Studentupproret kämpar för oss alla

Nasser Abourahme – Mondoweiss

 

Kära elever,

Vilken ära det är att stå med er alla, och att stå med er inte som lärare eller författare utan axel vid axel som kamrat och medbrottsling. Vilken ära att få bevittna detta mod och denna klarhet, att bara vara en liten del av den livsbejakande tid du har öppnat upp i denna kvävande folkmordsakt.

Vår liberala härskande klass är förtjust i plattityder om att vara på ”rätt sida av historien”. Men dessa kommer alltid långt efter att historien har skapats och tämjts. Låt dem behålla sina plattityder. En dag kommer de utan tvekan att vända på dem även i detta ögonblick, men idag är det du, i den största studentrörelsen på generationer, som skriver historia. Idag är det du som undervisar, idag är det du som utbildar, idag är det du som leder. Och det du undervisar och lär dig och genomför i dessa utrymmen är värt en miljon klassrum.

Ni vet lika väl som jag att denna kamp är lång och kommer att förbli hårt ifrågasatt av makterna. De kommer att fortsätta komma för dig, först med sina övervakare av ”medborgerlighet”, dessa leverantörer av ”komplexitet och nyanser”, sedan med sina skurkar och ligister – uniformerade och utan uniform.

Mitt i natten kommer de att hämta dig, de kommer att använda tårgas mot dig, pepparspraya dig, skjuta dig med gummikulor. De kommer att försöka tysta dig, smutskasta dig, arrestera dig, skrämma dig. Ännu värre, de kommer att förmynda dig och prata om din felplacerade entusiasm eller missbrukade privilegier, eller hur du behöver läsa lite mer historia, eller hur du en dag kommer att växa ur denna naivitet de kommer att skicka ut hela sitt gäng av auktoriserade stenografer för att ”råda” dig, för att ”rekommendera” dig om klangfärgen i din retorik eller militant inställning i dina krav (så att du inte alienerar ”gemenskapen”), eller för att ”lära ut” dig om de otaliga komplexiteten i moderna finansiella investeringar som omöjligt kunde avyttras från saker så vardagliga som folkmord eller apartheid. Men de kan aldrig ta bort det du och dina kamrater över hela världen redan har uppnått, den framtid du redan skapar när du går med i kampen för palestinsk befrielse.

Om Palestina har antänt vårt planetariska medvetande än en gång, är det er rörelse som insisterar på att stiga till ögonblicket i själva kärnan av den imperialistiska världen. Det är ni som har vägrat att låta folkmord bli vårt nya normal, ni som har vägrat att acceptera ”business-as-usual” i skuggan av den mekaniserade slakten av tusentals barn. Ni som har vägrat att delta i ett folkmord effektivt administrerat av världens mäktigaste stater i det avancerade kapitalistiska västern, ett folkmord som de liberala demokratierna i ”den fria världen” axlar själva för att beväpna, finansiera, rationalisera och stödja. Och genom att göra det har du vägrat vår kollektiva manipulerande, du påminner oss om att vi faktiskt inte håller på att bli galna, att denna känsla av galenskap är det enda mänskliga svaret på denna globala koreografi av blodbad, på bild efter bild efter bild av ask- livlösa barn som dras ut ur spillrorna i namnet på ”västerländsk civilisation och värderingar.”

Det är du som påminner oss om att vi gör uppror inte för att vi har ett val, utan för att vi inte kan andas längre. När Aaron Bushnell, vars handling av självuppoffring i opposition till detta folkmord förblir helt obegriplig för vår politiska ordning, anklagade på ”det här är vad vår härskande klass har beslutat är normalt”, kunde han inte ha bett om ett mer värdigt svar. Du har tagit upp Arons mantel och du hedrar den. När du hedrar martyrerna i Gaza och Palestina i Hinds Hall, Shireen Abu Akleh Hall, Lama Jamous Center och Refaat Alareer Encampment.

Till den cyniska beväpningen av identitetspolitik och säkerhetsdiskurser har ni skapat utrymmen av kärlek och kamratskap över olikheter, de vackra scenerna av påskfirande i läger under ett hav av skyddande palestinska keffiyehs har på egen hand krossat den euroamerikanska sionismens raskoloniala sunt förnuft och estetiska ordning. Men ni har också gjort detta med en tydlighet som ständigt framhäver den palestinska kampen och avvisar demoniseringen av palestinskt motstånd, inklusive dess otvetydiga rätt till ett nationellt befrielsekrig. Genom att göra det hjälper du oss att återupptäcka vänsterns språk, historiska läskunnighet och mod som vi fortfarande hoppas bli.

Jag ser i era uppror den samlade kunskap som ni har odlat under åratal av organisering, studier och arbete, i möten och klassrum, på gatan och bakom barrikader. Din brådska och militans växer organiskt från denna kunskap. Du vet att kampen för Palestina, liksom kampen för svarta liv, urfolkssuveränitet, socialistiska framtider och öppna gränser, är en kamp för oss alla. Och du vet också att slakten av palestinier i dag föreställer slakten som väntar miljoner på en brinnande planet imorgon, att de algoritmiska dödsryckningarna av AI-drivna drönare och quadcoptrar redan tar sig fram över jordens yta, att den mordiska sadismen från en förödmjukad sionism lurar i varje frustrerat överhöghetsprojekt. Du vet att systemen för övervakning, fängsling och segregation där borta är i arbete i gränsregimen och fängelse staten här borta.

