Shahada

Abderrahman Muhammad Maanan – Andalusiska Muslimer

Enligt en muslimsk tradition (hadith), Allah, Skaparen av allt som existerar, sade: ”Jag får inte plats i varken
himlarna och jorden, men Jag får plats i det mänskliga hjärtat som öppnar sig mot mig.”

Denna hadith är utan tvekan den bästa inledningen till vad Islam är. Enligt dessa ord, är Allah den enorma Evighet
som inte kan få plast i något, inte ens i himlarna och jorden i all sin hisnande storhet, men i sin tur lär Han oss
att inuti är människan så stor att där finns plats för det oändliga.

Människan, innesluten i små marginaler, begränsad vid alla tider på grund av sitt läge i tid och rum, knuten till
tusen omständigheter, har sitt eget utrymme, en personlig tid och vissa interna omständigheter som är absoluta, och
där, i detta universum som saknar gränser möter han det otänkbara, sin Herre, Gud.

Allah har inga gränser och Han har en otillgänglig natur. Det är vad man gör med Honom i islam, att förvandla Honom
till en utmaning för intelligensen, så att den, i sitt sökande efter det omöjliga, öppnar sin egen oändlig kapacitet
och förstorar människan och förvandla henne till något, odefinierbar. I Islam finns inga berättelser om Allah, han
presenteras helt enkelt som en utmaning för människan, som när det antas, leder människan till avgrunden av sin egen
inre hemlighet.

Egentligen det man pratar om här, är om människans absolut omättliga natur. Muslimen accepterar den svindlande fart
som hans natur bjuder honom till och söker inte tröst för att fylla tomrummet, men fördjupar sig i det. Istället för
att titta avvisande på sitt inre tomrum, accepterar han dess skrämmande oändlighet och gör av denna egna oändlighet,
en utmaning där han vill upptäcka Sanningen, som Islam kallar Herre eftersom det är Han som styr allt i varje
ögonblick utan att man uppfattar det. Det är därför man säger om honom, subtil.

Sökandet av Allah är en förenkling, reningsprocess, om vi vill använda en annan term. Människan, genom att söka
efter sin Sanning, sin Herre, börjar göra sig av med de idoler hon har tillverkat av rädsla, att konfrontera
avgrunden som hon känner i sig. Hon söker tillfredsställelse och tröst som slutligen sviker henne. När hennes ångest
är radikal, antigen sjunker hon i sin sorg, eller börjar leta efter det äkta och tar hand om sin tomhet. Islam
börjar med en handling av förnekelse av alla idoler. Förenklingen som eliminerar all fiktion är nödvändig, det är
viktigt med denna emancipatoriska rening. Endast på detta sätt kan vi verkligen titta in i det inre tomrum som
kräver att bli fylld.

Muslimen säger: ”La ilaha illa Allah”, Det finns ingen gudom förutom Allah, och gör sig av med alla lögner med denna
fras och fäller ner alla avgudar, tömmer helt sin värld, en värld som täckte inför honom hans oändliga hål.

Vad betyder La ilaha illa llah? Det betyder att alla idoler vi har inbillat oss finns är otillräckliga för att fylla
vår oro och vår omättlighet. Från det ögonblick man säger La ilaha illa llah, förstör man de idoler man hade och man
tar avstånd från att skapa nya. Vi närmar oss helt enkelt till tomrummet och väntar. Nu, denna avidoliserande
åtagande är inte lätt. Det finns en teoretisk förklaring. Det måste föras till sitt yttersta. Det är att ta på sig
ödeläggelse, att acceptera den, och insistera med det, modig, fram till sin sista förstörande stund.

Därför betyder ordet Islam kapitulation, total kapitulation inför Allah. Islam driver upp till sin yttersta denna
avmystifierande sökande som demonterar alla mänskliga försäkringar och konfornterar människan med sitt absoluta
intet. I denna mening är den muslimska andlighet skrämmande. I själva verket syftar det till att framkalla i oss en
fruktansvärd rädsla som sänker oss i vår sista solnedgång. Muslimen lär sig att tappa rädslan för denna rädsla. Han
vet att denna rädsla kommer att släcka ner alla hans småaktiga rädslor. Denna rädsla inför Allahs kallas på
arabiska, Taqwa. Och de som upplever det kallas muttaqin, riktiga män.

