aleppo och Idleb, där han undervisar om Muhammad
ibn Abdul Wahhabs bok ”De tre fundamenten ”och bygger ett religiöst centrum för att lära wahabi tanke, som man hoppas
kommer att bli framgångsrik, enligt vad han sade på sitt Twitter-konto.”

Under nuvarande omständigheter är det svårt att definiera i vilken utsträckning wahabismen har spridit sig i Syrien,
men den har haft en betydande expansion. Enligt Mästaren Ali, denna skolas försök att infiltrera landet, trots statens
motvilja, går tillbaka flera år. Det började med syrierna som hade bott i Saudiarabien och hade blivit helt absorberad
av denna kätterska tanke. Det är de som har försökt att vända sina släktingar i sina hemtrakter.

Man får inte glömma att de flesta syrier utanför Syrien när 80-talets händelser ägde rum, då anhängare av Muslimska
brödraskapet försökte ett uppror i staden Hama och förintades av Hafez al-Assad, åkte till Saudiarabien, där deras
övertygelse påverkades mer allvarligt och även blandas med wahabitiska principer.

”Denna blandning är källan till en hybrid tro kallad Srouriyya” säger den syriska advokaten.

Srouriyya går tillbaka till Sheikh Mohammad Srour Zayn el-Abidine, en syrier från Hourane, vilket var en del av det
muslimska brödraskapet, innan han övergav den.

Men det är framförallt efter Iraks invasion som salafi jihadism dök upp i Syrien. Dess mest kända talesman i Syrien
var den religiösa Mahmoud Koll Agaci (Abu Kaakaa).

Han mördades 2007 av sina anhängare, pga. han upplöste sin jihadist verksamhet. Många jihadister återvände till Syrien
och deltog i de första våldsamma händelser, efter att ha fått en betydande erfarenhet i Irak.

Observera att ett betydande antal ledande världskända salafi jihadister är av syriskt ursprung, inklusive Marwan
Hadid, Abu Musab al sury, vars verk dyrkas av de stridande från Al-Qaida, både ideologiskt och militär strategi. Också
Abu Bassi al-Tartouci, särskilt aktiv i Idleb provinsen, och anses vara den andlige ledaren för ett antal miliser, som
kallas ”Fajr al-Islam”och Ash-Sham-Ahrar.

Förutsägelser om konfliktens slut skiljer sig mycket. Medan sufi förespråkarna säger att jihadisterna kommer att
förlora striden i Syrien, vissa bedömare tror att salafi jihadismen kommer att förankras, att den har funnit en
grogrund i Syrien.

De kanske inte lyckas med att utrota sufismen, men den atmosfären som har skapats i dag, med tanke på påverkan av den
wahabi fundamentalistiska religiösa rörelsen på makten i olika arabstaterna, som Saudiarabien och Qatar, kommer att
hjälpa dem att föröka sig.

”Regionens historia kommer att domineras under de kommande åren av permanenta konflikter mellan extremister och dagens
moderata utan någons seger, tills en ny fas i historien träder in” förutspådde advokaten Ali.

I vilket fall som helst, sufier och moderata sunni är överens med shia och alawiterna om att de wahabitiska
legosoldater från överallt, från Tjetjenien och Azerbajdzjan till USA eller Europa, har som mål Syriens styckning,
som den amerikanska regeringen och sionismen behöver för att förhindra att den iranska hjälp når det libanesiska och
palestinska motståndet och för att destabilisera hela Mellanöstern som ett första steg för att slutligen invadera
själva Iran.