Salihat fi sabilillah (En handling för Guds skull)

Abderrahman Muhammad Maanan – Webislam

Koranen al-Karim lär ut att Gud inte ändrar verkligheten för folket så länge folket har inte ändrat sig själv. Detta
innebär att Allah förverkliga enbart det människan strävar efter. Om det inte finns någon avsikt och ansträngning, finns
enbart döden, och från de döda kan man inte förvänta sig någonting. Islam uppmanar till handling. Om och om igen Koranen
al-Karim betonar behovet av åtgärder.

Muslim är den som agerar rättfärdigt. Det inte bara att agera men även syfta till att agerande är den bästa av alla möjliga
”Wa ya maluna s-salihat”, de som agerar rättfärdig, de som utför nyttiga handlingar. Detta är tillägget som alltid
medföljer en Muminin: ”De som öppnar sig till Allah och agera för att gynna, dvs. gynnar sig själva och alla i sin
omgivning.” Det är vad det innebär att göra ”salihat” (handling, agerande).

Vad kan vara vår salihat i den värld vi lever i här och nu?

Vi kan betrakta som salihat alla de handlingar som vi särskiljer oss som muslimer som gör gott. Och vår salihat är något vi
måste odla, förbättra och försköna genom att vara konsekventa med dem. Vår salat är en del av vår salihat, vår fasta i
Ramadan, recitation av vår wird, våra arabiska studier, våra möten och shuras vänligheten bland oss, vår deltagande i ett
projekt inom islam, vår solidaritet och entusiasm, våra samtal och möten, allt detta är vår salihat samt allt annat vi gör
med det enda syftet att göra det som muslimer. Dessa är våra salihat De är fulla av avsikt, eftersom de är något vi försöker
göra, ”fi s-sabilillah” (för Guds skull).

Koranen al-Karim uppmanar muslimer till två saker, att öppna sig för Allah och göra rätt, iman och salihah. Den som har
imam, som öppnar sitt hjärta för Gud med uppriktighet, förvandlar sin imam till en generator av ohejdbara handlingar, en
salihat som förvandlar allt, detta är den sanna muslimen. Muslim är den som har salihat och imam, den som är rättfärdigt
inuti framför Allah och rättfärdigt utanför i sina handlingar. Och för att vår salihat ska vara rättfärdig måste den vara
allvarlig, diskret och effektiv. Vår safihat måste vara stark.

Koranen al-Karim lär oss: ”Sannerligen är människan i ruiner, förutom den öppnar sig till Allah och gör salihat”.

Imam utan salihat existerar inte, och salihat utan imam är hyckleri. Det vill säga, båda sidor är i ingenting för sig
själva, och bara när de kombineras blir de rikedom och berikar.