Ryktet, ärekränkning och förtal

Förtalet jämfördes av profeten Muhammed (fvmh) med
att äta människokött. Den förgiftar relationer och förstör harmonin i ett samhälle, i och med att dess syftet är att få
folket mot varandra. Ibn Masud berättade följande:

”Vi satt med Profeten (fvmh). Sedan reste sig en man och gick. Omedelbart började en annan att tala illa om honom. Profeten
sade, ’Rengör dina tänder*. Mannen svarade: ’Varför? Jag har inte ätit kött.’ Profeten sade, ’Du har ätit din brors kött.’ ”

Men det är inte bara förtal som inte accepteras i islam, det gäller också att tala illa om en person, att offentliggöra
dennes brister och synder, även om dessa är riktiga.

Både ärekränkning som förtal eller ryktes spriding är nu vardagsmat, faktum är att vi lever i ett samhälle där ärekränkning
är nästan ”normal”. Det finns inget bättre exempel på detta än det sätt på vilket politiken har försämrats bland de
demokratiska partier som är dömda att bekämpa varandra med varje vapen till sitt förfogande. Om livet är en kamp mot alla,
och samhället belönar dem som klättrar upp genom att trampa på andra, då verkar det som om förtal blir en motor till toppen.

Ett annat problem är den växande islamofobi i vårt samhälle. Muslimer får alla möjliga förolämpningar endast för att de är
muslimer, och detta sker inte bara på gatan, men framförallt genom förtals kanaler… förlåt, jag menade kommunikations
kanaler. Inte en dag går utan att de större tidningarna förtalar islam och uppviglar resten av samhället mot muslimernas
närvaro. Jag ser vad detta innebär, hur i vårt samhälle stängs dörrar för en person när man vet att han är muslim.

Allah har förbjudit att göra gissningar om beteendet hos andra, eftersom detta är i sig fel och syndig och har även infört
förbud mot spioneri och inblandning i andras liv.

Detta kriterium om behovet av att tänka väl om andra människor är etablerade i Koranen:

Troende! Undvik i möjligaste mån att göra lösa antaganden [och förmoda det ena och det andra om varandra]; det kan ligga
synd i sådana antaganden. Och spionera inte på varandra och tala inte illa om andra bakom deras rygg. [Eller] skulle någon
av er vilja äta sin döde broders kött? Nej, den [tanken] skulle ni finna vämjelig!
(49:12)

Den allmänna regeln som en muslim måste följa är att inte avslöja andras fel och att ha en bra uppfattning om dem. Det är
värt att påminna om historien om Aisha, profetens hustru och de troendes mor mot som förtalades av hycklarna. Allah själv
frikände Aisha från dessa falska anklagelser i en vers ur koranen, som också klargör den inställning varje muslim bör anta
om detta ämne:

Det var en grupp av era egna som spred det illvilliga förtalet. Men anse inte detta som ett ont; nej, det är tvärtom ett
gott för er! Var och en av dessa [ryktesspridare] skall stå till svars för sin del i denna synd och den av dem som bär
huvudansvaret har ett hårt straff att vänta. Alla troende män och kvinnor borde – då de hör sådant [tal] – tro det bästa
om varandra och säga: ”Detta är en uppenbar lögn.”
(24:11-12).

Det finns många hadither i detta avseende. Profeten (fvmh) sade: ”Den som sprider skvaller kommer inte in i trädgården.”

”De som är mest ondskefulla bland Allahs slavar är de som sprider skvaller och sår split mellan de som älskar varandra och
önskar förtala de oskyldiga.”