Samtal med Sheikh Mohammad Abdullah: ”Världen är som folk vill ha den”

Sheikh Mohammad Abdullah – Webislam


Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas. Ty den som ber, han får, och den som söker,
han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas.
(Matteusevangeliet 7:7-8)

ER HERRE säger: ”Be till Mig, så skall Jag besvara er [bön]… (Koranen 40:60)

Även om ovanstående citat citeras ofta av folket, man förstår inte riktigt dem. Det är inte så att Gud sitter i sin
stol där uppe och när någon frågar om något, kommer Han ner för att uppfylla dennes önskemål. Gud varken sitter ”där
uppe” eller agerar som om det vore en människa. Gud är överallt (Gud säger i Koranen: ”Jag är närmare mina tjänare än
deras halsven”) och saker händer enligt en viss norm – Guds orsak och verkans plan. Men framför allt talar dessa citat
om Gud, om sinnen och dess makt. Eller, för att vara mer exakt, hur Guds kraft fungerar genom människans sinne för att
skapa. Vi är, som människor, helt beroende av Gud (Den medvetna energin) och Hans världs händelser, men Han har gett
oss en hand i skapandet och upprätthållandet av denna materiella värld. Vi är minoritetspartner.

Du behöver inte be Gud varken direkt eller medvetet (även om du bör), din önskan och avsikt är nog för att få saker att
hända.

Världen är i ständigt konflikt, det finns våld överallt, orättvisa, missbruk, mm. Skapade Gud allt detta? Nej, det är
människornas avsikt som skapar allt det där. Folk dras till våldet och allt dåligt. Titta på filmer och TV, vilka är de
mest framgångsrika program? Våldsamma tvåloperor är de mest sedda och mest lönsamma, människor älskar att se andras
problem, de älskar att se sin grannes lidande. Denna sökande efter det onda är vad som skapat världen som den är. Gud
tillåter oss att använda Hans makt, vi har möjlighet att använda den för att göra gott, men världens tillstånd visar
att så inte är fallet.

Men som individer finns det fortfarande hopp, vi kan förändra våra liv med en korrekt hantering av vårt sinne, i själva
verket är det ett krav.

Sanningen kommer från många håll, inte bara från mystiska vise män, eller en eller annan religion, det kan även komma
som en del av inte helt korrekta filosofier eller teorier. Med hänvisning till det kan vi säga att skaparen av modern
psykologi, Sigmund Freud, trots många halvsanningar i hans teorier och en inte så perfekt personlighet, gjorde
mänskligheten en stor tjänst genom sina förklaringar och arbete om det omedvetna (eller, i vanliga termer,
undermedvetna). Det är inte någon ny kunskap, Freud tog termen från tidigare filosofer och ja, det förflutnas kunniga
var väl medvetna om undermedvetandet och det är också förklarat indirekt i alla heliga skrifter. Det som är inte
självklart är varför den moderna hjärnan fungerar annorlunda än tidigare.

Enligt Freud är det omedvetna en förvaringsplats för oacceptabla idéer, önskningar, traumatiska minnen och smärtsamma
undertryckta känslor, en lager för instinktiva önskningar och behov. Även om dessa tankar och minnen kan raderas från
medvetandet, deras spår dyker upp oavsiktligt i individens personlighet och handlingar och de är källan till neurotisk
och socialt oacceptabelt beteende liksom mildare effekter men lika obekväma i en människas liv.

I sufism, nafs, den jordiska själen är en del av människan som skapats av Gud för att kunna fungera i den materiella
världen. Även om dess ursprung är gudomlig, pga dess kärlek till världen och att den glömmer Gud, förändras nafs på ett
negativ sätt och bilda en egen identitet, en separat enhet som tävlar framgångsrikt i de flesta fall, med hjärtat, som
är anslutningen till den gudomliga vägledningen, vår rot. Nafs, som blir nu en konkret form (även om i reala termer, en
illusion), påverkas av allt som händer i livet, den måste skydda sin skapade identitet och ser hot överallt. Personen
(medvetandet), även omedveten om nafs närvaro och dess sårbarhet inför livets händelser, påverkas, bildar en
personlighet och utför åtgärder som styrs av vad som händer med nafs.

I psykoanalysen försöker man lära känna det omedvetna för att upptäcka vad som orsakat en viss reaktion eller neurotisk
störning som är oförenligt med ett bekvämt liv. Enligt denna metod är kunskapen om händelsen som orsakade en sådan
reaktion i det omedvetna och dess oönskade effekt på det medvetna, viktig för att man ska kunna hantera bättre sitt
tillstånd. Det gör tydlig för individen att det inte var händelsen som orsakade trauman och den oönskade effekten på
det medvetna men det omedvetnas reaktion.

Man måste lära sig att känna igen vilka tankar och känslor kommer från nafs och vad som kommer från hjärtat för att
kunna korrekt behandla dem (förneka de impulser från nafs). Det är klart att om vi inte gör något sådant, om vi inte
agerar, kommer nafs/egot att leda oss. Det är som en neurotisk som inte söker hjälp, hans neuros kommer att förvärras
och hans liv kommer att bli outhärdligt.

Gud satte oss här på den här planeten med fri vilja. Det innebär eller kräver från oss att använda den. Ett axiom om
kroppen och musklerna säger, ”använd den eller förlora den”. Vi kan säga samma sak om hjärnan och fri viljan, använd
den eller förlora den. Om du slappnar av för mycket och accepterar, utan eftertanke, allt som händer, om du inte
använder sinnet för att skilja en ingivelse från en annan, för att välja en åtgärd från en annan, kommer du att
förvandlas till en slav av ditt nafs med ett liv med upp-och nedgångar och dörren till världar och högre dimensioner
kommer att stängas för dig.

Ju större är egot, desto mindre är en individs värld. Ju större är egot desto mer utsatt är en person till attacker och
skador.

Kärlek är motsatsen till egoism, mer ego, mindre kärlek, mer kärlek, mindre ego. För att bekämpa egot måste man
utveckla kärleken. Kärleken är att känna Gud. Att älska sin nästa är att älska Gud.

Det som hindrar många av er att göra det nödvändiga arbetet för att lära känna Gud är att ni är ännu inte övertygad om
att det finns något att uppnå. Ni förstår inte, fortfarande, att den här världen är en illusion (eller en liten del av
en oändligt större verklighet) som skapats för att uppnå ett tillstånd där vi kan se vad som väntar på oss och sedan gå
vidare till högre dimensioner.

Arbete

Titta på världen och allt som pågår. Försök att se orsakerna, hur nafs, individerna ego, orsakar det som händer. Sedan
titta på dig själv och se om det finns likheter. Försök att ställa in frekvensen till kärlek även om du i början
behöver låtsas först. Innan du gör något, fråga dig själv om det är ett uttryck för kärlek eller nafs/ego. Och snedvrid
inte begreppet kärlek och att ge till andra, det innebär eller kräver inte att bort se från sig själv, att offra sig,
men en mer noggrann och omfattande syn på vad dina intressen verkligen är. Världen är som folk vill ha den. Din värld
kommer att formas i enlighet med dina avsikter och dina mål, tänka på det.