Sufismen, en fara för terrorismens ideologer

Nawfal Jorio – Saphirnews

Sufism (tassawuf på arabiska) är hjärtat av islam, dess mystiska och andliga dimension.

Det inkarneras genom orden, det är mer ett sinnestillstånd som tar form särskilt som musik, poesi och humor.

Som sådan är sufi lärorna motsatsen till den extrema dogmatismen som föddes av människan och religionens historia.

Sufism är en kärlekslåt snarare än förordningar formulerade som tillstånd att göra (halal) eller inte att göra (haram).

Dogmatiska ideologier manipulerar, hotar och skyller. Ibland förstör de, medan sufismens anda betonar å andra sidan
människans inre, undervisar barmhärtighet, introspektion, kontemplation, personlig utveckling och ödmjukhet.

Sufismen är sökandet efter perfektion genom förening. Den ideal den vill uppnå ska återspeglas i handlingar. Det är
varken en sekt eller en särskild grupp, därför hävdar de flesta muslimer att de inte är sufi, det skulle vara arrogant.
I bästa fall följer de en väg till aspirant-sufi, vanligtvis under ledning av en Sheikh. ”Att proklamera sig sufi, det
kan inte göras” säger Tassawufs folk.

Extremisterna hävdar att de har den absoluta sanningen. De fryser ord i en binär dialektik, de reducerar sina
trosbekännelser till ritualer och symboler, delar mänskligheten i grupper och utnämner fiender att förstöra.

När det gäller aspiranterna på vägen är de sanningssökande. De smakar andlighetens kvintessens. De lär sig att
utvecklas, att känna skönheten och det heliga i allt, precis som de judiska och kristna filosofer och mystiker som
Spinoza eller Eckhart. Detta innebär inte passivitet inför orättvisor, tvärtom, tidigare och senaste historia vittnar
om att sufi shejker och dess anhängare har tagit kampen flera gånger för att avvärja fienden. Ett exempel på detta
finns i boken ”Emir Abdel-Kader: mellan motstånd och humanitära åtgärder”.

För ideologer som foder terrorismen är sufismens folkkättare som ska dödas. Det kan vara så att de betraktar dem
som farliga eftersom deras filosofi är ett kraftfullt motgift mot extremismen. Därför de som söker fundamentalismens
opium alltid spottar på sufismen.

Vissa människor säger på en karikatyr och förminskade sätt att Muhammads religion innehåller giftens frön. Det de
inte anar är att Islams hjärta producerar ett motgift.

Vårt ansvar är kollektivt, det är därför upp till var och en av oss, medborgare, att använda detta motgift, värdera
det och delta i dess spridning.

Anteckningar:

Nawfal Jorio är finansanalytiker inom den sociala ekonomiska sektorn, han är också författare till boken Schizophrénie
quantique och bloggen RadiKale.