Restaurering av Fez bibliotek, världens äldsta

Jesús Cabaleiro – www.diariocalledeagua.com

Det gamla Al-Qarawiyyin eller Al-Karaouine bibliotek i Fez är den äldsta i Afrika. Den grundades 859 och har gamla manuskript med
anor från nionde århundradet. Biblioteket var i mycket dåligt skick, därför år 2012 uppmanade Marockos Kulturministeriet
myndigheterna att återuppbygga biblioteket så att det kunde öppnas för allmänheten. Under 2012 den arabiska Bank of Kuwait gav
ett bidrag för bevarande av kulturarv till Kulturdepartementet i Marocko och återuppbyggande startade under ledningen av den
marockanska arkitekt Aziza Chaouni.

Man återställde byggnaderna och behölls befintligt material, en del av dem från 600-talet. Biblioteket kunde nu öppnas som ett nytt
offentligt rum. Al-Qarawiyyin innehåller världens äldsta universitet, även om den erkändes som sådan i 1947, en moské och ett antal
skolor. Det har 14 portar.

Under århundraden har biblioteket utökats genom en blandning av sammanlänkade byggnader, var och en beläget i en annan nivå
av en brant backe. Arbetet var att förena dem alla på samma nivå. ”Under årens lopp genomgick biblioteket många renoveringar,
men fortfarande har stora strukturella problem, brist på sekretess, och brister i infrastrukturen som ett blockerat dräneringssystem,
brutna plattor, trasiga träbalkar, exponerade elkablar och så vidare” berättade Chaouni.

Försämringen av biblioteket utgjorde ett hot mot värdefulla manuskript som finns där och det hade också lett till biblioteket hade
stängts för allmänheten. Återställandet av byggnaderna var nödvändigt för att skydda böcker och manuskripten och för att kunna
öppna biblioteket som en ny offentlig plats.

En annan sak som behövde restaureras var källorna till biblioteket. Inbäddade i Medina i Fez tät stadsväv, världsarv urban sedan
1981, är källorna en del av den stora och gamla stadens vattensystem. Chaouni tog särskild omsorg för att återställa de ursprungliga
källorna i bibliotekets gård, men det ansågs nödvändigt att göra det från början, med hjälp av lokala material och byggsystem, med
införandet av passiv energi. Chaouni beställde också möbler från lokala hantverkare som använder material som kommer från
regionen, och installation av paraplyer ute för att ge skugga under varma sommardagar.

Slutligen kommer biblioteket att återöppna i maj. Allmänheten kommer att kunna gå igenom en komplex som inkluderar ett läsrum, en
samling av sällsynta böcker, ett konferensrum, ett laboratorium för restaurering av manuskript, tillsammans med nya administrativa
kontor och en kafeteria. Kupolen från 1100-taleyt kommer att ta emot permanenta och tillfälliga utställningar.

Historia

Al-Qarawiyyin bibliotek grundades av en kvinna, något som utmanar de vanliga antaganden om kvinnors bidrag i den muslimska
civilisationen. Al-Qarawiyyin innefattar en moské, bibliotek och universitet som grundades av Fatima al-Fihri, dotter till en rik
invandrare från Cairuán (dagens Tunisien). Hon var välutbildad och mycket troende, hon lovade att använda sin arvedel i byggandet
av en moské och kunskapscentrum för samhället.

Enligt Unesco blev resultatet det äldsta läroanstalt i drift i världen. Den mystiska poeten och filosofen Ibn al-Arabi studerade där
under 1100-talet, historikern och ekonom Ibn Khaldun var där under 1300-talet, medan under medeltiden spelade Al-Qarawiyyin en
viktig roll i överföringen av kunskap mellan muslimer och kristna. Det är en referenspunkt för vetenskapsmän och forskare från olika
discipliner runt om i världen.

I biblioteket finns volymer från Maliks berömda Al-Muwatta som skrevs på pergament, Sirat Ibn Ishaq, en kopia av Koranen som
donerades till universitetet av Sultan Al-Mansur Ahmad 1602, och den ursprungliga exemplar av Ibn Khaldun al Ibars bok.