I detta påminner du oss om att Palestina förtätar våra kamper. Palestina är namnet på ett oassimilerat överskott som inte kan fångas i sen kapitalismens teckenregim, den kan inte fångas eftersom klassmakt – den självmedvetna makten hos kapitalets förmåga att behärska och som går mellan styrelserna som styr våra akademiska institutioner och den företagsfinansiella världen – förblir en imperialistiskt härledd makt, fortfarande helt beroende av krig och plundring. Och så, vi – vi de utnyttjade, de plundrade, de fördrivna, de rasklassificerade, de illegala, de eländiga – ser oss själva i Palestina.

I sanning har jag alltid vetat att det är din generation som skulle få detta genombrott. Inte bara för att jag inte prenumererade på berättelserna om dina uppmärksamhetsbrister, inte heller för att jag har en uppblåst känsla för dina förmågor. Men helt enkelt på grund av den historiska utmaning du har, på gott och ont, ärvt. Det är du, född i skuggan av den stora lågkonjunkturen, aktiva skytteövningar och de eviga krigen, som har blivit myndig i den globala oordningen av den unipolära imperialistiska världens långsamma kollaps. Faktum är att du föddes in i en temporalitet av kris som är unik för dig: obestämd sekulär stagnation å ena sidan och överhängande klimatkollaps å andra sidan.

Men det är inte bara att du har ärvt klimatkatastrof, en helt plundrad allmänning, ny feodal ojämlikhet och allt utom trasiga offentliga institutioner, utan att vägen ut ur dessa kriser ser svårare ut än någonsin. På något sätt tror jag att du är bättre för det – för det första är din näsa för elitordnad skitsnack desto vassare. Men riskerna är också allvarliga. Ingenting skulle ha varit lättare för dem i din generation än en vändning till reaktion, eller dissociation, eller till någon form av eskapism. Istället inför våra ögon har de bästa av er bestämt sig för revolutionär kärlek. Det är inte konstigt att vår härskande klass är så förstummad.

Att ditt uppror har uppstått på universitetets terräng är ingen slump. Det är universitetet framför allt som koncentrerar vår tids historiska motsättningar. Och som de goda dialektiker ni alla intuitivt är, vet ni att i motsägelsen ligger hoppet. Ingenting kan vara mer talande om den nuvarande omfattningen av motsättningarna och faktiskt universitetets kris än det hysteriska, brutala militariserade svaret på er protest.

Du praktiserar allt som akademiska administratörer säger sig värdera: kollektiv demokrati, medborgerlig handling, osjälviskhet, empati, mångfald, mod och risktagande. Men när dessa upphör att vara en serie tomma tecken som cirkulerar som värdeoperationer på uppdrag av finanskapitalet, blir de en fara. När universitetet är helt finansierat framstår avyttring som ett terminal hot. När universitetets ”värde” överväldigande blir ett index över finansiella kretsar och flöden, över marknadens förtroende och ”tro”, då får naturligtvis upptåget av klädnader, regalier, säckpipor och sirapsliknande otippade inledningstal en egen ihålig helighet. När ”showen” är allt som finns, då måste den naturligtvis fortsätta även när barnen dras ut ur spillrorna i bitar med en hastighet av cirka 95 om dagen varje dag i 7 månader (hur bidrar det till vinsten?) slaktat av vapen som våra universitet hjälper till att finansiera.

Sanningen är att våra universitet är finansiella företag som läcker. Det vi gör i dem är ett slags läckage som måste fångas upp och regleras som värde. Allt från träning av kritiskt tänkande till kritisk pedagogiks etik, från radikala studier till ifrågasättande av givna berättelser och historier är ett läckage som på något sätt universitetet-som-private-equity-företaget både är beroende av och fruktar, både värdesätter och starkt reglerar.

Idag är det just dessa läckage som högerns attack mot högre utbildning kommer för. De kommer för att täppa till luckorna. Kongressens häxjakt är bara den senaste iterationen. De täpper till klyftorna och tar förordningen till sin logiska slutsats, eftersom de härskande klasserna mycket väl känner till storleken och omfattningen av krisen som inte är överhängande men som redan är här. De vet att de har lämnat dig med en brinnande planet, sönderfallande infrastrukturer, fördärvade demokratier och utestängda framtider. De behöver inte människor som du som tänker, som ifrågasätter, som kritiskt analyserar, och mindre stilla, människor som är engagerade i saker som antiimperialism och äkta universalism.

De behöver tekniker, finansiärer, ingenjörer och den typ av tysta kalla kompetenser i chefsparadigmet, de behöver människor som inte är investerade i världen utan investerade i aktier, eller ännu bättre, investerade i sig själva som figurer av ett slags aktier, som mänskliga finansiella portföljer. Och om de måste ta hand om universitetet för att få det gjort, om de måste mobilisera varje del av institutionell och repressiv makt för att göra det, då kommer de att göra det. Igår var det kritisk rasteori. Dagen innan det, transrättigheter. Idag är det Palestina och antisionism – manuset ändras, men pjäsen är densamma.

Kampen för Palestina och avyttring idag är alltså också en kamp mot bolagiseringen av universitetet, mot dess hyperexploatering av otryggt och betingat arbete, mot dess centralisering kring teknokratiska administrationer, en kamp för dess genuina demokratisering. Det är en kamp för och emot universitetet. Och om universitetet ska ha någon framtid bortom dess företagsfångst, kommer det att vara du och dina allierade som skapar den.

Vilken ära det är att kliva in i detta brott med dig.

Länge leve studentupproret, leve Palestina!

 

 

Originaltext: The student uprising is fighting for all of us