Romarnas seger och jordens lägsta punkt

Redaktion – Källa: www.islamreligion.com

Den bysantinska (1) och persiska imperiet var i början av 700-talet de två mäktigaste. Under åren 613 till 614 e Kr. gick
de två imperierna till krig. Bysantinerna drabbades av ett allvarligt nederlag. Damaskus och Jerusalem föll i det persiska
rikets händer. I kapitlet Bysantinerna i Koranen står det att de hade lidit ett stort nederlag men snart skulle de åter
segra.

BYSANTINERNA är slagna; [de har besegrats] i ett närbeläget land, men efter detta nederlag skall de åter segra inom några
få år. Avgörandet ligger hos Gud – så har det [alltid] varit och så skall det förbli. Vid samma tid skall [även] de troende
få glädjas
(30:2-4)

Dessa verser uppenbarades omkring år 620 e.Kr., nästan 7 år efter de kristna bysantinernas nederlag i händerna på de
avgudadyrkande perserna år 613 till 614 e Kr. Men i Koranen står det att de skulle åter igen segra över sina fiender inom
en kort tid. I själva verket hade bysantinerna blivit slagna så hårt att det verkade omöjligt för riket att fortsätta
existera och ännu mindre segra.

Inte bara perserna, men även den avarerna, slaver och langobarderna (som fanns i området norr och väster av det bysantinska
riket) innebar ett allvarligt hot mot det bysantinska rikets suveränitet. Avarerna hade nått så långt som till
Konstantinopels murar och hade nästan fångat kejsaren själv. Många härskare hade revolterat mot kejsaren Heraclius, och
imperiet var på gränsen till kollaps. Mesopotamien, Syrien, Palestina, Egypten och Armenien, som hade tillhört tidigare
till det bysantinska riket invaderades av perserna. Kort sagt väntade alla att det bysantinska riket skulle förstöras, men
just då uppenbarades de första verserna i kapitel Bysantinerna med budskapet om att Bysans skulle segra igen om några få år.
Kort efter denna uppenbarelse, gav den bysantinska kejsaren order om att kyrkornas guld och silver skulle smältas ner och
omvandlas till mynt för att finansiera militärernas krävande utgifter och kampanjen för att återfå de förlorade
territorierna.

Nästan sju år efter uppenbarelsen av dessa första verser, i december 627 e.Kr., en avgörande strid mellan det bysantinska
och det persiska riket ägde rum runt Döda havet (2), och denna gång var den bysantinska armén som besegrade oväntade
perserna. Några månader senare accepterade perserna en överenskommelse med Bysans, som tvingade dem att återlämna de
områden de hade erövrat. Så slutligen bysantinernas seger Gud hade annonserat i Koranen hände på ett mirakulöst sätt.

En annan mirakel som avslöjades i ovanstående verser är tillkännagivandet av ett geografiskt faktum som ingen kände till
under denna period. I Bysantinernas tredje vers nämns att de skulle bli besegrade ” i ett närbeläget land ” (Koranen 30:3).
Det är anmärkningsvärt att de platser där de större slagen ägde rum (Damaskus och Jerusalem) ligger i ett vidsträckt
låglands område som kallas för Great Rift Valley. Great Rift Valley är en 5000 km stor geologisk fraktur på jordskorpan,
som löper från norra Syrien i Mellanöstern till centrala Moçambique i Östafrika. Den nordligaste förlängning går genom
Syrien, Libanon, Palestina och Jordanien. Frakturen sträcker sig sedan söderut till Adenviken genom östra Afrika och
slutligen slutar i Zambeziflodens dal i Moçambique.

Detta är ett intressant faktum som nyligen upptäcktes med hjälp av satellitbilder, nämligen att området kring Döda havet
(som ligger i Great Rift Valley) har den lägsta höjd på jorden. I själva verket jordens lägsta punkt ligger vid Döda havets
kust, med en höjd på ca 400 m (3) under havsytan. Det faktum att den ligger vid den lägsta punkten innebär att vatten inte
rinner till havet. Ingen punkt på jorden har en lägre höjd än Döda havets strandlinje (4).

Därför blir det tydligt att landet eller regionen runt Rift Valley i närheten av Döda havet är vad Koranen menar med ”i ett
närbeläget land” eller ”de lägre territorierna.” Detta är en sann mirakel i Koranen, eftersom ingen kunde veta eller
förutspå detta på 700-talet, eftersom satelliter och modern teknik inte fanns vid denna tid. Återigen är den enda möjliga
förklaringen att profeten Muhammed verkligen hade fått en gudomlig uppenbarelse av Gud, universums Skapare.

Anteckningar

  1. Araberna kallar bysantinerna också för romarna.
  2. The History of Persia Del I: Forntida Persien, Scott Peoples.
  3. (http://hypertextbook.com/facts/2000/SanjeevMenon.shtml)
  4. (http://www.elnaggarzr.com/index.php?l=ar&id=51&cat=6)