Sharjah kommer in i Halal marknaden

Menafn, Hanif Escudero Uribe

Ledande experter, forskare och Halal promotorer har bekräftat sitt deltagande som talare och paneldeltagare för Halal
Congress Mellanöstern som ska hållas i Sharjah den 11 och 12 december tillsammans med den första internationella
utställningen av Halal mat i Mellanöstern.

Talarna som har bekräftat sitt deltagande är Muhammad Munir Chaudry, USA, Khan Saber, Storbritannien, Hani Al Mansour
Mazeedi, Kuwait, Haluk Dag, Turkiet, MH Shojaee, Iran, Mariam Abdul Latif, Malaysia, Salim Abdulla Abu-Ruwaida,
Förenade Arabemiraten, Ali Fanous, Tyskland, Anna Maria Aisha, Italien, Mohammad Jinna, Indien, Farhan Tufail,
Schweiz, Molana Navlakhi, Sydafrika, bland andra.

”Gensvaret på den första upplagan av Halal Congress Mellanöstern har varit överväldigande. Av att döma på den
ursprungliga listan över talare och paneldeltagare kommer den första upplagan av konferensen bli en milstolpe för den
globala halal industrin. Med flera veckor kvar av förberedelse, hoppas vi ha några fler personligheter till
evenemanget” sade Saif Mohammed Al Midfa, generaldirektör för Expo Centre Sharjah.

De två dagars långa evenemang kommer att hållas på Expo Centre Sharjah i samarbete med Pakistans Halal Development
Council. Under konferensens första dag kommer talarna att ta upp allmänna frågor och utforska de möjligheter som finns
i de amerikanska och europeiska Halal marknader, diskutera de vanliga misstag som begåtts av internationella Halal
certifierings organisationer, främja en global Halal garanti, säkerställa leveranskedjans integritet, förbättra
protokollen för spårbarhet av Halal kött, mm.

Den andra dagen kommer deltagarna att diskutera nya ämnen och framtida projektioner. För detta kommer att man att
diskutera de utmaningar som Halal läkemedelsindustrin, tillväxtmarknader och islamisk finansiering har framför sig.

Deltagarna kommer att få möjlighet att ställa frågor till experterna under Q & A sessioner och under nätverks
sessioner under båda dagarna för att få svar på sina frågor eller framlägga sina bekymmer. I den avslutande sessionen
kommer att presenteras en rad rekommendationer och den slutliga rapporten till kongressen.

Förutom Mellanösterns Halal kongress kommer att hållas parallellt International Halal Food Mellanöstern (10-12
december 2012), organiserad av Expo Centre Sharjah i samarbete med Sharjah Handelskammaren och Industriministeriet.

Halal Food Mellanöstern hålls under beskydd av Hans Höghet Sheikh Dr Sultan Bin Mohammed Al Qassimi, Förenade
Arabemiratens Högsta rådet medlem och härskare över Sharjah, med stöd av den Islamiska Centrum för Utveckling av
Handeln, Förenade Arabemiratens handelskammare och industri och flera andra organisationer från Halal världen.