Samtal med Sheikh Mohammad Abdullah

Shejk Mohammad Abdullah – Webislam

Gud sände oss till denna plats, världen med den mest täta energin så att vi kan bättre uppleva Hans verklighet. Denna
kropp och världen är vägen för närheten till Gud. Nyckeln till vägen till Gud är den fria viljan och här i världen
har vi rätten eller snarare skyldigheten, att välja, att fatta beslut. Även om mycket i denna värld och i våra liv
är utanför vår kontroll, vid alla tillfällen finns det val vi måste göra. De flesta människor utövar inte sin rätt
till fri vilja, deras val är ofrivilliga, medvetslösa, påverkade av yttre faktorer.

Om ditt mål i livet är andligt, att skapa en länk med Gud, är det viktigt att veta vad som är rätt och fel, det vill
säga, vad är det som hindrar den andliga framsteg och blockerar anslutningen till Gud, och vad krävs det för att
uppfylla vårt uppdrag i den materiella världen. Då, med denna kunskap, ska vi fatta beslut, välja rätt och förkasta
det som är fel. Vad kallar vi det? Viljestyrka.

På grund av både de externa och interna negativa krafter är så starka och om man inte medvetet väljer vad som är
rätt, kan böjelser och negativa trender ta över en och då blir konsekvenser på den andliga utvecklingen mycket
allvarliga. Det finns inte något annat alternativ, vi måste använda viljestyrkan, arbeta hårt med oss själva, annars
finns det inte något annat sätt att nå målet. Alla profeter predikade vad som är rätt och fel, de skulle inte ha
gjort det om det inte var viktigt och möjligt. Profeterna predikade inte för ingenting. Även Jesus sade: ”Var
perfekt som vår Fader i himlen”, skulle han ha sagt det enbart för att han gillade ljudet av sin egen röst?

Ni vet att vissa känslor är skadliga för både vår fysiska hälsa och vår andliga utveckling. Negativa känslor ha
skadliga effekter på inre organ och färgar det andliga hjärtat och hämmar den gudomliga anslutning och vägledning.

Varje känslig tillstånd ger en fysisk och distinkt känsla. Det första steget för att få både självinsikt och
emotionell kontroll går genom att följa kroppen och kroppsliga förnimmelser. När man känner ilska, svartsjuka,
avund, girighet, hat, arrogans, synd om dig själv, rädsla, otålighet, själviskhet, mm., stanna av! Känn känslan, var
medveten om känslan för att känna igen den. Genom observation och analys av känslan kan du sätta upp en barriär
mellan dig och känslan, du är inte ilskan, ilskan eller andra skadliga känslor är inkräktare inbjudna av ditt ego,
en overklig karaktär, uppfunnen av livets omständigheter, familj, social och kulturell anpassning.

Egot behöver bekräftelse för sin fortsätta existens, reagerar negativt till några verkliga eller inbillade hot. Den
blir arg och rädd, den är girig och avundsjuk och sänker dig allt djupare. Förhållandet mellan personens jag,
kroppen och världsbild är intim, ju starkare är egot desto mer materialistisk personen blir, hans värld krymper,
synen blir begränsad och den andliga förmågan börjar försvinna.

Observationen av både våra känslor som de tankar som kommer från vår hjärna är det första steget i att kontrollera
nafs och ego. Du vet att om dina böner är inte allvarliga och baseras på själviska begär har de inget värde. Det är
samma sak med dhikr och meditation, för att de ska fungera måste man vara i ett tillstånd av underkastelse med
uppmärksamheten riktad mot Gud med en önskan att lära känna och tjäna Gud. Då kommer man att kunna se att även för
att underkasta sig Gud krävs det viljestyrka, energi, lust. Så för att vår dhikr och meditation arbete ska fungera,
måste vi känna oss själva och kunna kontrollera oss, det vill säga dominera vårt nafs/ego, känslor och negativa
tankar. Ingenting händer av sig självt, det finns ingen magi, bara arbete.