Sexuell undervisning och muslimska värderingar, en balans som ska överföras

Amira Nassi – Saphirnews

Det är utan tvivel svårt att prata med sina barn om sexualitet och hitta de rätta orden för att svara på deras otaliga
frågor (som de frågar rakt ut eller inte). Många praktiserande muslimska föräldrar har berättat för mig i privata
samtal att: ”Jag vet att det är väldigt viktigt att ge sexuell undervisning till mitt barn, särskilt i ett sammanhang
där allt hänvisar till den sexuella akten. Jag är också medveten om att i islam är sexualiteten inte ett tabuämne! Men
jag vet inte hur man ska gå tillväga och vad man ska säga. Hur vet man när man inte ska säga för mycket eller för
lite… Jag växte upp i en familj där man absolut inte talade om dessa saker.”

Även om det alltid är svårt att ta hand om sexuell och känslomässig undervisning är det nödvändig. Det gör möjligt en
fri kommunikation och uppmuntrar barnen att uttrycka sina frågor, ibland roliga, ofta rörande och alltid legitima.
Flickor och pojkar väntar på tydliga förklaringar, vilket kommer att hjälpa dem att känna sig mer förbereda att
acceptera och förstå sina kroppar.

Studier visar att barn som har fått sexuell undervisning är mer engagerade i sitt framtida äktenskapsförhållande, med
en verklig känsla av ansvar och angelägenhet för känslomässig och relationskvalitet. Det omvända ses också, många
sexuella svårigheter för enskilda individer eller par som grundas mestadels på kunskapsbrist.

Dessutom, kom ihåg att ett välinformerat barn blir sannolikt inte ett offer för sexuellt övergrepp. Denne är också
bättre förberedd för förändringarna i puberteten. Målsättningen med känslomässig och sexuell undervisning är också att
skärpa barnens kritiska sinne när de konfronteras med sexualitetens överexponering i dagens samhälle.

Skapa utrymme för dialog om kärlek och sexualitet

På grund av dessa skäl och många fler är det viktigt att skapa utrymmen för dialog i hemmet, att informera, förklara
och prata fritt om kärlek och sexualitet. Den bästa tiden för dessa utbyten är när barnet ställer en fråga själv, det
finns ingen ideell ålder. I en familj som värderar ärlighet och respekt hos var och en av sina medlemmar uppstår dessa
frågor naturligt.

Många föräldrar är övertygade om att deras egna barn inte (ännu) har frågor om sexualitet. Varning! När ett barn inte
ber om förklaringar betyder det inte att han inte är intresserad av detta ämne eller att han redan har fått tillräcklig
information. Denna uppenbara frånvaro av nyfikenhet visar tvärtom, och mycket ofta, att han kände sig generad i sin
omgivning när han ville diskutera det. Han uppfattar det som smutsigt, tabu och att han måste vara tyst.

Även om de inte alltid ställer en fråga undrar alla barn om kärlek, flickor, pojkar, om deras kroppar och hur de kommer
att växa upp. De lever i en miljö som ifrågasätter dem i alla möjliga sammanhang, särskilt i ett mångkulturellt
samhälle där sexuella referenser återkommer ofta (på tv, på Internet, med vänner eller på gatan).

Sexuell undervisning, åtminstone när vi tänker på det, har absolut inget att göra med att uppmuntra barn på ett tidigt
stadium att ge sig in i ett vuxenuniversum som de inte kommer att kunna förstå eller uppmuntra dem att agera ut. Det
handlar bara om att lyssna på deras sanna, legitima frågor och helt enkelt svara dem. Så att de kan definiera sig, vara
beredda, projektera sig, blomstra och skydda sig själva.

Boken De små muslimerna ställer också frågor om sexualitet! skrevs för den unga publiken, 9-11 år, och tar verkligen
utgångspunkt för barnens frågor. Det är ett verktyg för känslomässig och sexuell undervisning, enkel och i linje med
muslimska värderingar som gör att föräldrarna kan ta ett steg tillbaka om detta ämne, och det är ett bra sätt att skapa
en särskild dialog med sitt barn. Varje ord har blivit vägt med omtanke, den här boken är därför helt anpassad till
deras psyko sexuella utveckling.

Anteckningar:

Amira Nassi är äktenskapsrådgivare och sexolog, hon har arbetat med att främja emotionell och sexuell undervisning i
det muslimska samfundet i flera år. Hon är författare till boken De små muslimerna ställer också frågor om sexualitet!
(Les petits musulmans se posent aussi des questions sur la sexualité !).