Men vi sa att allt detta är något irrelevant om det lämnas endast på en teoretisk nivå. Vi måste provocera fram det.
Islam lär oss att framkalla det genom insisterande, genom att knacka gång på gång på Allahs grindar, och därmed blir
Islams praxis (Ibada) bara kontinuerlig knackande.

Ibada eller praxis som Islam lär, är fyllda med avsikt, och för att den, praxis, ska vara giltig, är avsikten en
förutsättning. Niyya eller avsikt, är det som gör denna praxis något effektiv. Att vilja närmar sig Allah är det som
verkligen leder till Honom. Därför är alltid det första steget att fokusera hjärtat på Allah, att djup dyka i Honom,
tvinga dess uppmärksamhet på oändligheten som inte har några gränser, konfrontera vår jag med den frihet på vilken
den är fastgrundad. När Niyya har utförts, då kan man börja ta de kommande steg.

I denna artikel vill vi redogöra det grundläggande i denna praxis, ibada, som utförs av muslimerna. Detta kräver en
preliminär förklaring. Frasen La ilaha illa llah har tjänat som inledande översikt över muslimernas allmänna syn på
vad som är Verklig, det finns ingen sanning än Allah, och de börjar man sin sökning. Det vill säga, praxis kommer
att komplettera den första intuitionen. Ibada är inte längre ett förnekande, men en bekräftelse. De är bekräftelsen
över människans förmåga att nå Allah, påståendet att han kan gå så långt som det, första meningen innebär. Det som
komplettera det är en annan fras, Muhammadun rasulu llah, Muhammad är Allahs budbärare. Vad betyder detta andra
grundläggande fras i islam? Det innebär att det finns en väg till Gud. Muslimerna har accepterat den väg som har
visats av profeten Muhammad (fvmh), och det
är vad vi vill beskriva mycket kortfattat här.

Profeten Muhammad (fvmh) blir vår lärare och leder oss in i en tradition lika gammal som människan. Denna väg eller
tradition kallas Tawhid eller Enighetens eller Återförenings väg. Det vill säga, vi kommer inte att gå blinda. Vi
kommer inte att göra av vår gottfinnande en väg. I själva verket vill vi vara rigorösa. Mycket skulle vi kunna säga
om profeten Muhammad (fvmh) men det räcker med att säga här att frasen Muhammadun rasulu llah innebär vår
bekräftelse av giltigheten av den väg som vi kommer att följa. I det kommer vi att se att det inte finns något annat
än en konstant insisterande på vad vi har sagt tidigare här, att förbereda oss för att ta till Allah, att förbereda
oss för att möta vår inre herre. Eftersom den är fri från andra sammanväxningar, tycker vi att det är giltigt för
det syfte som vi har föreslagit. I det finns bara förenkling, ren uppriktighet. Denna andra mening är helt enkelt i
linje med vad vi kommer att göra, det är en bekräftelse på allvaret i vår avsikt och vår konst eller vetenskap.

Uttalandet av Shahada, det vill säga dubbelt frasen La ilaha illa Allah Muhammadun rasulu llah, är kravet på att
börja i islam och dess praxis. Shahada är ett förnekande och ett grundläggande påstående. Det är så vi startar
processen. Vi kommer det alltid ihåg och befäster oss i dess betydelse.

Shahada har många fler nyanser, men här vill vi notera bara det mest omedelbara. Och den första ibada består också
av dess uttalande, det är därför vi säger att den är Islams första pelare.

Som den första pelaren i Islam, artikulerar Shahada alla andra. Det är den nödvändiga framsynthet med vilken vi går
in på vägen. Låt oss komma ihåg detta, la ilaha illa llah är att inrikta oss mot Allah och glömma allt annat.
Muhammadun rasulu llah är att börja gå i den riktningen enligt en tradition. Vi kan också säga så här, la ilaha illa
llah är att förkasta gudarna, med Muhammadun rasulu llah börjar vi leta efter Gud, sanningen. Eller, la ilaha illa
llah är vägen, Muhammadun rasulu llah är vägledaren.