Säker och hälsosam Ramadan fasta för muslimer

IF:s Redaktion

Ramadans fasta är rigorös, särskilt under långa sommardagar då det kan krävas att motstå all mat och dryck för så många
som sexton timmar åt gången. Denna långa fasta kan vara för mycket för personer med vissa hälsoproblem.

Koranen instruerar muslimerna att fasta under månaden Ramadan, men den också ger tydliga undantag för dem som kan bli
sjuka på grund av fastan:

[Fastan skall vara] ett begränsat antal dagar. Men den av er som är sjuk eller på resa [skall fasta senare] under
motsvarande antal dagar och de som har möjlighet skall som offer ge en nödställd att äta. Och den som självmant gör gott
utöver vad plikten bjuder, [skall finna att] detta kommer honom själv till godo… Gud vill göra det lätt – inte tungt –
för er.
(2:184-185)

I flera andra passager instruerar Koranen muslimerna att inte döda eller skada sig själva eller andra.

Före Ramadan ska en muslim alltid konsultera med en läkare om säkerheten med att fasta i enskilda fall. Vissa
hälsotillstånd kan förbättras under fastan, medan andra möjligen kan försämras.

Om du kommer fram att fastan skulle kunna vara skadligt i din situation, har du två alternativ:

Om dit tillstånd är tillfällig, inte kronisk, kan du komplettera fastan (en dag för en dag) vid ett senare tillfälle,
när din hälsa förbättras.

Om din är en permanent eller kroniskt tillstånd, kan du göra en donation till välgörenhet i stället för att fasta.
Mängden bör vara tillräcklig för att föda en person per dag, för varje fastedag som missas.

Det finns ingen anledning att känna skuld om man tar hand om sin hälsas behov under Ramadan. Dessa undantag finns i
Koranen av en anledning, Allah vet bäst vilka frågor vi kan möta. Även om man inte fastar kan man känna sig delaktiga i
Ramadans upplevelser genom andra områden av dyrkan. T.ex. att göra ytterligare böner, bjuda in vänner och familj för
middag, läsa Koranen, eller donera till välgörenhet.

Ytterligare information finns att tillgå för dem med specifika hälsoproblem. Återigen bör du alltid rådgöra med din
egen läkare för att utvärdera dina individuella omständigheter.