Samtal med Sheikh Mohammad Abdullah – Asketernas kung

Webislam

Idag kommer jag att berätta historien om Asketernas kung.

En kung hörde att en dervisch, välkänd som en asket på grund av sin enkelhet och sitt avståndstagande från alla
materiella saker, skulle passera genom den stad där denna kungs palats fanns. Kungen, känd för sin rikedom, beordrade
att dervischen skulle infinnas sig i hans palats när han kom till staden.

När dervischen som var väldigt small och såg svag ut fick höra om kungens önskan, gick han till palatset där han leddes
till kungen genom palatsets lyxiga korridorer och rum.

Stående framför konungen sade dervischen: ”Hur kan jag tjäna dig, Oh Asketernas kung?”

”Asket?” Svarade kungen, ”Jag är inte asket. Jag är den rikaste mannen i riket. Ingen har mer än mig och ingen har mer
makt. Jag har det bästa av allt, ingen liknar mig. Du är asketen, jag har hört mycket om din enkelhet och ditt
avståndstagande från denna värld.”

”Ni har fel” sade dervischen. ”Har ni inte hört citatet från den heliga Koranen som säger att ’Denna värld är en liten
sak’”? När jag lämnar denna värld kommer jag att förlora väldigt lite, istället kommer jag att vinna Guds rike och evigt
liv. Ni, för er del, har lämnat hela evigheten för denna värld som är värt ingenting i jämförelse. Ni är den största
asketen i världen.”

Asket: En person som lever mycket enkelt och med sträng disciplin och självbehärskning med avhållsamhet från nöjen
(såsom sex och alkohol).

”Fakir” betyder fattig på arabiska. Fattigdom för en Sufi har inget att göra med de materiella ägodelar man kan ha. En
Sufi är fakir för att i djupet av sitt hjärta vet han att vi är alla fattiga, vi har ingenting, allt tillhör Gud. Vi
äger ingenting, allt har lånats. Vi har ingen makt, allt makt hör till Herren. Vi kan inte göra någonting utan hans
tillåtelse.

Endast en fakir är fri, inget styr honom. Hans enda herre är Gud. Han oroar sig inte för någonting, han är oförstörbart,
ingen kan skada honom.

För att komma till detta tillstånd behöver man inte bli av med all egendom, men han måste lämna allt han äger. Det här
är vad det innebär att vara fri, att inte styras av saker, utnyttja dem men bli inte utnyttjad.

Detta tillstånd uppnås genom att göra Gud och ingenting annat än Gud till sitt livs mål, genom att komma ihåg Gud i varje
ögonblick. För de flesta människor låter detta för radikalt, trots att varje profet sedan Adam har sagt samma sak.
Människan vill inte tänka på det eftersom hon tror att hon kommer att förlora alla sina värdefulla saker. Hon är så
blind för denna världs kärlek, eller snarare, för den kontroll denna värld har över henne, att hon inte ens kan tänka på
verklighetens logik. Verklig religion är ren vetenskap och ren logik.

Det finns andra saker som vi måste ta avstånd från. Du vet, det finns en mycket vanlig metod bland mystiker för att
minska sitt beroende för denna värld, de fastar ofta. Förutom från att fasta från mat, finns det en annan fasta som alla
som vill få Guds godkännande behöver göra, det är att avstå från att reagera emotionellt mot det onda, alla problem och
irritationer vi står inför. De som kan kontrollera sina känslor är starkare än de mest vältränade och muskulösa
individer.

Under ett år var jag tvungen att köra varje dag på en smal väg till en stad som ligger 20 minuter från den plats jag bor
i. När jag åkte, delade jag vägen med traktorer och cyklar. Det vill säga att jag förhindrades att komma fram snabbare
för varje meter av dessa sköldpaddor. Eftersom jag bodde i ett jordbruksområde var detta naturligt och att blir arg
skulle varit olämpligt. På samma sätt är denna värld dualismens plats och ondskan är en integrerad del av det. Vi måste
hantera det på ett lämpligt sätt, vi får inte förtvivla. Vi måste sträva efter att förstå och fatta rätt beslut enligt
varje situation för att behaga Gud och vinna hans favör. Allt för kärleken till Honom.